LG U460, U560 แล็ปท็อปของ Windows 7, Windows 8, ไดรเวอร์ Windows 8.1, ซอฟแวร์


LG U460 Ultrabook

ดาวน์โหลด LG U460, U560 โน๊ตบุ๊คของ Windows 7, Windows 8, ไดรเวอร์ Windows 8.1 และซอฟแวร์


เลือกระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกันเพื่อ จำกัด ผลการค้นหา

ระบบปฏิบัติการ :
เสียง / เสียง
ชื่อไฟล์ วันที่ออกข่าว ขนาดไฟล์
ไดร์เวอร์เสียง Realtek สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 6.0.1.7032)
8.1bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
218402K
ไดร์เวอร์เสียง Realtek สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 6.0.1.6818)
7bit หน้าต่าง 32
29 / 06 / 2015
149,717K
ไดร์เวอร์เสียง Realtek สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 6.0.1.6818)
8bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
149,717K
ชิปเซ็ต
ชื่อไฟล์ วันที่ออกข่าว ขนาดไฟล์
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Intel สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 9.4.0.1026)
หน้าต่าง 8.1 32bit, Windows 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
5,201K
ไดรเวอร์ Intel Rapid Storage Technology สำหรับ LG. (Ver 12.8.0.1016)
8.1bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
16,527K
ไดรเวอร์ Intel เครื่องมือการจัดการการเชื่อมต่อสำหรับ LG. (Ver 8.1.0.1263)
8.1bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
31,613K
ไดรเวอร์ Intel Rapid Storage Technology สำหรับ LG. (Ver 11.6.0.1030)
7bit หน้าต่าง 32
29 / 06 / 2015
11,663K
ไดรเวอร์ Intel เครื่องมือการจัดการการเชื่อมต่อสำหรับ LG. (Ver 8.1.0.1263)
7bit หน้าต่าง 32
29 / 06 / 2015
31,516K
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Intel สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 9.3.0.1026)
7bit หน้าต่าง 32
29 / 06 / 2015
4,351K
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Intel สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 9.3.0.1026)
8bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
4,351K
ไดรเวอร์ Intel เครื่องมือการจัดการการเชื่อมต่อสำหรับ LG. (Ver 8.1.0.1263)
หน้าต่าง 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
48,927K
ไดรเวอร์ Intel Rapid Storage Technology สำหรับ LG (Ver 11.6.0.1030)
หน้าต่าง 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
30,606K
วีดีโอ / VGA / แสดง
ชื่อไฟล์ วันที่ออกข่าว ขนาดไฟล์
ไดรเวอร์ Intel GMA สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 10.18.10.3316)
8.1bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
161,839K
ไดรเวอร์ NVIDIA GeForce สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 9.18.13.2702)
8.1bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
29 / 06 / 2015
29 / 06 / 2015
92160K
16254K
16,254K
ไดรเวอร์ Intel GMA สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 9.17.10.2932)
7bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
125,006K
ไดรเวอร์ Intel GMA สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 9.17.10.2932)
7bit หน้าต่าง 32
29 / 06 / 2015
96,747K
ไดรเวอร์ Intel GMA สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 9.17.10.2932)
8bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
125,006K
บลูทู ธ
ชื่อไฟล์ วันที่ออกข่าว ขนาดไฟล์
ไดรเวอร์ Intel Centrino ไร้สายบลูทู ธ สำหรับ LG. (Ver 3.1.1309.390)
8.1bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
31,649K
ไดรเวอร์ Ralink บลูทู ธ สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 2.2.0.0)
8.1bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
83,051K
ไดรเวอร์ Intel บลูทู ธ สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 2.2.16.30255)
7bit หน้าต่าง 32
29 / 06 / 2015
330,962K
ไดรเวอร์ Intel บลูทู ธ สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 2.6.23.40059)
หน้าต่าง 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
77,645K
Wi-Fi / LAN ไร้สาย
ชื่อไฟล์ วันที่ออกข่าว ขนาดไฟล์
ไดรเวอร์ Ralink Wireless LAN N สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 5.0.29.8105)
8.1bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
23,376K
โปรแกรมของ Intel Wireless Display สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค (Ver 3.5.41.0)
7bit หน้าต่าง 32
29 / 06 / 2015
254,420K
ไดรเวอร์ Intel Wireless Lan สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 15.3.1.2)
7bit หน้าต่าง 32
29 / 06 / 2015
82,885K
โปรแกรมของ Intel Wireless Display สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค (Ver 3.5.41.0)
8bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
254,420K
ไดรเวอร์ Intel Wireless Lan สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 15.5.7.52)
8bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
87,237K
ระบบ LAN / เครือข่าย
ชื่อไฟล์ วันที่ออกข่าว ขนาดไฟล์
OnBoard ไดรเวอร์ Realtek LAN สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 8.18.621.2013)
8.1bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
5,850K
