โตชิบา Encore 2 WT10 แท็บเล็ตที่ใช้ Windows 8.1, ไดรเวอร์ Windows 10 โปรแกรมอัพเดท


โตชิบา ENCORE 2 WT10 แท็บเล็ต

ดาวน์โหลดโตชิบา Encore WT10 แท็บเล็ตที่ใช้ Windows 8.1, ไดรเวอร์ Windows 10, ซอฟแวร์และการปรับปรุง


เลือกระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกันและประเภทคนขับเพื่อทำการผลลัพธ์ที่ได้

ระบบปฏิบัติการ: ประเภท:
ชื่อไดร์เวอร์ระบบปฏิบัติการวันที่ปล่อยออกมาดาวน์โหลด
ระบบเสียง Dolby Digital Plus เสียงขั้นสูง

เวอร์ชัน: 7.6.3.1, ขนาด: 33.71M

หน้าต่าง 8.1 (32bit)2016-01-13ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ InvenSense เซนเซอร์

เวอร์ชัน: 84.87.1.2, ขนาด: 3.79M

หน้าต่าง 8.1 (32bit)
หน้าต่าง 10 (64-bit)
2016-01-11ดาวน์โหลด
สถานีบริการโตชิบา

เวอร์ชัน: 2.6.16.0, ขนาด: 4.74M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
หน้าต่าง 8 (32-bit)
หน้าต่าง 10 (64-bit)
หน้าต่าง 10 (32-bit)
2015-12-17ดาวน์โหลด
รุ่นของ Windows BIOS 1.30 สำหรับ Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

เวอร์ชัน: 1.30, ขนาด: 3.71M

2015-12-11ดาวน์โหลด
รุ่นของ Windows BIOS 2.00 สำหรับ Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

เวอร์ชัน: 2.00, ขนาด: 3.67M

2015-12-11ดาวน์โหลด
USB BIOS เวอร์ชั่น 2.00 สำหรับ Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

เวอร์ชัน: 2.00, ขนาด: 2.63M

2015-12-11ดาวน์โหลด
การตั้งค่าระบบของโตชิบา

เวอร์ชัน: 3.0.6.1, ขนาด: 44.28M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-12-11ดาวน์โหลด
เวอร์โตชิบาระบบ

เวอร์ชัน: 1.01.0002, ขนาด: 18.63M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
การตั้งค่าระบบของโตชิบา

เวอร์ชัน: 2.0.12.32002, ขนาด: 13.28M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบายูทิลิตี้รหัสผ่าน

เวอร์ชัน: V9.01.00.03, ขนาด: 20.78M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบาคุ้มครอง HDD

เวอร์ชัน: 2.6.04.01, ขนาด: 24.57M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
ปุ่มฟังก์ชั่โตชิบา

เวอร์ชัน: 1.1.15.4, ขนาด: 43.56M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบา Eco ยูทิลิตี้

เวอร์ชัน: 3.0.0.0006, ขนาด: 52.52M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
Realtek บลูทู ธ แพคเกจกรองไดร์เวอร์

เวอร์ชัน: 1.0.86.2, ขนาด: 8.79M

หน้าต่าง 8.1 (32bit)
หน้าต่าง 10 (64-bit)
2015-08-06ดาวน์โหลด
การติดตั้งไดร์เวอร์ Intel แพลตฟอร์ม

เวอร์ชัน: 22.5 0x00A, ขนาด: 80.92M

หน้าต่าง 8.1 (32bit)
หน้าต่าง 10 (64-bit)
2015-08-05ดาวน์โหลด
โตชิบายูทิลิตี้การซิงค์

เวอร์ชัน: v2.0.3092, ขนาด: 39.3M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-08-05ดาวน์โหลด
โตชิบา PC Monitor สุขภาพ

เวอร์ชัน: 4.02.00.6400, ขนาด: 22.06M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบาคุ้มครอง HDD

เวอร์ชัน: 2.6.04.04, ขนาด: 24.73M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบาสก์ท็อป Assist

เวอร์ชัน: V1.03.08.0002, ขนาด: 13.78M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 10 (64-bit)
2015-11-02ดาวน์โหลด
เวอร์โตชิบาระบบ

เวอร์ชัน: 1.01.0002, ขนาด: 18.63M

หน้าต่าง 10 (64-bit)2015-11-02ดาวน์โหลด
โตชิบาจดจำใบหน้า

เวอร์ชัน: 4.0.5.0, ขนาด: 60.48M

2015-07-31ดาวน์โหลด
โตชิบาจดจำใบหน้า

เวอร์ชัน: 4.0.4.2, ขนาด: 60.02M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 10 (64-bit)
2015-11-02ดาวน์โหลด
สถานีบริการโตชิบา

เวอร์ชัน: 2.6.14, ขนาด: 4.71M

หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
หน้าต่าง 10 (64-bit)
2015-12-11ดาวน์โหลด
คู่มือดาวน์โหลด app โตชิบาผู้ใช้

