เลอโนโว LaVie Z แล็ปท็อปของ Windows 8.1, ไดรเวอร์ Windows 10, ซอฟแวร์


เลอโนโว LaVie Z แล็ปท็อป

ดาวน์โหลด Lenovo LaVie Z แล็ปท็อปของ Windows 8.1, ไดรเวอร์ Windows 10, ซอฟแวร์และการปรับปรุง


เลือกระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกันและประเภทคนขับเพื่อทำการผลลัพธ์ที่ได้

ระบบปฏิบัติการ:ประเภท:
ชื่อไดร์เวอร์ระบบปฏิบัติการปล่อยดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์เปลี่ยนฮาร์ดแวร์วิทยุ Lenovo LaVie ZWindows 8.1 64-bit2015-06-04ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ Lenovo LaVie Z Yamaha UMDFWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-06-03ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์กล้อง Lenovo LaVie Z SunplusWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-06-03ดาวน์โหลด
โปรแกรมอรรถประโยชน์การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมตัวฝังของ Lenovo LaVie Z LenovoWindows 8.1 64-bit2015-06-03ดาวน์โหลด
โปรแกรมอัพเดต BIOS ของ Lenovo LaVie Z LenovoWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2016-03-10ดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์ Intel Bluetooth ของ Lenovo LaVie ZWindows 8.1 64-bit2015-06-03ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์การ์ดไดร์เวอร์ Realtek ของ Lenovo LaVie ZWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-06-04ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Intel ของ Lenovo LaVie ZWindows 8.1 64-bit2015-06-02ดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์ Lenovo LaVie Z ของ Intel Management Engine 10.0Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-06-03ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ปุ่มเสมือนของ Intel Lenovo LaVie ZWindows 8.1 64-bit2015-06-03ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์กราฟิก Intel HD ของ Lenovo LaVie ZWindows 8.1 64-bit2015-06-03ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Lenovo LaVie Z WiDiWindows 8.1 64-bit2015-06-04ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Pad ELAN Nano ของ Lenovo LaVie ZWindows 8.1 64-bit2015-06-04ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Pad ELAN Nano ของ Lenovo LaVie ZWindows 10 64-bit2015-08-27ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ Lenovo LaVie Z WiFi และยูทิลิตี้Windows 8.1 64-bit2015-06-04ดาวน์โหลด
ThinkPad LaVie Z, ซอฟท์แว X260 Sierra Wireless EM7340Windows 10 64-bit2017-03-09ดาวน์โหลด
Lenovo LaVie Z เทคโนโลยี Intel Smart Connect (iSCT) 5.0Windows 8.1 64-bit2015-06-03ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์เทคโนโลยี Intel Rapid Storage Technology ของ Lenovo LaVie ZWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-06-03ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์เสียง Realtek HD Lenovo LaVie ZWindows 8.1 64-bit2015-06-03ดาวน์โหลด