คนขับรถมินิซิสโก้ซิสเต็ม PCI Wireless LAN สำหรับ Windows 98 / Me / 2000 / XP - ThinkPadชื่อระบบปฏิบัติการรุ่นปล่อยดาวน์โหลด
คนขับรถมินิซิสโก้ซิสเต็ม PCI LAN ไร้สาย
1kwc42ww.exe
14.38 MB
หน้าต่าง 98,
Windows XP,
หน้าต่าง 2000
3.8.26.0127 2004 สิงหาคม ดาวน์โหลด
README สำหรับโปรแกรมควบคุมระบบซิสโก้มินิ PCI LAN ไร้สาย
1kwc42ww.txt
12.27 KB
หน้าต่าง 98,
Windows XP,
หน้าต่าง 2000
3.8.26.0127 2004 สิงหาคม ดาวน์โหลด

ไดรเวอร์ LAN ไร้สายช่วยให้หรืออัพเดตฟังก์ชั่น Wireless LAN ของคอมพิวเตอร์ ThinkPad ดังต่อไปนี้ด้วยอะแดปเตอร์ต่อไปนี้: - การ์ด LAN ไร้สายของ Cisco Wireless LAN