เลอโนโว Flex 10 แล็ปท็อปของ Windows 8, Windows 8.1, ไดรเวอร์ Windows 10, ซอฟแวร์


เลอโนโว Flex 10 สองโหมดโน๊ตบุ๊ค

ดาวน์โหลด เลอโนโว Flex 10 สองโหมดโน๊ตบุ๊คของ Windows 8, Windows 8.1, ไดรเวอร์ Windows 10, ซอฟแวร์และการปรับปรุง


เลือกระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกันและประเภทคนขับเพื่อทำการผลลัพธ์ที่ได้

ระบบปฏิบัติการ:ประเภท:
ชื่อไดร์เวอร์ระบบปฏิบัติการปล่อยดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์เสียง Lenovo Flex 10Windows 10 32-bit
Windows 8 32-bit
2015-07-20ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์เสียง Realtek สำหรับโน๊ตบุ๊คWindows 10 64-bit2015-07-02ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์เสียง Lenovo Flex 10Windows 8 64-bit2015-07-20ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์เสียง Lenovo Flex 10Windows 8.1 64-bit2014-02-16ดาวน์โหลด
อัพเดต BIOS Flex 10Windows 8 32-bit2015-04-22ดาวน์โหลด
อัพเดต BIOS Flex 10Windows 8.1 64-bit2015-07-09ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ Lenovo Flex 10 (Atheros, Broadcom)Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-17ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ Lenovo Flex 10 (Broadcom, Atheros)Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ (Broadcom, Atheros) สำหรับ Windows 8.1 (32 บิต 64 บิต) - เลอโนโว Flex 10Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-02-16ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Intel TXEI ของ Lenovo Flex 10Windows 10 32-bit2015-07-17ดาวน์โหลด
Intel TXEI ไดร์เวอร์สำหรับโน๊ตบุ๊คWindows 10 64-bit2015-07-15ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Intel โน๊ตบุ๊คWindows 10 64-bit2015-07-15ดาวน์โหลด
Intel MBI ไดร์เวอร์สำหรับโน๊ตบุ๊คWindows 10 64-bit2015-07-15ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Lenovo Flex 10 TXEIWindows 8.1 64-bit2014-02-16ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Lenovo Flex 10 TXEIWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Intel MBI ของ Lenovo Flex 10Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Intel MBI ของ Lenovo Flex 10Windows 8.1 64-bit2014-02-16ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Lenovo Flex 10Windows 8.1 64-bit2014-02-16ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Lenovo Flex 10Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30ดาวน์โหลด
Intel VGA Driver สำหรับโน๊ตบุ๊คWindows 10 64-bit2015-07-15ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Intel Video ของ Lenovo Flex 10Windows 8 32-bit2013-10-30ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGA Intel VGA ของ Lenovo Flex 10Windows 8.1 64-bit2014-05-26ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพด (อีแลน Synaptics) สำหรับโน๊ตบุ๊คWindows 10 64-bit2015-07-02ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ทัชแพดของ Lenovo Flex 10 (Elan, Synaptics)Windows 10 32-bit2015-07-17ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ทัชแพดของ Lenovo Flex 10Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30ดาวน์โหลด
ทัชแพดไดร์เวอร์ (Synaptics, Elan) สำหรับ Windows 8.1 (32 บิต 64 บิต) - เลอโนโว Flex 10Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-02-16ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ WLAN ของ Lenovo Flex 10 (Atheros, Broadcom)Windows 10 64-bit
Windows 10 32-bit
2015-07-17ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ WLAN ของ Lenovo Flex 10 (Atheros, Broadcom)Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ WLAN (Atheros, Broadcom) สำหรับ Windows 8.1 (32 บิต 64 บิต) - เลอโนโว Flex 10Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-02-16ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Intel DPTF ของ Lenovo Flex 10Windows 10 32-bit2015-07-17ดาวน์โหลด
Intel DPTF ไดร์เวอร์สำหรับโน๊ตบุ๊คWindows 10 64-bit2015-07-15ดาวน์โหลด
Lenovo Flex 10 การจัดการด้านพลังงานของ LenovoWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30ดาวน์โหลด
การกำหนดค่าขั้นสูงและการบริหารจัดการ Power Interface (ACPI) ไดร์เวอร์สำหรับโน๊ตบุ๊คWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Intel DPTF ของ Lenovo Flex 10Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Intel DPTF ของ Lenovo Flex 10Windows 8.1 64-bit2014-02-16ดาวน์โหลด
เครื่องมือ VeriFace สำหรับโน้ตบุ๊คWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23ดาวน์โหลด
เลอโนโว VeriFace โน๊ตบุ๊คWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21ดาวน์โหลด
บริการลูกค้ามีส่วนร่วม (CCSDK) - โน๊ตบุ๊คWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31ดาวน์โหลด