โตชิบา Satellite คลิก W35Dt แล็ปท็อปของ Windows 8, Windows 8.1, ไดรเวอร์ Windows 10 โปรแกรมอัพเดท


โตชิบา Satellite คลิก W35Dt แล็ปท็อป

ดาวน์โหลด Toshiba Satellite W35Dt โน๊ตบุ๊คของ Windows 8, Windows 8.1, ไดรเวอร์ Windows 10, ซอฟแวร์และการปรับปรุง


เลือกระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกันและประเภทคนขับเพื่อทำการผลลัพธ์ที่ได้

ระบบปฏิบัติการ: ประเภท:
ชื่อไดร์เวอร์ระบบปฏิบัติการวันที่ปล่อยออกมาดาวน์โหลด
ตั้งค่าพลังงานยูทิลิตี้

เวอร์ชัน: 1.00.00, ขนาด: 4.19M

หน้าต่าง 7 (64bit)
หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
2016-01-13ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ LAN ASIX

เวอร์ชัน: 1.0.1.1, ขนาด: 11.89M

หน้าต่าง 8 (64bit)2016-01-11ดาวน์โหลด
การตั้งค่าระบบของโตชิบา

เวอร์ชัน: 3.0.6.1, ขนาด: 44.28M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-12-11ดาวน์โหลด
เวอร์โตชิบาระบบ

เวอร์ชัน: 1.01.0002, ขนาด: 18.63M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
DTS เสียง / DTS เสียงสตูดิโอ

เวอร์ชัน: 1.2.41.0, ขนาด: 9.44M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-12-23ดาวน์โหลด
การตั้งค่าระบบของโตชิบา

เวอร์ชัน: 2.0.12.32002, ขนาด: 13.28M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบายูทิลิตี้รหัสผ่าน

เวอร์ชัน: V9.01.00.03, ขนาด: 20.78M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบาคุ้มครอง HDD

เวอร์ชัน: 2.6.04.01, ขนาด: 24.57M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
ปุ่มฟังก์ชั่โตชิบา

เวอร์ชัน: 1.1.15.4, ขนาด: 43.56M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบา Eco ยูทิลิตี้

เวอร์ชัน: 3.0.0.0006, ขนาด: 52.52M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบายูทิลิตี้การซิงค์

เวอร์ชัน: v2.0.3092, ขนาด: 39.3M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-08-05ดาวน์โหลด
โตชิบา PC Monitor สุขภาพ

เวอร์ชัน: 4.02.00.6400, ขนาด: 22.06M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบาคุ้มครอง HDD

เวอร์ชัน: 2.6.04.04, ขนาด: 24.73M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบาสก์ท็อป Assist

เวอร์ชัน: V1.03.08.0002, ขนาด: 13.78M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 10 (64-bit)
2015-11-02ดาวน์โหลด
เวอร์โตชิบาระบบ

เวอร์ชัน: 1.01.0002, ขนาด: 18.63M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบาจดจำใบหน้า

เวอร์ชัน: 4.0.5.0, ขนาด: 60.48M

2015-07-31ดาวน์โหลด
โตชิบาจดจำใบหน้า

เวอร์ชัน: 4.0.4.2, ขนาด: 60.02M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 10 (64-bit)
2015-11-02ดาวน์โหลด
คู่มือดาวน์โหลด app โตชิบาผู้ใช้

เวอร์ชัน: 1.00.02, ขนาด: 4.51M

หน้าต่าง 7 (64bit)
หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
2015-12-30ดาวน์โหลด
เครื่องมือสนับสนุนออนไลน์

เวอร์ชัน: 1.00.01, ขนาด: 2.14M

หน้าต่าง 7 (64bit)
หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
หน้าต่าง 10 (64-bit)
2016-01-18ดาวน์โหลด
ไม่มีแพทช์ยอดกะ

เวอร์ชัน: 1.0.3, ขนาด: 2.14M

หน้าต่าง 7 (64bit)
หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 10 (64-bit)
2015-12-23ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Atheros Wireless Lan

เวอร์ชัน: 10.0.0.301.0.b3264_wCAT_wINF, ขนาด: 39.88M

หน้าต่าง 7 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
2015-03-03ดาวน์โหลด
เวอร์โตชิบาระบบ

