ที่สำคัญการเปิดตัวสำหรับ Windows 7 (32 บิต) - IdeaPad S10-2ชื่อระบบปฏิบัติการรุ่นปล่อยดาวน์โหลด
ที่สำคัญการเปิดตัว
IN6WLN10WW5.exe
5.10 MB
7bit หน้าต่าง 321.0.0.221 2009 ตุลาคมดาวน์โหลด

ข้อมูลสำคัญ

  • การติดตั้งสำหรับ WWAN-3G

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

  • หน้าต่าง 7 (32-bit)

ระบบที่รองรับ

  • IdeaPad S10-2