ไดร์เวอร์ Intel EchoPeak WiMAX สำหรับ Windows 7 (32 บิต) - IdeaPad S10-2ชื่อระบบปฏิบัติการรุ่นปล่อยดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Intel EchoPeak WiMAX
IN1WLN24WW5.exe
17.7 MB
7bit หน้าต่าง 325.1.24.521 2009 ตุลาคมดาวน์โหลด

Intel EchoPeak WiMAX Driver สำหรับ Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-2