เวอร์ชัน: 1.00.0039, ขนาด: 10.34M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
2014-07-28ดาวน์โหลด
รุ่น ACPI Flash BIOS 1.50 สำหรับ W35Dt ดาวเทียม (PSD24x)

เวอร์ชัน: 1.50, ขนาด: 37.5M

2014-06-09ดาวน์โหลด
เวอร์โตชิบาระบบ

เวอร์ชัน: 1.00.0032, ขนาด: 10.35M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2015-03-02ดาวน์โหลด
เครื่องมือสนับสนุนออนไลน์

เวอร์ชัน: 1.00.02, ขนาด: 4.11M

หน้าต่าง 7 (64bit)
หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
2014-05-14ดาวน์โหลด
โตชิบาดิสเพลย์ยูทิลิตี้

เวอร์ชัน: 1.1.12.0, ขนาด: 40.85M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2014-05-14ดาวน์โหลด
Toshiba HDD Accelerator

เวอร์ชัน: 2.2.0000, ขนาด: 7.54M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
2014-05-08ดาวน์โหลด
Toshiba HDD Accelerator ยูทิลิตี้

เวอร์ชัน: 2.1.0000 0060-, ขนาด: 7.54M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
2014-03-26ดาวน์โหลด
สถานีบริการ TOSHIBA

เวอร์ชัน: 2.6.8, ขนาด:

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
2015-03-02ดาวน์โหลด
โตชิบาคุ้มครอง HDD

เวอร์ชัน: 2.5.1.3, ขนาด: 28.83M

หน้าต่าง 7 (32bit)
หน้าต่าง 7 (64bit)
หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
2015-02-17ดาวน์โหลด
สถานีบริการ TOSHIBA

เวอร์ชัน: 2.6.8, ขนาด: 4.64M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
2014-06-09ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ ATI HDMI เสียง

เวอร์ชัน: 9.0.0.9902_130723a-159980E-Toshiba, ขนาด: 92.08M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2014-03-26ดาวน์โหลด
ปุ่มฟังก์ชั่โตชิบา

เวอร์ชัน: 1.1.0002.01, ขนาด: 40.47M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2015-03-02ดาวน์โหลด
โตชิบาสก์ท็อป Assist

เวอร์ชัน: 1.02.01.0007, ขนาด: 21.55M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2015-03-02ดาวน์โหลด
TOSHIBA ดิสเพลย์ยูทิลิตี้

เวอร์ชัน: v1.1.7.0, ขนาด: 40.81M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2014-03-10ดาวน์โหลด
TOSHIBA Eco ยูทิลิตี้

เวอร์ชัน: 2.2.0.6404, ขนาด: 25.37M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2015-03-02ดาวน์โหลด
สถานีบริการโตชิบา

เวอร์ชัน: 2.6.10, ขนาด: 4.71M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2014-05-21ดาวน์โหลด
Intel PROSet

เวอร์ชัน: 16.1.0.0.1.b64_woCAT, ขนาด: 84.88M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2014-02-19ดาวน์โหลด
โตชิบาสร้าง Recovery Media

เวอร์ชัน: 3.1.02.55065006, ขนาด: 16.23M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
2015-02-17ดาวน์โหลด
โตชิบาตั้งค่าระบบสาธารณูปโภค

เวอร์ชัน: 1.1.2.32001, ขนาด: 13.8M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
2014-06-09ดาวน์โหลด
ขับ Atheros Wireless LAN

เวอร์ชัน: 10.0.0.3.0.b3264_woCAT, ขนาด: 38.91M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
2014-02-19ดาวน์โหลด
ขับ Intel Wireless LAN

เวอร์ชัน: 16.1.0.7.1.b64_woCAT, ขนาด: 10.95M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2014-02-19ดาวน์โหลด
โตชิบาดิสเพลย์ยูทิลิตี้

เวอร์ชัน: 1.1.9.0, ขนาด: 40.77M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2014-02-19ดาวน์โหลด
รุ่น ACPI Flash BIOS 1.40 สำหรับ W35Dt ดาวเทียม (PSD24x)

เวอร์ชัน: 1.40, ขนาด: 27.39M

2013-12-19ดาวน์โหลด
รุ่น ACPI Flash BIOS 1.30 สำหรับ W35Dt ดาวเทียม (PSD24x)

