เอเซอร์ TravelMate B113-M แล็ปท็อป WinXP, Win7, ไดรเวอร์ Win8, โปรแกรม, คู่มือการใช้งาน


เอเซอร์ TravelMate B113 โน๊ตบุ๊ค

ดาวน์โหลดเอเซอร์ TravelMate B113-M โน๊ตบุ๊ค Windows XP, Windows 7, ไดรเวอร์ Windows 8, สาธารณูปโภค Update และเอกสารสนับสนุน

กรุณาเลือกระบบปฏิบัติการ Windows ที่สอดคล้องกัน:


จำเป็นต้องรู้ฮาร์ดแวร์ในระบบของคุณที่จะเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่ ดาวน์โหลดฮาร์ดแวร์การตรวจสอบอาคารของผู้ขาย .
อุปกรณ์
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ USB แท่นวางรวม DisplayLink, LAN, ผู้จัดการฝ่ายการเปิดตัว TravelMateกู๊ดเวย์1.032.5 MB08 / 20 / 2012ดาวน์โหลด
AHCI
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล11.5.0.120711.8 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล11.5.0.120711.8 MB10 / 03 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล11.0.0.103211.7 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล11.1.0.100611.1 MB09 / 14 / 2012ดาวน์โหลด
เสียง
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver เสียงRealtek6.0.1.6657239.6 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek6.0.1.6657239.5 MB10 / 03 / 2012ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek5.10.0.6577183.9 MB09 / 14 / 2012ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek6.0.1.6577183.9 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
บลูทู ธ
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom6.5.1.2602234.2 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธอินเทล2.0.15.30150321.5 MB09 / 17 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธAtheros8.0.0.206185.9 MB10 / 03 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธอินเทล2.0.15.30131318.0 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธอินเทล2.6.1209.026876.1 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธAtheros8.0.0000.0209186.6 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธAtheros7.4.0000.014082.2 MB09 / 14 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom12.0.0.2800165.6 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธอินเทล2.6.1209.026876.1 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธอินเทล2.5.21.4005464.7 MB10 / 03 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธAtheros7.4.0.125114.1 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom5.6.0.8100246.4 MB09 / 14 / 2012ดาวน์โหลด
กล้อง
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์กล้องAlcor2.22.13.1014.0 MB09 / 17 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องRealtek6.1.7600.015714.8 MB09 / 17 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSunplusIT3.3.6.122.2 MB09 / 17 / 2012ดาวน์โหลด
เครื่องอ่านบัตร
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver การ์ดรีดเดอร์Broadcom1.0.0.227115.0 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์Broadcom15.4.7.15.9 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์Broadcom1.0.0.243122.8 MB10 / 03 / 2012ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์Broadcom15.4.7.16.2 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์Broadcom1.0.0.227115.0 MB09 / 17 / 2012ดาวน์โหลด
ชิปเซ็ต
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.3.0.10202.9 MB09 / 17 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.3.0.10212.9 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.3.0.10212.9 MB10 / 03 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.3.0.10202.9 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
แลน
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LANBroadcom14.8.0.610.7 MB09 / 17 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANBroadcom15.2.0.413.3 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
MgmtEngine
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ME (การจัดการเครื่องยนต์) ไดร์เวอร์อินเทล8.0.0.126239.7 MB09 / 17 / 2012ดาวน์โหลด
ME (การจัดการเครื่องยนต์) ไดร์เวอร์อินเทล8.1.0.126347.9 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
คนอื่น ๆ
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์อื่น ๆ (ปุ่ม RF)Dritek2.2.2000.0801197.1 KB10 / 03 / 2012ดาวน์โหลด
ทัชแพด
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics16.1.0.0101.7 MB09 / 17 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดElantech10.6.12.4175.1 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics16.1.0.0101.8 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดElantech11.6.11.002180.4 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics16.2.10.19128.5 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดElantech10.6.13.4175.1 MB09 / 17 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics16.2.10.12118.6 MB10 / 03 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดElantech11.6.8.1181.1 MB10 / 03 / 2012ดาวน์โหลด
Turbo Boost ได้
