สนับสนุนการจัดการพลังงานสำหรับ Windows NT 4.0 - ThinkPad 240 / X / Zชื่อระบบปฏิบัติการรุ่นปล่อยดาวน์โหลด
README สำหรับโปรแกรมควบคุมการจัดการพลังงานสำหรับ Windows NT 4.0
apmirnt4.txt
1.76 KB
windows NT2.40 24 มิถุนายน 1999 ดาวน์โหลด
โปรแกรมควบคุมการจัดการพลังงานสำหรับ Windows NT 4.0 [PFTW]
apmirnt4.exe
1.4 MB
windows NT2.40 24 มิถุนายน 1999 ดาวน์โหลด

แพคเกจนี้ให้การสนับสนุนการจัดการพลังงานสำหรับผู้ใช้ Windows NT 4.0

รุ่นนี้สนับสนุนระบบต่อไปนี้:
- ThinkPad 240
- ThinkPad 240X
- ThinkPad 240Z