เวอร์ชัน: 1.30, ขนาด: 29.1M

2013-12-19ดาวน์โหลด
รุ่น ACPI Flash BIOS 1.10 สำหรับ W35Dt ดาวเทียม (PSD24x)

เวอร์ชัน: 1.10, ขนาด: 36.82M

2013-12-19ดาวน์โหลด
รุ่น ACPI Flash BIOS 1.20 สำหรับ W35Dt ดาวเทียม (PSD24x)

เวอร์ชัน: 1.20, ขนาด: 36.08M

2013-12-19ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ Synaptics TouchPad

เวอร์ชัน: 17.0.6.2, ขนาด: 141.42M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2013-11-11ดาวน์โหลด
เอเอ็มดีไดรเวอร์ USB กรอง

เวอร์ชัน: 2.0.10.273, ขนาด:

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2013-11-11ดาวน์โหลด
DTS เสียง / DTS เสียงสตูดิโอ

เวอร์ชัน: 1.1.15.0, ขนาด: 8.07M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2013-11-11ดาวน์โหลด
Driver เสียง Realtek

เวอร์ชัน: 6.0.1.7016, ขนาด: 217.19M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2013-11-11ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Atheros Wireless Lan

เวอร์ชัน: 10.0.0.260.0.b3264_wCAT_wINF, ขนาด: 37.32M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2013-11-11ดาวน์โหลด
TOSHIBA ซิงค์ยูทิลิตี้

เวอร์ชัน: 2.0.3092, ขนาด: 39.3M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2013-11-11ดาวน์โหลด
ขับ Atheros Wireless LAN

เวอร์ชัน: 10.0.0.263.0.b3264_wCAT_wINF, ขนาด: 37.36M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2013-10-17ดาวน์โหลด
เอเอ็มดี Driver Display

เวอร์ชัน: 13.152_130830a-161907C-Toshiba, ขนาด: 290.23M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2013-11-27ดาวน์โหลด
Driver เสียง Realtek

เวอร์ชัน: 6.0.1.7032, ขนาด: 218.95M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2013-10-24ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ ATI HDMI เสียง

เวอร์ชัน: 9.0.0.9902_130808a-160798E-Toshiba, ขนาด: 92.08M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2013-10-17ดาวน์โหลด
DTS เสียง / DTS เสียงสตูดิโอ

เวอร์ชัน: 1.1.27.0, ขนาด: 8.14M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2014-03-10ดาวน์โหลด
โตชิบาคุ้มครอง HDD

เวอร์ชัน: 2.5.0002.002, ขนาด: 28.84M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2013-10-24ดาวน์โหลด
โตชิบาคุ้มครอง HDD

เวอร์ชัน: 2.5.0003.001, ขนาด: 27.7M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2015-02-17ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ LAN ASIX

เวอร์ชัน: 1.16.9.0, ขนาด: 18.22M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2015-01-12ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ Synaptics TouchPad

เวอร์ชัน: 17.0.10.1, ขนาด: 144.73M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2013-10-24ดาวน์โหลด
Realtek Card Reader

เวอร์ชัน: 6.2.9200.39052, ขนาด: 12.61M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2013-11-06ดาวน์โหลด
โตชิบา BookPlace

เวอร์ชัน: 1.0.0.2459, ขนาด: 30.05M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
2014-05-21ดาวน์โหลด
โตชิบาเริ่มต้น

เวอร์ชัน: 1.00.02, ขนาด: 4.52M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
2014-03-10ดาวน์โหลด
Driver เสียง Realtek

เวอร์ชัน: 6.0.1.7026, ขนาด: 192.38M

หน้าต่าง 8 (64bit)2013-10-23ดาวน์โหลด
โตชิบาตั้งค่าระบบสาธารณูปโภค

เวอร์ชัน: 1.1.1.32002, ขนาด: 13.8M

หน้าต่าง 8 (64bit)2013-10-23ดาวน์โหลด
โตชิบาคุ้มครอง HDD

เวอร์ชัน: 1.0.0.1, ขนาด: 2.14M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 10 (64-bit)
2015-09-08ดาวน์โหลด
โตชิบา BookPlace

เวอร์ชัน: 3.3.9661, ขนาด: 140.64M

หน้าต่าง 7 (64bit)
หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
2014-07-09ดาวน์โหลด
โตชิบา App เพลส