เวอร์ชัน: 1.00.02, ขนาด: 4.51M

หน้าต่าง 7 (64bit)
หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
2015-12-30ดาวน์โหลด
เครื่องมือสนับสนุนออนไลน์

เวอร์ชัน: 1.00.01, ขนาด: 2.14M

หน้าต่าง 7 (64bit)
หน้าต่าง 8 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
หน้าต่าง 10 (64-bit)
2015-12-31ดาวน์โหลด
USB BIOS เวอร์ชั่น 1.60 สำหรับ Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

เวอร์ชัน: 1.60, ขนาด: 2.66M

2015-03-05ดาวน์โหลด
USB BIOS เวอร์ชั่น 1.80 สำหรับ Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

เวอร์ชัน: 1.80, ขนาด: 2.63M

2015-03-05ดาวน์โหลด
USB BIOS รุ่น 1.40 สำหรับ Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

เวอร์ชัน: 1.40, ขนาด: 2.66M

2015-03-05ดาวน์โหลด
USB BIOS รุ่น 1.50 สำหรับ Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

เวอร์ชัน: 1.50, ขนาด: 5.02M

2015-03-05ดาวน์โหลด
USB BIOS เวอร์ชั่น 1.90 สำหรับ Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

เวอร์ชัน: 1.90, ขนาด:

2015-03-05ดาวน์โหลด
Intel การติดตั้งแพลตฟอร์ม

เวอร์ชัน: 7.1.0.14, ขนาด: 77.0M

หน้าต่าง 8.1 (32bit)2015-01-23ดาวน์โหลด
การจัดเก็บข้อมูลสถานที่เปิด

เวอร์ชัน: 1.1.0.0, ขนาด: 2.81M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
2015-05-05ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Realtek LAN ไร้สาย

เวอร์ชัน: 3007.6.901.2014, ขนาด: 16.32M

หน้าต่าง 8.1 (32bit)2014-12-05ดาวน์โหลด
จัดการระบบเสียง Realtek

เวอร์ชัน: 6.2.9600.4179, ขนาด: 35.02M

หน้าต่าง 8.1 (32bit)2014-12-04ดาวน์โหลด
รุ่นของ Windows BIOS 1.60 สำหรับ Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

เวอร์ชัน: 1.60, ขนาด: 3.71M

2014-11-19ดาวน์โหลด
รุ่นของ Windows BIOS 1.90 สำหรับ Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

เวอร์ชัน: 1.90, ขนาด: 3.67M

2014-11-19ดาวน์โหลด
รุ่นของ Windows BIOS 1.80 สำหรับ Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

เวอร์ชัน: 1.80, ขนาด:

2014-11-19ดาวน์โหลด
รุ่นของ Windows BIOS 1.50 สำหรับ Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

เวอร์ชัน: 1.50, ขนาด: 3.7M

2014-11-19ดาวน์โหลด
รุ่นของ Windows BIOS 1.40 สำหรับ Encore WT8-B / WT10-A (PDW0Ax / PDW0Bx)

เวอร์ชัน: 1.40, ขนาด: 3.71M

2014-11-03ดาวน์โหลด
เวอร์โตชิบาระบบ

เวอร์ชัน: 1.00.0033, ขนาด: 10.35M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
2015-12-07ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Realtek LAN ไร้สาย

เวอร์ชัน: 3007.0.0505.2014, ขนาด: 15.45M

หน้าต่าง 8.1 (32bit)2015-05-05ดาวน์โหลด
ปุ่มฟังก์ชั่โตชิบา

เวอร์ชัน: 1.1.8.6, ขนาด: 35.22M

หน้าต่าง 8.1 (32bit)2015-05-05ดาวน์โหลด
Intel TXE: Intel ไดรเวอร์เครื่องยนต์ Trusted Execution

เวอร์ชัน: 1.0.0.1064, ขนาด: 36.45M

หน้าต่าง 8.1 (32bit)2015-05-05ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ของ Broadcom จีพีเอส

เวอร์ชัน: 20.19.7896.18, ขนาด: 15.56M

หน้าต่าง 8.1 (32bit)2015-05-05ดาวน์โหลด
โตชิบาเริ่มต้น

เวอร์ชัน: 1.1.0.0, ขนาด: 2.79M

หน้าต่าง 8.1 (64bit)
หน้าต่าง 8.1 (32bit)
2015-05-05ดาวน์โหลด
การติดตั้งไดร์เวอร์ Intel แพลตฟอร์ม

เวอร์ชัน: 19 0x00A, ขนาด: 85.91M

หน้าต่าง 8.1 (32bit)2014-06-02ดาวน์โหลด
Realtek บลูทู ธ แพคเกจกรองไดร์เวอร์

เวอร์ชัน: 1.0.80.2, ขนาด: 8.77M

หน้าต่าง 8.1 (32bit)2014-06-02ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Realtek LAN ไร้สาย

เวอร์ชัน: 3006.0.0320.2014, ขนาด: 15.46M

หน้าต่าง 8.1 (32bit)2014-06-02ดาวน์โหลด

เขียนความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมายให้ครบถ้วน *