ปรับปรุงของ Windows Vista โมดูล KB970938 (WW) - ThinkPadName (English)ระบบปฏิบัติการรุ่นปล่อยดาวน์โหลด
README สำหรับ Windows Vista ปรับปรุงโมดูล
osv042us.txt
7.82 KB
windows Vista1.0011 กันยายน 2009ดาวน์โหลด
ปรับปรุงของ Windows Vista โมดูล
osv042ww.exe
4.96 MB
windows Vista1.0011 กันยายน 2009ดาวน์โหลด

แพคเกจนี้มีโมดูลอัพเดตต่อไปนี้สำหรับ Windows Vista (QFE)
- KB970938

ระบบ ThinkPad ได้รับการสนับสนุน
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

ข้อความ:
- โปรแกรมนี้เป็นภาษาที่เป็นอิสระและสามารถใช้กับระบบภาษาใดก็ได้
- ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปที่จะได้รับข้อมูลรายละเอียด
http://support.microsoft.com/kb/970938/


รวม QFE และคำอธิบายมีการระบุไว้ดังต่อไปนี้:


QFE # คำอธิบายเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 970938Stop ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามใส่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista Service Pack 1 หรือ Windows Server 2008 ลงในโหมดไฮเบอร์เนต: "Stop 0x0000000A"

ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปที่จะได้รับข้อมูลรายละเอียด


เขียนความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมายให้ครบถ้วน *