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ Turbo Boostอินเทล8.1.0.126347.9 MB10 / 03 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Turbo Boostอินเทล8.0.0.126239.7 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
3.0 USB
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ USB 3.0อินเทล1.0.4.22011.9 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
VGA
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล9.17.10.2843112.1 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล6.14.10.540023.3 MB09 / 17 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล9.17.10.2828261.9 MB10 / 03 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล9.17.10.2843151.9 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.2712264.7 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
LAN ไร้สาย
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros9.2.0.48039.3 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros10.0.0.7537.2 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล15.5.5.47165.6 MB10 / 24 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros10.0.0.20037.2 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros10.0.0.4245.4 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros10.0.0.20037.2 MB10 / 24 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros10.0.0.5449.2 MB09 / 17 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล15.5.0.42143.4 MB10 / 03 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros10.0.0.7537.1 MB10 / 03 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom5.100.196.1178.1 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom5.100.82.11232.2 MB09 / 17 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล15.5.5.47165.5 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล15.5.5.47165.5 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros10.0.0.20035.2 MB10 / 17 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom5.100.196.1878.1 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล15.1.1.1355.1 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom6.30.59.7856.0 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล15.5.5.47165.6 MB10 / 24 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล15.1.1.1355.1 MB09 / 17 / 2012ดาวน์โหลด
Wireless LAN ที่ไดร์เวอร์ (ใหม่)Atheros10.0.0.217.v3216.5 MB12 / 28 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom6.30.59.20213.7 MB10 / 03 / 2012ดาวน์โหลด
QuickStartGuide
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการเริ่มต้นเอเซอร์1.01.1 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
คู่มือการเริ่มต้น (Windows 8)เอเซอร์1.0418.0 MB10 / 04 / 2012ดาวน์โหลด
เอกสารการจัดส่งสินค้า
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
แบตเตอรี่ MSDS UN383 CNAS COO สำหรับการขนส่งทางอากาศเอเซอร์1.01.8 MB01 / 22 / 2013ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้งาน (Windows 8)เอเซอร์01.01.04109.8 MB11 / 26 / 2012ดาวน์โหลด
การใช้งาน
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
แอพลิเคชัน (เอผู้จัดการสำนักงาน)เอเซอร์1.00.300925.9 MB11 / 09 / 2012ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน (เอผู้จัดการสำนักงาน)เอเซอร์1.00.300925.9 MB11 / 09 / 2012ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน (เอผู้จัดการสำนักงาน)เอเซอร์1.00.300925.9 MB11 / 09 / 2012ดาวน์โหลด
กล้อง
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
โปรแกรมเว็บแคมCyber​​link1.5.2728.0031.4 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
อุปกรณ์จานเลน
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
อุปกรณ์จานเลนแอพลิเคชันเอเซอร์1.00.30073.3 MB10 / 03 / 2012ดาวน์โหลด
ePower
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์6.00.301011.0 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์7.00.300618.8 MB10 / 03 / 2012ดาวน์โหลด
LaunchManager
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek6.2.17.9 MB01 / 09 / 2013ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek7.0.520.8 MB10 / 03 / 2012ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek6.0.157.5 MB09 / 17 / 2012ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek6.2.17.9 MB01 / 09 / 2013ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek6.0.157.5 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
อัพเดตสด
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
อัพเดตแอพลิเคชันมีชีวิตอยู่เอเซอร์2.00.30042.4 MB10 / 03 / 2012ดาวน์โหลด
Turbo Boost ได้
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
แอพลิเคชัน Turbo Boostอินเทล2.5.3.021.4 MB07 / 05 / 2012ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีแพทช์สำหรับระบบนี้ไม่มี


One thought on "เอเซอร์ TravelMate B113-M แล็ปท็อป WinXP, Win7, ไดรเวอร์ Win8, โปรแกรม, คู่มือการใช้งาน"


เขียนความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมายให้ครบถ้วน *