เลอโนโว G550 โน๊ตบุ๊คที่ใช้ Windows XP, Vista, ไดรเวอร์ Windows 7, ซอฟแวร์


เลอโนโว G550 โน๊ตบุ๊ค

ดาวน์โหลด เลอโนโว G550 โน๊ตบุ๊คที่ใช้ Windows XP, Vista, ไดรเวอร์ Windows 7 การใช้งานและการปรับปรุง ..


เลือกระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกันและประเภทคนขับเพื่อทำการผลลัพธ์ที่ได้

ระบบปฏิบัติการ:ประเภท:
ชื่อไดร์เวอร์ระบบปฏิบัติการปล่อยดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์เสียง Conexant สำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์เสียง Conexant สำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์เสียง Conexant สำหรับ Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์เสียง Conexant สำหรับ Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08ดาวน์โหลด
ปรับปรุงไบออสสำหรับ Windows 7 (32 บิต), Windows Vista (32 บิต) -Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-04-30ดาวน์โหลด
ปรับปรุงไบออสสำหรับ Windows 7 (64 บิต), Windows Vista (64 บิต) -Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-04-30ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ ของ Broadcom สำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ ของ Broadcom สำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ ของ Broadcom สำหรับ Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2009-06-12ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ ของ Broadcom สำหรับ Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องสำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
Realtek ไดรเวอร์ USB 2.0 Card Reader สำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
EasyCapture สำหรับ Lenovo G550Windows Vista 32-Bit2012-08-02ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องสำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
Realtek ไดรเวอร์ USB 2.0 Card Reader สำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
Realtek ไดรเวอร์ USB 2.0 Card Reader สำหรับ Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องสำหรับ Lenovo G450, G550, IdeaPad S10-2Windows XP 32-bit2010-10-29ดาวน์โหลด
Realtek ไดรเวอร์ USB 2.0 Card Reader สำหรับ Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08ดาวน์โหลด
EasyCapture สำหรับ Lenovo G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-11ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องสำหรับ Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Intel สำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Intel สำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Intel สำหรับ Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-09-09ดาวน์โหลด
NVIDIA Display Driver สำหรับ Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit2010-09-08ดาวน์โหลด
Intel กราฟิกออนบอร์ดไดร์เวอร์สำหรับ Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit2010-09-08ดาวน์โหลด
จอแสดงผล NVIDIA Driverfor Lenovo G450, G550Windows 7 64-bit2010-09-08ดาวน์โหลด
Intel กราฟิกออนบอร์ดไดร์เวอร์สำหรับ Lenovo G450, G550Windows 7 64-bit2010-09-08ดาวน์โหลด
Intel กราฟิกออนบอร์ดไดร์เวอร์สำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
NVIDIA Display Driver สำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
Intel กราฟิกออนบอร์ดไดร์เวอร์สำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
NVIDIA Display Driver สำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
NVIDIA Display Driver สำหรับ Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29ดาวน์โหลด
Intel กราฟิกออนบอร์ดไดร์เวอร์สำหรับ Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29ดาวน์โหลด
เทือกเขาแอลป์ชี้อุปกรณ์ Driverfor Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit2010-12-27ดาวน์โหลด
เทือกเขาแอลป์ไดร์เวอร์ชี้อุปกรณ์สำหรับ Lenovo G450, G550Windows 7 64-bit2010-12-27ดาวน์โหลด
เทือกเขาแอลป์ไดร์เวอร์ชี้อุปกรณ์สำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
เทือกเขาแอลป์ไดร์เวอร์ชี้อุปกรณ์สำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
เทือกเขาแอลป์ไดร์เวอร์ชี้อุปกรณ์สำหรับ Windows XP-Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ของ Broadcom Ethernet สำหรับ Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit2010-09-08ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ของ Broadcom Ethernet สำหรับ Lenovo G450, G550Windows 7 64-bit2010-09-08ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ของ Broadcom Ethernet Windows Vista (32 บิต) - เลอโนโว G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ของ Broadcom Ethernet สำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ของ Broadcom Ethernet สำหรับ Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2009-06-12ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Realtek อีเธอร์เน็ตสำหรับ Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Realtek อีเธอร์เน็ตสำหรับ Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08ดาวน์โหลด
Intel Wireless WiFi Link Driver สำหรับ Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit2010-09-08ดาวน์โหลด
Intel Wireless WiFi Link Driver สำหรับ Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit2010-09-08ดาวน์โหลด
Intel Wireless WiFi Link Driver สำหรับ Lenovo G450, G550Windows 7 64-bit2010-09-08ดาวน์โหลด
Intel Wireless WiFi Link Driver สำหรับ Lenovo G450, G550Windows 7 64-bit2010-09-08ดาวน์โหลด
Intel Wireless WiFi Link Driver สำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
Broadcom Wireless LAN Driver สำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
Broadcom Wireless LAN Driver สำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
Intel Wireless WiFi Link Driver สำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
Intel Wireless WiFi Link Driver สำหรับ Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Intel EchoPeak WiMAX สำหรับ Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29ดาวน์โหลด
Broadcom Wireless LAN Driver สำหรับ Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2011-01-14ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Intel EchoPeak WiMAX สำหรับ Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08ดาวน์โหลด
Broadcom Wireless LAN Driver สำหรับ Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08ดาวน์โหลด
การจัดการพลังงาน Lenovo สำหรับ Lenovo G450, G550, IdeaPad Y450Windows 7 32-bit2011-03-11ดาวน์โหลด
เลอโนโวจัดการพลังงานของ Windows 7 (64 บิต) - เลอโนโว G450, G550, IdeaPad Y450Windows 7 64-bit2009-11-05ดาวน์โหลด
เวอร์เลโนโวจัดการพลังงานสำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
เวอร์เลโนโวจัดการพลังงานสำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
เวอร์เลโนโวจัดการพลังงานสำหรับ Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2009-09-01ดาวน์โหลด
Lenovo OneKey การกู้คืนสำหรับ Lenovo G550Windows 7 64-bit2011-05-13ดาวน์โหลด
Lenovo OneKey การกู้คืนสำหรับ Microsoft Vista (32 บิต) - เลอโนโว G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
Lenovo OneKey การกู้คืนสำหรับ Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
Lenovo OneKey การกู้คืนสำหรับโน๊ตบุ๊คWindows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2010-01-28ดาวน์โหลด
ซ่อมแซมระบบ Lenovo สำหรับ Lenovo G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
ซ่อมแซมระบบ Lenovo สำหรับ Lenovo G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12ดาวน์โหลด
สำหรับ Lenovo ReadyComm G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-11ดาวน์โหลด
Intel Matrix Storage Manager Driver สำหรับ Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08ดาวน์โหลด