ไดร์เวอร์โน้ตบุ๊ค 66 ของ HP ZHAN 1 Pro G10, ซอฟต์แวร์


โน้ตบุ๊ค HP ZHAN 66 Pro G1

ดาวน์โหลดเอชพี ZHAN 66 Pro G1 โน้ตบุ๊ค 10bit ไดร์เวอร์ Windows 64bit, ยูทิลิตี้และอัพเดต


Driver - เสียง (1)
ไดร์เวอร์เสียง HD Conexant
Jan 27, 2018 อัพเดตเวอร์ชัน: 12.47.2636.20 Rev.Q ขนาดไฟล์: 224.2 MB
Driver - ชิปเซ็ต (4)
ชิปเซ็ต Intel การติดตั้งสาธารณูปโภค
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 10.1.1.44 Rev.A ขนาดไฟล์: 3.7 MB
แพลตฟอร์มแบบไดนามิก Intel และไดร์เวอร์กรอบการระบายความร้อน
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 8.3.10205.4743 Rev.A ขนาดไฟล์: 8.4 MB
ไดร์เวอร์ Intel จัดการเครื่องยนต์
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 11.7.0.1045 Rev.A ขนาดไฟล์: 103.0 MB
ไดร์เวอร์ Intel IO อนุกรม
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 30.100.1724.2 Rev.A ขนาดไฟล์: 3.1 MB
Driver - กราฟิก (2)
ไดร์เวอร์ Intel วีดีโอและแผงควบคุม
มี.ค. 27, 2018 เวอร์ชัน: 15.46.4799 Rev.W ขนาดไฟล์: 294.2 MB
ไดร์เวอร์ NVIDIA Video Hybrid Graphics (HG) และแผงควบคุม
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 387.92 Rev.A ขนาดไฟล์: 389.3 MB
Driver - แป้นพิมพ์และเมาส์อุปกรณ์อินพุต (3)
ไดรเวอร์ Synaptics เมาส์
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 19.4.3.23 Rev.A ขนาดไฟล์: 81.1 MB
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือ Synaptics WBF
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 4.5.342.0 Rev.A ขนาดไฟล์: 26.2 MB
ไดร์เวอร์เอชพีสากลกล้อง
ธันวาคม 15, 2017 ปรับปรุงเวอร์ชัน: 2017.0.0.4 Rev.A, ขนาดไฟล์: 35.3 MB
Driver - เครือข่าย (3)
ไดร์เวอร์ Intel Bluetooth (Windows 10)
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 19.60.0.3 Rev.A ขนาดไฟล์: 21.4 MB
ไดร์เวอร์ Intel Wireless LAN
มี.ค. 27 อัปเดต 2018 เวอร์ชัน: 20.0.2.3 รายได้ขนาดไฟล์: 210.1 MB
ไดร์เวอร์ Realtek Ethernet Controller
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 10.16.323.2017 Rev.A ขนาดไฟล์: 11.5 MB
Driver - จัดเก็บข้อมูล (3)
ซอฟแวร์ HP 3D DriveGuard
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 6.0.43.1 Rev.A ขนาดไฟล์: 46.3 MB
Realtek USB และ PCIe มีเดียการ์ดรีดเดอร์ไดร์เวอร์
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 10.0.370.159 Rev.A ขนาดไฟล์: 18.1 MB
ไดรเวอร์ Intel อย่างรวดเร็วเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล
มี.ค. 26, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 15.7.3.1019 Rev.A ขนาดไฟล์: 19.6 MB
ไบออส (2)
HP Firmware Pack
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 01.02.03 Rev.A ขนาดไฟล์: 14.3 MB
HP Firmware Pack
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 01.02.08 Rev.A ขนาดไฟล์: 21.1 MB
ซอฟแวร์ - รักษาความปลอดภัย (3)
ผู้จัดการ HP Client Security
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 9.3.6.2475 Rev.A ขนาดไฟล์: 129.6 MB
HP Device Access Manager
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 8.4.11 Rev.A ขนาดไฟล์: 45.7 MB
ผู้จัดการ HP Client Security
มี.ค. 23, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 9.3.10.2571 Rev.A ขนาดไฟล์: 129.1 MB
ซอฟแวร์ - โซลูชั่นส์ (7)
ไดร์เวอร์สถานีไดร์ฟ HP Elite USB-C
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 8.2.1956.0 Rev.A ขนาดไฟล์: 50.9 MB
สนับสนุน HP ฮอต
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 6.2.39.1 Rev.A ขนาดไฟล์: 50.1 MB
ตัวจัดการที่อยู่ MAC ของ HP
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 1.1.11.1 Rev.A ขนาดไฟล์: 2.6 MB
การแจ้งเตือนของ HP
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 1.1.5.1 Rev.A ขนาดไฟล์: 16.6 MB
HP SoftPaq Download Manager
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 4.3.19.0 Rev.A ขนาดไฟล์: 25.1 MB
ผู้ช่วยฝ่ายสนับสนุนของ HP
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 8.4.14.41 Rev.A ขนาดไฟล์: 32.3 MB
HP USB 3.0 จำลองพอร์ตแบบ USB และไดร์เวอร์ท่องเที่ยวท่าเรือ
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 8.2.1956.0 Rev.A ขนาดไฟล์: 100.0 MB
ซอฟแวร์ - การจัดการระบบ (1)
เริ่มต้นการตั้งค่าระบบสำหรับ Windows 10
มี.ค. 27, 2018 อัปเดตแล้วเวอร์ชัน: 1.2 Rev.11 ขนาดไฟล์: 4.3 MB