เลอโนโวโน๊ตบุ๊ค G555 Windows XP, ไดรเวอร์ Windows 7, ซอฟแวร์


เลอโนโว G555 โน๊ตบุ๊ค

ดาวน์โหลด เลอโนโว G555 แล็ปท็อป Windows XP, ไดรเวอร์ Windows 7, ซอฟแวร์และการปรับปรุง


เลือกระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกันและประเภทคนขับเพื่อทำการผลลัพธ์ที่ได้

ระบบปฏิบัติการ:ประเภท:
ชื่อไดร์เวอร์ระบบปฏิบัติการปล่อยดาวน์โหลด
Driver เสียง ConexantWindows XP 32-bit2010-04-08ดาวน์โหลด
Driver เสียง ConexantWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-26ดาวน์โหลด
อัพเดต BIOSWindows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2010-05-21ดาวน์โหลด
อัพเดต BIOSWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2010-05-21ดาวน์โหลด
ขับ Broadcom บลูทู ธWindows XP 32-bit2010-08-27ดาวน์โหลด
ขับ Broadcom บลูทู ธWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-02-04ดาวน์โหลด
Realtek ไดรเวอร์ USB 2.0 Card ReaderWindows XP 32-bit2010-08-27ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องWindows XP 32-bit2010-08-27ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-24ดาวน์โหลด
Realtek ไดรเวอร์ USB 2.0 Card ReaderWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-26ดาวน์โหลด
เอเอ็มดีคนขับประมวลผลWindows XP 32-bit2010-02-04ดาวน์โหลด
ATI Catalyst Driver DisplayWindows XP 32-bit2010-08-27ดาวน์โหลด
ขับเอเอ็มดีกราฟิกWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-26ดาวน์โหลด
เทือกเขาแอลป์ไดร์เวอร์ชี้อุปกรณ์Windows XP 32-bit2010-11-16ดาวน์โหลด
เทือกเขาแอลป์ไดร์เวอร์ชี้อุปกรณ์Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-26ดาวน์โหลด
Atheros สื่อสาร AR81Family กิกะบิต / พนักงานขับรถอีเธอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วWindows XP 32-bit2010-08-27ดาวน์โหลด
Atheros สื่อสาร AR81Family กิกะบิต / พนักงานขับรถอีเธอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-26ดาวน์โหลด
ขับ Broadcom Wireless LANWindows XP 32-bit2010-08-26ดาวน์โหลด
ขับ Atheros Wireless LANWindows XP 32-bit2010-08-27ดาวน์โหลด
ขับ Broadcom Wireless LANWindows XP 32-bit2010-08-27ดาวน์โหลด
ขับ Atheros Wireless LANWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-26ดาวน์โหลด
ขับ Broadcom Wireless LANWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08ดาวน์โหลด
เวอร์เลโนโวจัดการพลังงานWindows 7 32-bit2010-08-26ดาวน์โหลด
เวอร์เลโนโวจัดการพลังงานWindows 7 64-bit2010-08-26ดาวน์โหลด
เวอร์เลโนโวจัดการพลังงานWindows XP 32-bit2010-08-27ดาวน์โหลด
Lenovo OneKey การกู้คืนสำหรับโน๊ตบุ๊คWindows 7 64-bit2010-01-28ดาวน์โหลด
Lenovo OneKey การกู้คืนสำหรับโน๊ตบุ๊คWindows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2010-01-28ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Intel Matrix Storage ManagerWindows XP 32-bit2010-08-27ดาวน์โหลด