โตชิบา Satellite คลิก 10 (LX0W-C32, LX0W-C64) แล็ปท็อปไดรเวอร์ Windows 10 โปรแกรมอัพเดท


โตชิบา Satellite คลิก 10 LX0W-C แล็ปท็อป

ดาวน์โหลดดาวเทียมคลิก 10 LX0W-C โน๊ตบุ๊คของ Windows 10 ไดรเวอร์ซอฟต์แวร์และการปรับปรุง


เลือกระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกันและประเภทคนขับเพื่อทำการผลลัพธ์ที่ได้

ระบบปฏิบัติการ: ประเภท:
ชื่อไดร์เวอร์ระบบปฏิบัติการวันที่ปล่อยออกมาดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานของผู้ใช้โตชิบา

เวอร์ชัน: 1.00.02, ขนาด: 4.51M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 10 (64-bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
2016-03-11ดาวน์โหลด
USB BIOS เวอร์ชั่น 1.60 ดาวเทียมคลิก LX0W-C (PDW0Gx)

เวอร์ชัน: 1.60, ขนาด: 4.01M

2015-12-01ดาวน์โหลด
การตั้งค่าระบบของโตชิบา

เวอร์ชัน: 3.0.6.1, ขนาด: 44.28M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2016-02-05ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ของ Broadcom จีพีเอส

เวอร์ชัน: 20.22.0405.18, ขนาด: 15.82M

หน้าต่าง 8 (64bit)2015-11-09ดาวน์โหลด
บลูทู ธ ของ Broadcom แพคเกจกรองไดร์เวอร์

เวอร์ชัน: 12.0.1.530, ขนาด: 8.43M

หน้าต่าง 8 (64bit)2015-11-09ดาวน์โหลด
ปุ่มฟังก์ชั่โตชิบา

เวอร์ชัน: 1.1.16.1, ขนาด: 43.53M

หน้าต่าง 8 (64bit)2015-11-09ดาวน์โหลด
จัดการระบบเสียง Realtek

เวอร์ชัน: 6.4.10147.4298, ขนาด: 110.03M

หน้าต่าง 8 (64bit)2015-11-09ดาวน์โหลด
โตชิบายูทิลิตี้รหัสผ่าน

เวอร์ชัน: 4.17.000, ขนาด: 16.11M

หน้าต่าง 8 (64bit)2015-11-09ดาวน์โหลด
การติดตั้งไดร์เวอร์ Intel แพลตฟอร์ม

เวอร์ชัน: 23 0x102, ขนาด: 144.75M

หน้าต่าง 8 (64bit)2015-11-09ดาวน์โหลด
เวอร์โตชิบาระบบ

เวอร์ชัน: 1.00.0054, ขนาด: 11.44M

หน้าต่าง 8 (64bit)2015-11-09ดาวน์โหลด
ขับ Broadcom Wireless LAN

เวอร์ชัน: 5.93.103.12, ขนาด: 35.57M

หน้าต่าง 8 (64bit)2015-11-09ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ Synaptics TouchPad

เวอร์ชัน: 19.0.17.0, ขนาด: 149.74M

หน้าต่าง 8 (64bit)2015-11-09ดาวน์โหลด
โตชิบาดิสเพลย์ยูทิลิตี้

เวอร์ชัน: 1.3.3.0_64, ขนาด: 15.41M

หน้าต่าง 8 (64bit)2015-11-09ดาวน์โหลด
เวอร์โตชิบาระบบ

เวอร์ชัน: 1.01.0002, ขนาด: 18.63M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
USB BIOS เวอร์ชั่น 1.40 ดาวเทียมคลิก LX0W-C (PDW0Gx)

เวอร์ชัน: 1.40, ขนาด: 4.0M

2015-10-30ดาวน์โหลด
USB BIOS เวอร์ชั่น 1.50 ดาวเทียมคลิก LX0W-C (PDW0Gx)

เวอร์ชัน: 1.50, ขนาด: 4.01M

2015-10-30ดาวน์โหลด
หน้าต่างไบออสรุ่น 1.50 ดาวเทียมคลิก LX0W-C (PDW0Gx)

เวอร์ชัน: 1.50, ขนาด: 5.03M

2015-10-30ดาวน์โหลด
การตั้งค่าระบบของโตชิบา

เวอร์ชัน: 2.0.12.32002, ขนาด: 13.28M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบาคุ้มครอง HDD

เวอร์ชัน: 2.6.04.01, ขนาด: 24.57M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบายูทิลิตี้รหัสผ่าน

เวอร์ชัน: V9.01.00.03, ขนาด: 20.78M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
ปุ่มฟังก์ชั่โตชิบา

เวอร์ชัน: 1.1.15.4, ขนาด: 43.56M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบา Eco ยูทิลิตี้

เวอร์ชัน: 3.0.0.0006, ขนาด: 52.52M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
อินเทลอินเตอร์เฟซการจัดการเครื่องยนต์

เวอร์ชัน: 11.0.0.1153 [MEI110011531C] ขนาด: 73.8M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
ขับ Broadcom Wireless LAN

เวอร์ชัน: 7.35.308.0.0.t3264_wCAT, ขนาด: 33.28M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-10-19ดาวน์โหลด
การติดตั้งไดร์เวอร์ Intel แพลตฟอร์ม