OnBoard ไดรเวอร์ Realtek LAN สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 7.53.216.2012)
7bit หน้าต่าง 32
29 / 06 / 2015
5,732K
OnBoard ไดรเวอร์ Realtek LAN สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 8.3.730.2012)
หน้าต่าง 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
5,714K
เครื่องอ่านบัตร
ชื่อไฟล์ วันที่ออกข่าว ขนาดไฟล์
Realtek ไดรเวอร์เครื่องอ่านบัตร PCIE สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 6.2.8400.39032)
8.1bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
17,544K
Realtek ไดรเวอร์เครื่องอ่านบัตร PCIE สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 6.2.8400.39032)
7bit หน้าต่าง 32
29 / 06 / 2015
17,208K
Realtek ไดรเวอร์เครื่องอ่านบัตร PCIE สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 6.2.8400.39034)
8bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
17,246K
ทัชแพด / เมาส์
ชื่อไฟล์ วันที่ออกข่าว ขนาดไฟล์
ไดร์เวอร์ทัชแพด Elan สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 11.9.13.1)
8.1bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
114,673K
Elan ทัชแพดไดร์เวอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับ LG. (Ver.11.9.6.5)
7bit หน้าต่าง 32
29 / 06 / 2015
114,388K
ไดร์เวอร์ทัชแพด Elan สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 11.9.6.5)
8bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
114,388K
ยูเอสบี
ชื่อไฟล์ วันที่ออกข่าว ขนาดไฟล์
อินเทลไดรเวอร์ 3.0 USB สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 1.0.7.248)
7bit หน้าต่าง 32
29 / 06 / 2015
5,260K
แอพลิเคชัน / ยูทิลิตี้
ชื่อไฟล์ วันที่ออกข่าว ขนาดไฟล์
โปรแกรมควบคุมโหมดเครื่องบินสำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 1.0.1212.1701)
8.1bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
5,842K
LG ดูแลสำหรับ LG โน๊ตบุ๊คสมาร์ท. (Ver 1.0.1301.1101)
หน้าต่าง 7 32bit, Windows 7 64bit
29 / 06 / 2015
403,151K
คนขับแคช Express สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 1.0.86)
7bit หน้าต่าง 32
29 / 06 / 2015
5,444K
LG Smart Share สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 2.1.1301.201)
หน้าต่าง 7 32bit, Windows 7 64bit
29 / 06 / 2015
126,962K
LG โปรแกรมอัจฉริยะปรับปรุงสำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค (Ver 7.0UN)
7bit หน้าต่าง 32
29 / 06 / 2015
36,722K
บนหน้าจอแสดงผล 3 ไดรเวอร์สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 1.0.1302.2601)
7bit หน้าต่าง 32
29 / 06 / 2015
81,324K
LG Power Manager สวีทไดร์เวอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับ LG. (Ver 1.0.1211.2401)
7bit หน้าต่าง 32
29 / 06 / 2015
6,815K
SRS ไดรเวอร์ 3D กว้างสำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 1.12.7000)
7bit หน้าต่าง 32
29 / 06 / 2015
21,282K
โปรแกรมควบคุมโหมดเครื่องบินสำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 1.0.1212.1701)
8bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
9,208K
ไดรเวอร์ LG ง่ายเริ่มต้นสำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 1.0.1211.101)
8bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
3,432K
LG Power Manager สวีทไดร์เวอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับ LG. (Ver 1.0.1211.2401)
8bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
1,648K
บนหน้าจอแสดงผล 3 ไดรเวอร์สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 1.0.1302.2601)
8bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
82,004K
LG เครือข่ายแบ่งปันสำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 1.0.1212.2701)
8bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
17,953K
ไดรเวอร์ LG Control Center สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 1.0.1301.2301)
8bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
20,081K
ไดรเวอร์ LG เริ่ม Rapid Manager สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 1.0.1301.201)
8bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
5,396K
โปรแกรม LG Update Center สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค (Ver 1.0.1301.2401)
8bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
15,040K
LG Smart Share สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 2.1.1301.201)
8bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
134,569K
ไดรเวอร์ LG Care Center สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 1.0.1301.1601)
8bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
11,082K
SRS ไดรเวอร์ 3D กว้างสำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 1.12.7000)
8bit หน้าต่าง 64
29 / 06 / 2015
21,223K
ไดรเวอร์ Intel อย่างรวดเร็วเทคโนโลยีเริ่มต้นสำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 2.1.0.1002)
หน้าต่าง 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
1,914K
ไดรเวอร์ LG เริ่ม Rapid Manager สำหรับ LG โน๊ตบุ๊ค. (Ver 1.0.1302.2002)
7bit หน้าต่าง 32
05 / 07 / 2013
3,762K
คู่มือการใช้งาน
ชื่อไฟล์ วันที่ออกข่าว ขนาดไฟล์
เจ้าของ MANUAL
28 / 05 / 2013
22,868K