โปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงเมื่อเร็ว ๆ นี้และซอฟต์แวร์