โปรแกรมควบคุมสมองกลฝังตัว (Non-Diskette) - ThinkPad R40ชื่อระบบปฏิบัติการรุ่นปล่อยดาวน์โหลด
ฝังตัวควบคุมโปรแกรมยูทิลิตี้การปรับปรุง
1ohj11us.exe
1.28 MB
Windows NT,
หน้าต่าง 98,
หน้าต่าง 2000,
windows XP
1OHT42WW (1.14) 23 2005 Mar ดาวน์โหลด
README สำหรับโปรแกรมควบคุมแบบฝัง Update Utility
1ohj11us.txt
6.68 KB
Windows NT,
หน้าต่าง 98,
หน้าต่าง 2000,
windows XP
1OHT42WW (1.14) 23 2005 Mar ดาวน์โหลด

นี้โปรแกรมควบคุมแบบฝัง Update Utility ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสมองกลฝังตัว (H8 ควบคุมเฟิร์ม) เก็บไว้ในระบบ ThinkPad เพื่อแก้ไขปัญหาการเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่หรือขยายการทำงานตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

รุ่นนี้สนับสนุนระบบต่อไปนี้:
- ThinkPad R40

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนมีดังนี้
- 98 ของ Windows
- ของ Windows 98 Second Edition (* 1)
- NT 4.0 Windows ด้วย Service Pack 6 หรือในภายหลัง
- 2000 ของ Windows
- Windows XP (Home Edition และวิชาชีพ)

หมายเหตุ* 1- ก่อนที่จะใช้สมองกลฝังตัวควบคุมอัพเดตโปรแกรมยูทิลิตี้กับ Windows 98 Second Edition, เลอโนโวขอแนะนำให้คุณใช้การปิดระบบเสริมของ Windows 98 Second Edition จากฐานความรู้ของ Microsoft เว็บไซต์บทความ ID Q239887