เวอร์ชัน: 30 0x102, ขนาด: 207.27M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-09-24ดาวน์โหลด
หน้าต่างไบออสรุ่น 1.40 ดาวเทียมคลิก LX0W-C (PDW0Gx)

เวอร์ชัน: 1.40, ขนาด: 5.21M

2015-09-14ดาวน์โหลด
โตชิบายูทิลิตี้รหัสผ่าน

เวอร์ชัน: 4.16.000, ขนาด: 16.07M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-09-23ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ Synaptics TouchPad

เวอร์ชัน: 19.0.14.32, ขนาด: 148.58M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-09-23ดาวน์โหลด
จัดการระบบเสียง Realtek

เวอร์ชัน: 6.4.10147.4299, ขนาด: 110.08M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-09-23ดาวน์โหลด
โตชิบาเริ่มต้น

เวอร์ชัน: 2.0.0.0, ขนาด: 3.58M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2016-01-18ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ของ Broadcom จีพีเอส

เวอร์ชัน: 20.23.2393.18, ขนาด: 16.48M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-09-23ดาวน์โหลด
บลูทู ธ ของ Broadcom แพคเกจกรองไดร์เวอร์

เวอร์ชัน: 12.0.1.695, ขนาด: 8.67M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-09-23ดาวน์โหลด
จัดการระบบเสียง Realtek

เวอร์ชัน: 6.2.9600.4299, ขนาด: 110.3M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-08-26ดาวน์โหลด
ขับ Broadcom Wireless LAN

เวอร์ชัน: 5.93.103.25, ขนาด: 38.21M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-09-23ดาวน์โหลด
โตชิบาตั้งค่าระบบสาธารณูปโภค

เวอร์ชัน: 3.0.1.2, ขนาด: 44.33M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-09-23ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ Synaptics TouchPad

เวอร์ชัน: 19.0.14.32, ขนาด: 148.58M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-08-26ดาวน์โหลด
Intel Trusted Execution เครื่องยนต์อินเตอร์เฟซ

เวอร์ชัน: 2.0.0.1067, ขนาด: 39.58M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-08-26ดาวน์โหลด
การติดตั้งไดร์เวอร์ Intel แพลตฟอร์ม

เวอร์ชัน: 30 0x102, ขนาด: 201.93M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-08-26ดาวน์โหลด
Intel Trusted Execution เครื่องยนต์อินเตอร์เฟซ

เวอร์ชัน: 2.0.0.1067, ขนาด: 39.58M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-09-23ดาวน์โหลด
โตชิบายูทิลิตี้รหัสผ่าน

เวอร์ชัน: 4.16.000, ขนาด: 16.07M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-08-07ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ Synaptics ทัชแพด

เวอร์ชัน: 19.0.10.0, ขนาด: 145.34M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-08-07ดาวน์โหลด
Intel Trusted Execution เครื่องยนต์อินเตอร์เฟซ

เวอร์ชัน: 2.0.0.1036, ขนาด: 38.19M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 10 (64-bit)
2015-11-02ดาวน์โหลด
Intel การติดตั้งแพลตฟอร์ม

เวอร์ชัน: Week12 0x102, ขนาด: 194.45M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-08-05ดาวน์โหลด
โตชิบายูทิลิตี้การซิงค์

เวอร์ชัน: v2.0.3092, ขนาด: 39.3M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-08-05ดาวน์โหลด
จับภาพยูทิลิตี้

เวอร์ชัน: 1.00.00.0002, ขนาด: 2.14M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2016-03-23ดาวน์โหลด
โตชิบาของฉัน

เวอร์ชัน: 2.2.20.0, ขนาด: 11.22M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-12-23ดาวน์โหลด
เวอร์โตชิบาระบบ

เวอร์ชัน: 2.00.0005, ขนาด: 11.79M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบาคุ้มครอง HDD

เวอร์ชัน: 2.6.04.04, ขนาด: 24.73M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบา PC Monitor สุขภาพ

เวอร์ชัน: 4.02.00.6400, ขนาด: 22.06M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบาสก์ท็อป Assist

เวอร์ชัน: V1.03.08.0002, ขนาด: 13.78M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 10 (64-bit)
2015-11-02ดาวน์โหลด
เวอร์โตชิบาระบบ

เวอร์ชัน: 1.01.0002, ขนาด: 18.63M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบาจดจำใบหน้า

เวอร์ชัน: 4.0.5.0, ขนาด: 60.48M

2015-07-31ดาวน์โหลด
โตชิบาจดจำใบหน้า

เวอร์ชัน: 4.0.4.2, ขนาด: 60.02M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 10 (64-bit)
2015-11-02ดาวน์โหลด
สถานีบริการโตชิบา

เวอร์ชัน: 2.6.14, ขนาด: 4.71M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
หน้าต่าง 10 (64-bit)
2015-12-11ดาวน์โหลด
เครื่องมือสนับสนุนออนไลน์

เวอร์ชัน: 1.00.01, ขนาด: 2.14M

หน้าต่าง 7 (64bit)
หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
หน้าต่าง 10 (64-bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
2016-03-23ดาวน์โหลด
โตชิบาสก์ท็อปช่วยแพทช์

เวอร์ชัน: 2.00.00.01, ขนาด: 2.14M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
2015-11-02ดาวน์โหลด