เวอร์ชัน: 1.0.6.3, ขนาด: 2.4M

หน้าต่าง 7 (64bit)
หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
2014-12-02ดาวน์โหลด
โตชิบาเพลสหนังสือ

เวอร์ชัน: 1.0.0.1643, ขนาด: 30.06M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
2013-11-06ดาวน์โหลด
DTS เสียง / DTS เสียงสตูดิโอ

เวอร์ชัน: 1.1.17.0, ขนาด: 8.07M

หน้าต่าง 8 (64bit)2013-10-23ดาวน์โหลด
Atheros บลูทู ธ แพคเกจกรองไดร์เวอร์

เวอร์ชัน: 2.0.9, ขนาด: 68.88M

หน้าต่าง 8 (64bit)2013-10-23ดาวน์โหลด
เวอร์โตชิบาระบบ

เวอร์ชัน: 1.00.0027, ขนาด: 10.33M

หน้าต่าง 8 (64bit)2013-10-31ดาวน์โหลด
เอเอ็มดีไดรเวอร์ USB กรอง

เวอร์ชัน: 2.0.10.273, ขนาด:

หน้าต่าง 8 (64bit)2013-10-23ดาวน์โหลด
เอเอ็มดี Driver Display

เวอร์ชัน: 13.101.5.1_130726a-160129C-Toshiba, ขนาด: 279.87M

หน้าต่าง 8 (64bit)2013-10-23ดาวน์โหลด
Realtek Card Reader

เวอร์ชัน: 6.2.9200.39041, ขนาด: 13.02M

หน้าต่าง 8 (64bit)2013-10-23ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ Synaptics TouchPad

เวอร์ชัน: 17.0.9.1, ขนาด: 141.03M

หน้าต่าง 8 (64bit)2013-10-23ดาวน์โหลด
Driver เสียง Realtek

เวอร์ชัน: 6.0.1.6976, ขนาด: 212.7M

หน้าต่าง 8 (64bit)2013-10-23ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ ATI HDMI เสียง

เวอร์ชัน: 8.0.0.8813_130705a-159978E-Toshiba, ขนาด: 43.73M

หน้าต่าง 8 (64bit)2013-10-23ดาวน์โหลด
โตชิบาเริ่มต้น

เวอร์ชัน: 0.265.14.265, ขนาด: 47.87M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
2013-11-06ดาวน์โหลด
โตชิบา Eco ยูทิลิตี้

เวอร์ชัน: 2.0.10.6402, ขนาด: 25.1M

หน้าต่าง 8 (64bit)2013-10-23ดาวน์โหลด
โตชิบายูทิลิตี้รหัสผ่าน

เวอร์ชัน: 4.0.9.0, ขนาด: 12.1M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
2013-11-06ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Atheros Wireless Lan

เวอร์ชัน: 10.0.0.255.0.e3264_wCAT_wINF, ขนาด: 38.81M

หน้าต่าง 8 (64bit)2013-10-23ดาวน์โหลด
ปุ่มฟังก์ชั่โตชิบา

เวอร์ชัน: 1.00.6633.03, ขนาด:

หน้าต่าง 8 (64bit)2013-10-23ดาวน์โหลด
ปุ่มฟังก์ชั่โตชิบา

เวอร์ชัน: 1.1.0001.02, ขนาด:

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2013-11-06ดาวน์โหลด
โตชิบาเพิ่มประสิทธิภาพของเสียง

เวอร์ชัน: 2.0.16.0, ขนาด: 4.64M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
2013-11-06ดาวน์โหลด
โตชิบาสร้าง Recovery Media

เวอร์ชัน: 3.1.00.55005000, ขนาด: 16.29M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
2013-10-24ดาวน์โหลด
โตชิบา Eco ยูทิลิตี้

เวอร์ชัน: 2.2.0.6401, ขนาด: 24.99M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2013-11-06ดาวน์โหลด
เวอร์โตชิบาระบบ

เวอร์ชัน: 1.00.0028, ขนาด: 10.33M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)2013-11-06ดาวน์โหลด
โตชิบาตั้งค่าระบบสาธารณูปโภค

เวอร์ชัน: 1.0.10.32003, ขนาด: 16.07M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
2013-11-06ดาวน์โหลด