Toshiba Portege X20W-D แล็ปท็อปไดรเวอร์ Windows 10 โปรแกรมอัพเดท


Toshiba Portege X20W-D แล็ปท็อป

ดาวน์โหลด Toshiba Portege X20W-D แล็ปท็อปของ Windows 10 ไดรเวอร์การใช้งานและการปรับปรุง


เลือกระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกันและประเภทคนขับเพื่อทำการผลลัพธ์ที่ได้

ระบบปฏิบัติการ:ประเภท:
ชื่อไดร์เวอร์ระบบปฏิบัติการวันที่ปล่อยออกมาดาวน์โหลด
โตชิบาปรับปรุงไบออส
เวอร์ชัน: 2.70-Win
OS independent08 / 06 / 2017ดาวน์โหลด
ซอฟท์แวกล้อง Realtek
เวอร์ชัน: 10.0.10586.11211
Windows 10 64bit01 / 06 / 2017ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ชิปเซ็ต Intel
เวอร์ชัน: 10.1.1.35
Windows 10 64bit09 / 02 / 2017ดาวน์โหลด
Intel Display Driver
เวอร์ชัน: 21.20.16.4550
Windows 10 64bit09 / 02 / 2017ดาวน์โหลด
ยูทิลิตี้โตชิบา Eco
เวอร์ชัน: 3.1.4.1
Windows 10 64bit01 / 06 / 2017ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ Synaptics ลายนิ้วมือ
เวอร์ชัน: 5.0.89.23
Windows 10 64bit01 / 06 / 2017ดาวน์โหลด
โตชิบายูทิลิตี้รหัสผ่าน
เวอร์ชัน: 9.03.06.01
Windows 10 64bit01 / 06 / 2017ดาวน์โหลด
โตชิบา Registry Patch
เวอร์ชัน: 1.1
Windows 10 64bit01 / 06 / 2017ดาวน์โหลด
สถานีบริการโตชิบา
เวอร์ชัน: 5.0.4.0
Windows 10 64bit01 / 06 / 2017ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Realtek เสียง
เวอร์ชัน: 6.0.1.7977
Windows 10 64bit01 / 06 / 2017ดาวน์โหลด
DTS ไดรเวอร์อิงค์เสียง
เวอร์ชัน: 1.3.27.0
Windows 10 64bit01 / 06 / 2017ดาวน์โหลด
เวอร์โตชิบาระบบ
เวอร์ชัน: 2.03.0003.03
Windows 10 64bit09 / 02 / 2017ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ Synaptics TouchPad
เวอร์ชัน: 19.2.5.29
Windows 10 64bit01 / 06 / 2017ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Cmedia เสียง USB
เวอร์ชัน: 2.06
Windows 10 64bit01 / 06 / 2017ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ของ Wacom Digitizer
เวอร์ชัน: 7.3.4.16
Windows 10 64bit01 / 06 / 2017ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Intel Wireless Lan
เวอร์ชัน: 19.40.0.3
Windows 10 64bit01 / 06 / 2017ดาวน์โหลด