NEC ด่วน 486 / 33eNEC ด่วน 486 / 33e ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
ชื่อไฟล์: D9X00B3.EXE -- ดิสก์: 1 1 ของ ประเภท: ไบออส - ขนาด: 176830 รายละเอียด: ด่วนระบบ BIOS อัพเกรดดิสก์ OS: DOS, Windows 3.x, Windows 95, Windows 98, Windows NT 3.51, Windows NT 4,, Windows 2000 หมายเลขรุ่น: 1.00.40 - โพสต์วันที่: 3 / 18 / 1998 ชื่อไฟล์: D9X00B5.EXE -- ดิสก์: 1 1 ของ ประเภท: ไบออส - ขนาด: 174364 รายละเอียด: เอ็กซ์เพรสระบบ BIOS อัพเกรดดิสก์ 5.25in OS: DOS, Windows 3.x, Windows 95, Windows 98, Windows NT 3.51, Windows NT 4,, Windows 2000 หมายเลขรุ่น: 1.00.40 - โพสต์วันที่: 3 / 18 / 1998 ชื่อไฟล์: PM6X0B12.EXE -- ดิสก์: 1 1 ของ ประเภท: ไบออส - ขนาด: 248870 รายละเอียด: อัพเกรด PowerMate ด่วนซีรี่ส์ไบออส OS: DOS, Windows 3.x, Windows 95, Windows 98, Windows NT 3.51, Windows NT 4,, Windows 2000 หมายเลขรุ่น: 1.00.17 - โพสต์วันที่: 3 / 18 / 1998 ชื่อไฟล์: PM6X0B14.EXE -- ดิสก์: 1 1 ของ ประเภท: ไบออส - ขนาด: 251466 รายละเอียด: BIOS อัพเกรดสำหรับดิสก์ NEC PowerMate ด่วนซีรี่ส์ 3.5in OS: DOS, Windows 3.x, Windows 95, Windows 98, Windows NT 3.51, Windows NT 4,, Windows 2000 หมายเลขรุ่น: 1.00.17 - โพสต์วันที่: 3 / 18 / 1998 ชื่อไฟล์: S30000X3.EXE -- ดิสก์: 3 4 ของ ประเภท: กระดานหลัก - ขนาด: 23901 รายละเอียด: PowerMate เอ็กซ์เพรสระบบการกำหนดค่าสาธารณูปโภค OS: DOS, Windows 3.x หมายเลขรุ่น: 3.00.00 - โพสต์วันที่: 3 / 19 / 1998 ชื่อไฟล์: S30000X4.EXE -- ดิสก์: 4 4 ของ ประเภท: กระดานหลัก - ขนาด: 311697 รายละเอียด: PowerMate เอ็กซ์เพรสระบบการกำหนดค่าสาธารณูปโภค OS: DOS, Windows 3.x หมายเลขรุ่น: 3.00.00 - โพสต์วันที่: 3 / 19 / 1998 ชื่อไฟล์: S3030131.EXE -- ดิสก์: 1 4 ของ ประเภท: กระดานหลัก - ขนาด: 786531 รายละเอียด: PowerMate เอ็กซ์เพรสระบบการกำหนดค่าสาธารณูปโภค OS: DOS, Windows 3.x หมายเลขรุ่น: 3.03.01 - โพสต์วันที่: 3 / 19 / 1998 ชื่อไฟล์: S3030132.EXE -- ดิสก์: 2 4 ของ ประเภท: กระดานหลัก - ขนาด: 445021 รายละเอียด: PowerMate เอ็กซ์เพรสระบบการกำหนดค่าสาธารณูปโภค OS: DOS, Windows 3.x หมายเลขรุ่น: 3.03.01 - โพสต์วันที่: 3 / 19 / 1998 ชื่อไฟล์: S3030151.EXE -- ดิสก์: 1 4 ของ ประเภท: กระดานหลัก - ขนาด: 781901 รายละเอียด: ดิสก์ PowerMate เอ็กซ์เพรสระบบการกำหนดค่าสาธารณูปโภค 5.25in OS: DOS, Windows 3.x หมายเลขรุ่น: 3.03.01 - โพสต์วันที่: 3 / 19 / 1998 ชื่อไฟล์: S3030152.EXE -- ดิสก์: 2 4 ของ ประเภท: กระดานหลัก - ขนาด: 443006 รายละเอียด: ดิสก์ PowerMate เอ็กซ์เพรสระบบการกำหนดค่าสาธารณูปโภค 5.25in OS: DOS, Windows 3.x หมายเลขรุ่น: 3.03.01 - โพสต์วันที่: 3 / 19 / 1998 ชื่อไฟล์: S3030231.EXE -- ดิสก์: 1 2 ของ ประเภท: กระดานหลัก - ขนาด: 802885 รายละเอียด: PowerMate เอ็กซ์เพรสระบบการกำหนดค่าสาธารณูปโภค OS: DOS, Windows 3.x หมายเลขรุ่น: 3.03.02 - โพสต์วันที่: 3 / 19 / 1998 ชื่อไฟล์: S3030232.EXE -- ดิสก์: 2 2 ของ ประเภท: กระดานหลัก - ขนาด: 450564 รายละเอียด: PowerMate เอ็กซ์เพรสระบบการกำหนดค่าสาธารณูปโภค OS: DOS, Windows 3.x