ไดร์เวอร์โตชิบา Encore WT8 ชุดแท็บเล็ตที่ใช้ Windows 8.1, ซอฟแวร์


โตชิบา Encore WT8 ชุดแท็บเล็ต

ดาวน์โหลดโตชิบา Encore WT8 แท็บเล็ตที่ใช้ Windows 8.1, ไดรเวอร์ Windows 10, ซอฟแวร์และการปรับปรุง


เลือกระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกันและประเภทคนขับเพื่อทำการผลลัพธ์ที่ได้

ระบบปฏิบัติการ: ประเภท:
ชื่อไดร์เวอร์ระบบปฏิบัติการวันที่ปล่อยออกมาดาวน์โหลด
ตั้งค่าพลังงานยูทิลิตี้

เวอร์ชัน: 1.00.00, ขนาด: 4.19M

หน้าต่าง 7 (64bit)
หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
2016-01-13ดาวน์โหลด
การติดตั้งไดร์เวอร์ Intel แพลตฟอร์ม

เวอร์ชัน: 38 0x103, ขนาด: 82.55M

หน้าต่าง 8.1 (32bit)2016-01-11ดาวน์โหลด
การตั้งค่าระบบของโตชิบา

เวอร์ชัน: 3.0.6.1, ขนาด: 44.28M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-12-11ดาวน์โหลด
เวอร์โตชิบาระบบ

เวอร์ชัน: 1.01.0002, ขนาด: 18.63M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
การตั้งค่าระบบของโตชิบา

เวอร์ชัน: 2.0.12.32002, ขนาด: 13.28M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบายูทิลิตี้รหัสผ่าน

เวอร์ชัน: V9.01.00.03, ขนาด: 20.78M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบาคุ้มครอง HDD

เวอร์ชัน: 2.6.04.01, ขนาด: 24.57M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
ปุ่มฟังก์ชั่โตชิบา

เวอร์ชัน: 1.1.15.4, ขนาด: 43.56M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบา Eco ยูทิลิตี้

เวอร์ชัน: 3.0.0.0006, ขนาด: 52.52M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบายูทิลิตี้การซิงค์

เวอร์ชัน: v2.0.3092, ขนาด: 39.3M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-08-05ดาวน์โหลด
โตชิบาคุ้มครอง HDD

เวอร์ชัน: 2.6.04.04, ขนาด: 24.73M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบา PC Monitor สุขภาพ

เวอร์ชัน: 4.02.00.6400, ขนาด: 22.06M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบาสก์ท็อป Assist

เวอร์ชัน: V1.03.08.0002, ขนาด: 13.78M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 10 (64-bit)
2015-11-02ดาวน์โหลด
เวอร์โตชิบาระบบ

เวอร์ชัน: 1.01.0002, ขนาด: 18.63M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบาจดจำใบหน้า

เวอร์ชัน: 4.0.5.0, ขนาด: 60.48M

2015-07-31ดาวน์โหลด
โตชิบาจดจำใบหน้า

เวอร์ชัน: 4.0.4.2, ขนาด: 60.02M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 10 (64-bit)
2015-11-02ดาวน์โหลด
รุ่น USB BIOS 1.80 สำหรับ Encore WT8-A (PDW09x)

เวอร์ชัน: 1.80, ขนาด: 2.36M

2015-07-23ดาวน์โหลด
หน้าต่างไบออสรุ่น 1.70 สำหรับ Encore WT8-A (PDW09x)

เวอร์ชัน: 1.70, ขนาด: 8.93M

2015-07-23ดาวน์โหลด
หน้าต่างไบออสรุ่น 1.80 สำหรับ Encore WT8-A (PDW09x)

เวอร์ชัน: 1.80, ขนาด: 8.94M

2015-07-23ดาวน์โหลด
รุ่น USB BIOS 1.70 สำหรับ Encore WT8-A (PDW09x)

