ไดร์เวอร์โตชิบา Satellite U920t Ultrabook ของ Windows 8 โปรแกรมอัพเดท


โตชิบา Satellite U920t Ultrabook

ดาวน์โหลดโตชิบา U920t ดาวเทียม ไดรเวอร์ Ultrabook แท็บเล็ตที่ใช้ Windows 8 64bit ซอฟท์แว Update และคู่มือการใช้งาน

ระบบปฏิบัติการ:

วันที่ประเภทหมายเหตุรีลีสขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012ยูทิลิตี้XYUMXbitXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxXXXXXXXXXXXX: สถานีบริการ TOSHIBA15.59 MB ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012ยูทิลิตี้XYAMXbitXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUMXXXXXXXXXXXXXXXXX: ไดร์เวอร์ระบบ TOSHIBA10.25 MB ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012ยูทิลิตี้ข้อมูล XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4IN3: การตั้งค่าระบบ16.6 MB ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012ยูทิลิตี้XYUNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxXXXXXXXXXXXX: แท็บเล็ตควบคุมง่าย7.49 MB ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012อุปกรณ์ชี้ข้อมูลเพิ่มเติม XYUNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx120.76 MB ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012ยูทิลิตี้ข้อมูลXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINคอลไลน์เพิ่มเติม: TOSHIBA Desktop Assist21.5 MB ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012ยูทิลิตี้920bit XXXXXXXXXXXXXXXXXXX HDXXXXXXXXXXXXXXXXXX: TOSHIBA eco Utility22.39 MB ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012ยูทิลิตี้เครื่องหมาย XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX thôi 920bit Xxxxx: คีย์ฟังก์ชัน TOSHIBA35.86 MB ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012ยูทิลิตี้920bit XxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8.76 MB ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012ยูทิลิตี้XYAMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XINXXXXXXXXXXXXXXXX: TOSHIBA PC Health Monitor56.68 MB ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012ยูทิลิตี้920bit XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ความละเอียดของ TOSHIBA + ปลั๊กอินสำหรับ Windows Media Player11.27 MB ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012ยูทิลิตี้ภาพ XxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: แสดงผลแบบไร้สายของ Intel252.03 MB ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012LAN ไร้สายXYAMXBXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX x XGAXXXXXXXXXXXXXX: โปรแกรมควบคุม LAN ไร้สายของ Intel8.39 MB ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012เสียงXYUNXbitXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: ไดร์เวอร์เสียงของ130.29 MB ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012ยูทิลิตี้ข้อมูล XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX13.1 MB ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012เสียงดาวเทียมไม่ซ้ำกัน XXXXXXXXXXXXXXXXXXX: SRS Premium Sound HD21.59 MB ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012ยูทิลิตี้XYAMXbit XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8: 920bit Win8: โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ชิปเซ็ต Intel5.79 MB ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012แสดงXYAMXbit XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX152.4 MB ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012ยูทิลิตี้ข้อมูล XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX57.03 MB ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012ยูทิลิตี้ข้อมูลเพิ่มเติม 920bit Win8: ชุดซอฟต์แวร์ Intel NFC12.98 MB ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012ยูทิลิตี้ข้อมูลเพิ่มเติม XYUNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKTY:LangXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: โปรแกรมควบคุม LAN ไร้สาย Atheros69.37 MB ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012ยูทิลิตี้ซอฟต์แวร์ 920bit Win8 64bit ทางดาวเทียม: ซอฟต์แวร์ Intel Rapid Start Technology4.06 MB ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2012ยูทิลิตี้XYAMXbit XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: โปรแกรมควบคุมเทคโนโลยี Intel Rapid Storage13.95 MB ดาวน์โหลด