เอซุสโปร P43E โน๊ตบุ๊คที่ใช้ Windows XP ไดร์เวอร์, โปรแกรม, คู่มือการใช้งาน


อัสซุสโน๊ตบุ๊ค P43E

ไดร์เวอร์ซอฟท์แว Update และคู่มือสำหรับ windows XP.

ไบออส (3)

211 เวอร์ชัน

รายละเอียด BIOS 211
อัปเดตเฟิร์มแว ME
ขนาดไฟล์
1,28 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2012.08.03
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

210 เวอร์ชัน

รายละเอียด BIOS 210
1.Update Microcode
2.Add "Intel AES-NI" รายการในการเลือกของ BIOS เมนูตั้งค่าล่วงหน้า
3.Show หมายเลขซีเรียลในหน้าหลักของเมนูการตั้งค่า
ขนาดไฟล์
1,28 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2012.04.12
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

209 เวอร์ชัน

รายละเอียด BIOS 209
ปรับปรุงเฟิร์มแว EC
ขนาดไฟล์
1,28 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2011.09.26
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน
ไบออสสาธารณูปโภค (7)

รุ่น V2.41.1

รายละเอียด หน้าต่าง BIOS Flash Utility
ขนาดไฟล์
373,34 (KBytes)
ปรับปรุง 2012.10.28
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

รุ่น V2.41.1

รายละเอียด หน้าต่าง BIOS Flash Utility
ขนาดไฟล์
373,34 (KBytes)
ปรับปรุง 2012.10.17
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

รุ่น V2.31.0

รายละเอียด หน้าต่าง BIOS Flash Utility
ขนาดไฟล์
365,12 (KBytes)
ปรับปรุง 2011.07.07
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

รุ่น V2.31.1

รายละเอียด หน้าต่าง BIOS Flash Utility
ขนาดไฟล์
365,07 (KBytes)
ปรับปรุง 2011.04.29
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

รุ่น V2.31.1

รายละเอียด หน้าต่าง BIOS Flash Utility
ขนาดไฟล์
365,07 (KBytes)
ปรับปรุง 2011.01.05
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

รุ่น V3.12

รายละเอียด Aflash2 ยูทิลิตี้
ขนาดไฟล์
19,69 (KBytes)
ปรับปรุง 2010.11.24
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

รุ่น V2.31.0

รายละเอียด หน้าต่าง BIOS Flash Utility
ขนาดไฟล์
364,93 (KBytes)
ปรับปรุง 2010.10.22
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน
ชิปเซ็ต (1)

รุ่น V9.2.0.1021

รายละเอียด ไดร์เวอร์ Intel INF ปรับปรุง
ขนาดไฟล์
2,55 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2011.06.03
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน
เสียง / เสียง (1)

รุ่น V5.10.0.6278

รายละเอียด Driver เสียง Realtek
ขนาดไฟล์
33,34 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2011.06.03
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน
VGA / วิดีโอ / แสดง (1)

รุ่น V6.14.10.5361

รายละเอียด ไดรเวอร์ Intel Graphics
ขนาดไฟล์
23,71 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2011.06.10
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน
แลน (1)

รุ่น V1.0.0.46

รายละเอียด ไดร์เวอร์ LAN Athros
ขนาดไฟล์
191,34 (KBytes)
ปรับปรุง 2011.07.07
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน
เครื่องอ่านบัตร (1)

รุ่น V1.2.0117.08443

รายละเอียด ไดร์เวอร์ Alcor Multi-Card Reader
ขนาดไฟล์
8,24 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2011.07.07
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน
ทัชแพด / เมาส์ (2)

รุ่น V8.0.5.3

รายละเอียด ไดร์เวอร์ทัชแพด
ขนาดไฟล์
9,55 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2011.07.01
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

รุ่น V15.2.16.1

รายละเอียด ไดร์เวอร์ทัชแพด
ขนาดไฟล์
39,73 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2011.04.11
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน
ยูเอสบี (1)

รุ่น V1.10.0.0

รายละเอียด ไดร์เวอร์ USB3.0
ขนาดไฟล์
3,5 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2011.07.05
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน
Applications / Utilities (10)

รุ่น V1.0.0009

รายละเอียด คนขับ ATKACPI และระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับฮอต
ขนาดไฟล์
8,02 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2011.06.27
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

รุ่น V1.0.0006

รายละเอียด อัสซุสยูทิลิตี้การรักษาความปลอดภัยลบ
ASUS Secure Delete Utility สำหรับ WinXP
ขนาดไฟล์
10,31 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2011.03.31
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