เวอร์ชัน: 1.70, ขนาด: 2.36M

2015-07-23ดาวน์โหลด
คู่มือดาวน์โหลด app โตชิบาผู้ใช้

เวอร์ชัน: 1.00.02, ขนาด: 4.51M

หน้าต่าง 7 (64bit)
หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
2015-12-30ดาวน์โหลด
เครื่องมือสนับสนุนออนไลน์

เวอร์ชัน: 1.00.01, ขนาด: 2.14M

หน้าต่าง 7 (64bit)
หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
หน้าต่าง 10 (64-bit)
2016-01-18ดาวน์โหลด
รุ่น USB BIOS 1.20 สำหรับ Encore WT8-A (PDW09x)

เวอร์ชัน: 1.20, ขนาด: 2.5M

2015-03-05ดาวน์โหลด
สถานีบริการโตชิบา

เวอร์ชัน: 2.6.13, ขนาด: 4.71M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
2015-12-07ดาวน์โหลด
ระบบเสียง Dolby Digital Plus เสียงขั้นสูง

เวอร์ชัน: 7.6.3.1, ขนาด: 33.72M

หน้าต่าง 8.1 (32bit)2014-06-13ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Intel เสียง

เวอร์ชัน: 603.9600.1948.38507, ขนาด: 3.73M

หน้าต่าง 8.1 (32bit)2014-06-13ดาวน์โหลด
สถานีบริการ TOSHIBA

เวอร์ชัน: 2.6.8, ขนาด:

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
2015-03-02ดาวน์โหลด
สถานีบริการ TOSHIBA

เวอร์ชัน: 2.6.8, ขนาด: 4.64M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
2014-06-09ดาวน์โหลด
Intel การติดตั้งแพลตฟอร์ม

เวอร์ชัน: PR8.1 TXE V1054 (0X10E) ขนาด: 92.53M

หน้าต่าง 8.1 (32bit)2014-03-21ดาวน์โหลด
รุ่น USB BIOS 1.60 สำหรับ Encore WT8-A (PDW09x)

เวอร์ชัน: 1.60, ขนาด: 2.56M

2014-03-21ดาวน์โหลด
หน้าต่างไบออสรุ่น 1.60 สำหรับ Encore WT8-A (PDW09x)

เวอร์ชัน: 1.60, ขนาด: 5.52M

2014-03-21ดาวน์โหลด
เวอร์โตชิบาระบบ

เวอร์ชัน: 1.00.0032, ขนาด: 10.35M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
2014-03-10ดาวน์โหลด
TOSHIBA Recovery ภาพยูทิลิตี้

เวอร์ชัน: 1.0.0.3203, ขนาด: 5.42M

หน้าต่าง 8.1 (32bit)2013-10-25ดาวน์โหลด
โตชิบาสร้าง Recovery Media

เวอร์ชัน: 1.00.00.US, ขนาด: 3.68M

หน้าต่าง 8.1 (32bit)2013-10-24ดาวน์โหลด
สถานีบริการโตชิบา

เวอร์ชัน: 2.6.11, ขนาด: 4.71M

หน้าต่าง 8.1 (32bit)2013-10-24ดาวน์โหลด
โตชิบา BookPlace

เวอร์ชัน: 1.0.0.2459, ขนาด: 30.05M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
2014-05-21ดาวน์โหลด
เวอร์โตชิบาระบบ

เวอร์ชัน: 1.00.0030, ขนาด: 10.33M

หน้าต่าง 8.1 (32bit)2013-10-24ดาวน์โหลด
โตชิบาเพลสหนังสือ

เวอร์ชัน: 1.0.0.1643, ขนาด: 30.06M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
2013-11-06ดาวน์โหลด
Intel การติดตั้งแพลตฟอร์ม

เวอร์ชัน: 34 0x100, ขนาด:

หน้าต่าง 8.1 (32bit)2013-10-24ดาวน์โหลด
โตชิบา App เพลส

เวอร์ชัน: 1.0.6.3, ขนาด: 2.4M

หน้าต่าง 7 (64bit)
หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
2014-12-02ดาวน์โหลด