หมายเลขรุ่น: 3.03.02 - โพสต์วันที่: 3 / 19 / 1998 ชื่อไฟล์: S3030251.EXE -- ดิสก์: 1 2 ของ ประเภท: กระดานหลัก - ขนาด: 798641 รายละเอียด: ดิสก์ PowerMate เอ็กซ์เพรสระบบการกำหนดค่าสาธารณูปโภค 5.25in OS: DOS, Windows 3.x หมายเลขรุ่น: 3.03.02 - โพสต์วันที่: 3 / 19 / 1998 ชื่อไฟล์: S3030252.EXE -- ดิสก์: 2 2 ของ ประเภท: กระดานหลัก - ขนาด: 449016 รายละเอียด: ดิสก์ PowerMate เอ็กซ์เพรสระบบการกำหนดค่าสาธารณูปโภค 5.25in OS: DOS, Windows 3.x หมายเลขรุ่น: 3.03.02 - โพสต์วันที่: 3 / 20 / 1998 ชื่อไฟล์: SCUEXP12.EXE -- ดิสก์: 1 4 ของ ประเภท: กระดานหลัก - ขนาด: 674992 รายละเอียด: PowerMate เอ็กซ์เพรส / ดิสก์ที่สองการกำหนดค่าระบบสาธารณูปโภค 5.25in OS: DOS, Windows 3.x หมายเลขรุ่น: 2.01.01 - โพสต์วันที่: 3 / 20 / 1998 ชื่อไฟล์: SCUEXP14.EXE -- ดิสก์: 1 4 ของ ประเภท: กระดานหลัก - ขนาด: 972588 รายละเอียด: PowerMate เอ็กซ์เพรส / II การกำหนดค่าระบบสาธารณูปโภค OS: DOS, Windows 3.x หมายเลขรุ่น: 2.01.01 - โพสต์วันที่: 3 / 20 / 1998 ชื่อไฟล์: SCUEXP22.EXE -- ดิสก์: 2 4 ของ ประเภท: กระดานหลัก - ขนาด: 608840 รายละเอียด: PowerMate เอ็กซ์เพรส / ดิสก์ที่สองการกำหนดค่าระบบสาธารณูปโภค 5.25in OS: DOS, Windows 3.x หมายเลขรุ่น: 2.01.01 - โพสต์วันที่: 3 / 20 / 1998 ชื่อไฟล์: SCUEXP24.EXE -- ดิสก์: 2 4 ของ ประเภท: กระดานหลัก - ขนาด: 606871 รายละเอียด: PowerMate เอ็กซ์เพรส / II การกำหนดค่าระบบสาธารณูปโภค OS: DOS, Windows 3.x หมายเลขรุ่น: 2.01.01 - โพสต์วันที่: 3 / 20 / 1998 ชื่อไฟล์: SCUEXP32.EXE -- ดิสก์: 3 4 ของ ประเภท: กระดานหลัก - ขนาด: 91897 รายละเอียด: PowerMate เอ็กซ์เพรส / ดิสก์ที่สองการกำหนดค่าระบบสาธารณูปโภค 5.25in OS: DOS, Windows 3.x หมายเลขรุ่น: 2.01.01 - โพสต์วันที่: 3 / 20 / 1998 ชื่อไฟล์: SCUEXP34.EXE -- ดิสก์: 3 4 ของ ประเภท: กระดานหลัก - ขนาด: 90019 รายละเอียด: PowerMate เอ็กซ์เพรส / II การกำหนดค่าระบบสาธารณูปโภค OS: DOS, Windows 3.x หมายเลขรุ่น: 2.01.01 - โพสต์วันที่: 3 / 20 / 1998 ชื่อไฟล์: SCUEXP42.EXE -- ดิสก์: 4 4 ของ ประเภท: กระดานหลัก - ขนาด: 796597 รายละเอียด: PowerMate เอ็กซ์เพรส / ดิสก์ที่สองการกำหนดค่าระบบสาธารณูปโภค 5.25in OS: DOS, Windows 3.x หมายเลขรุ่น: 2.01.01 - โพสต์วันที่: 3 / 20 / 1998 ชื่อไฟล์: SCUEXP44.EXE -- ดิสก์: 4 4 ของ ประเภท: กระดานหลัก - ขนาด: 788006 รายละเอียด: PowerMate เอ็กซ์เพรส / II การกำหนดค่าระบบสาธารณูปโภค OS: DOS, Windows 3.x หมายเลขรุ่น: 2.01.01 - โพสต์วันที่: 3 / 20 / 1998 ชื่อไฟล์: T3000SS1.EXE -- ดิสก์: 1 2 ของ ประเภท: กระดานหลัก - ขนาด: 611786 รายละเอียด: ผู้จัดการ SCSI สำหรับการจัดเก็บเอ็กซ์เพรส / II ซีรีส์ OS: DOS, Windows 3.x หมายเลขรุ่น: 1.01.00 - โพสต์วันที่: 3 / 23 / 1998 ชื่อไฟล์: T3000SS2.EXE -- ดิสก์: 2 2 ของ ประเภท: กระดานหลัก - ขนาด: 999943 รายละเอียด: ผู้จัดการ SCSI สำหรับการจัดเก็บเอ็กซ์เพรส / II ซีรีส์ OS: DOS, Windows 3.x หมายเลขรุ่น: 1.01.00 - โพสต์วันที่: 3 / 23 / 1998
NEC รองรับ Windows เซอร์วิสแพ็ค

เขียนความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมายให้ครบถ้วน *