รุ่น V1.0.6

รายละเอียด อัสซุสฉากสลับยูทิลิตี้
ขนาดไฟล์
2,26 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2011.01.21
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

รุ่น V1.02.0031

รายละเอียด ASUS Splendid เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ
ขนาดไฟล์
13,35 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2010.11.22
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

รุ่น V2.0.25

รายละเอียด WebCam ยูทิลิตี้
ขนาดไฟล์
7,83 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2010.02.08
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

รุ่น V1.0.8

รายละเอียด อัสซุสยูทิลิตี้ FancyStart
ขนาดไฟล์
8,2 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2010.02.08
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

รุ่น V1.0.0019

รายละเอียด อัสซุสยูทิลิตี้ Power4Gear
ขนาดไฟล์
381,15 (KBytes)
ปรับปรุง 2010.02.08
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

รุ่น V2.5.9

รายละเอียด อัสซุสสด Update Utility
อัสซุสสด Update Utility สำหรับ Windows XP
ขนาดไฟล์
1,23 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2009.09.08
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

รุ่น V3.0.9

รายละเอียด สวิทช์อัสซุสแบบไร้สาย (Wireless Console3) ยูทิลิตี้
ขนาดไฟล์
1,16 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2009.07.06
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

รุ่น V1.0.0.1

รายละเอียด ไดร์เวอร์ KB_filter
KB_filter Driver สำหรับ Win XP
ขนาดไฟล์
148,73 (KBytes)
ปรับปรุง 2009.03.04
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน
ไร้สาย (4)

รุ่น V7.7.0.489_BT_V6.5.0

รายละเอียด ขับ Azurewave LAN ไร้สายและการประยุกต์ใช้
ขนาดไฟล์
143,24 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2011.07.07
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

รุ่น V6.2.1202.26

รายละเอียด ไดร์เวอร์ Wireless LAN ไวแมกซ์
ขนาดไฟล์
11,12 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2011.07.07
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

รุ่น V14.1.1.3

รายละเอียด Intel (R) อินเตอร์เน็ตไร้สายด้วย Wireless LAN ผาไดร์เวอร์
ขนาดไฟล์
42,57 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2011.07.07
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

รุ่น V7.7.0.481

รายละเอียด ขับ Azurewave LAN ไร้สายและการประยุกต์ใช้
ไดรเวอร์และแอพพลิเคชัน Wireless LAN (กรุณาติดตั้ง Wireless Console Utility ก่อนติดตั้งไดรเวอร์นี้)
1 โปรดดูที่ด้านล่างคำถามที่พบบ่อยในการตรวจสอบรหัส PID ของคุณไร้สาย:

http://support.asus.com/faq/asus-faq.aspx?type=7&no=1548222A-AA97-0DD4-7E09-C7785177ACC0&SLanguage=en-us

2 คนขับ WLAN นี้สำหรับด้านล่างรหัส PID:
HardwareID = PCI \ VEN_168C & DEV_002B

HardwareID2 = PCI \ VEN_168C & DEV_002A

HardwareID3 = PCI \ VEN_168C & DEV_0024

HardwareID4 = PCI \ VEN_168C & DEV_001C
ขนาดไฟล์
620,18 (KBytes)
ปรับปรุง 2010.08.27
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน
บลูทู ธ (2)

รุ่น V1.1.0.0537

รายละเอียด ไดรเวอร์ Intel บลูทู ธ
ขนาดไฟล์
34,77 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2011.07.07
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

รุ่น V5.6.0.5600

รายละเอียด ไดร์เวอร์บลูทู ธ Azurewave
ขนาดไฟล์
250,33 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2008.07.22
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน
คนอื่น ๆ (2)

รุ่น V7.0.0.1144

รายละเอียด อินเทลอินเตอร์เฟซการจัดการเครื่องยนต์
ขนาดไฟล์
12,11 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2011.07.07
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

รุ่น V3.7.0

รายละเอียด แอพลิเคชัน Trusted Platform Module ภายใน
ขนาดไฟล์
27,66 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2010.09.17
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน
ด้วยมือ (1)

รุ่น V1.0.3

รายละเอียด eManual
ขนาดไฟล์
213,58 (เมกะไบต์)
ปรับปรุง 2011.02.12
ดาวน์โหลดจากอัสซุส ทั่วโลก ประเทศจีน

เขียนความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมายให้ครบถ้วน *