เอเซอร์ TravelMate 8571 โน๊ตบุ๊คที่ใช้ Windows XP, Vista, Win7 ไดร์เวอร์ยูทิลิตี้


เอเซอร์ TravelMate 8571 โน๊ตบุ๊ค

ดาวน์โหลดเอเซอร์ TravelMate 8571 โน๊ตบุ๊คที่ใช้ Windows XP 32bit, Windows Vista 32 / 64bit, ไดรเวอร์ Windows 7 32 / 64bit, สาธารณูปโภค Update และเอกสารสนับสนุน

กรุณาเลือกระบบปฏิบัติการ Windows ที่สอดคล้องกัน:


จำเป็นต้องรู้ฮาร์ดแวร์ในระบบของคุณที่จะเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่ ดาวน์โหลดฮาร์ดแวร์การตรวจสอบอาคารของผู้ขาย .
3G
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
3G โมดูลขับรถ (EM770W)หัวเว่ย2.0.3.82713.0 MB10 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูลหัวเว่ย2.0.3.82213.3 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
3G โมดูลไดร์เวอร์ Gobi2000วอลคอมม์2.14.9929.6 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูลหัวเว่ย2.0.3.82213.6 MB09 / 07 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูลวอลคอมม์1.1.0323.0 MB09 / 07 / 2009ดาวน์โหลด
3G โมดูลขับรถ (Gobi2000)วอลคอมม์1.1.1823.0 MB10 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
AHCI
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล8.8.0.100921.7 MB12 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล8.8.0.100921.7 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
SATA AHCI ขับรถ (F6 ฟลอปปี้)อินเทล9.6.0.1014600.0 KB10 / 05 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล8.9.0.102321.4 MB09 / 29 / 2009ดาวน์โหลด
เสียง
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver เสียงRealtek6.0.1.588868.0 MB09 / 29 / 2009ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek6.0.1.588058.3 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek6.0.1.588868.1 MB09 / 07 / 2009ดาวน์โหลด
บลูทู ธ
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์บลูทู ธFoxconn6.2.0.880056.9 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom6.2.0.970057.5 MB10 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom6.2.0.970057.7 MB09 / 07 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom6.2.0.970057.7 MB10 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธFoxconn5.5.0.7000102.5 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom5.5.0.7500102.5 MB12 / 24 / 2010ดาวน์โหลด
กล้อง
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
กล้อง Driver สำหรับ 1.0M และ 0.3MChicony1.1.97.7172.8 MB10 / 13 / 2009ดาวน์โหลด
กล้อง Driver สำหรับ 1.0M และ 0.3MSuyin4.5.1.13.3 MB10 / 13 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์กล้องสำหรับ 1.0MSuyin5.8.52.0046.6 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin4.1.1.23.3 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin5.8.54.0056.7 MB08 / 05 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์กล้องสำหรับ 0.3MChicony1.1.93.7022.8 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
กล้อง Driver สำหรับ 1.0MSuyin5.2.5.33.3 MB09 / 29 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin4.1.2.13.3 MB09 / 07 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องChicony1.1.100.7243.2 MB09 / 07 / 2009ดาวน์โหลด
กล้อง Driver สำหรับ 0.3MSuyin4.1.2.13.3 MB10 / 26 / 2009ดาวน์โหลด
กล้อง Driver สำหรับ 0.3MChicony1.1.100.7243.2 MB10 / 26 / 2009ดาวน์โหลด
ชิปเซ็ต
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.0.0.10112.2 MB10 / 01 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.1.1.10152.2 MB09 / 07 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.0.0.10112.2 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.1.1.10154.7 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ลายนิ้วมือ
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือEGISTEC6.2.80102.0 MB08 / 13 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือEGISTEC6.2.3881.8 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือEGISTEC6.2.56101.6 MB10 / 29 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือEGISTEC6.2.4597.7 MB09 / 07 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือEGISTEC6.2.56101.6 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือEGISTEC6.2.67101.8 MB05 / 12 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือEGISTEC6.2.56101.7 MB10 / 01 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือEGISTEC6.2.3881.8 MB10 / 30 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือEGISTEC6.2.4897.7 MB09 / 02 / 2009ดาวน์โหลด
แลน
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LANRealtek7.0035.2 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANRealtek5.754.308.20105.3 MB03 / 25 / 2010ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANRealtek5.732.0629.20094.9 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANRealtek6.221.0424.20095.4 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANRealtek7.0035.2 MB09 / 07 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANRealtek5.7545.3 MB03 / 19 / 2010ดาวน์โหลด
SATA
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล8.9.0.102321.4 MB10 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
ทัชแพด
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics14.0.629.2 MB10 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics12.2.8.020.9 MB10 / 01 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics13.2.228.2 MB09 / 07 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics12.2.8.020.9 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
VGA
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.184025.1 MB10 / 05 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAATI8.652.1173.5 MB10 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.180826.0 MB10 / 05 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAเอเอ็มดี8.63159.1 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAATI8.640.4173.0 MB09 / 07 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.184026.0 MB09 / 07 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.185525.1 MB10 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAATI8.64.3168.9 MB10 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.185525.1 MB09 / 07 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.185577.1 MB10 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAATI8.603155.9 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล7.15.10.182921.5 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล6.14.10.506013.3 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
WiMax
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
WiMax ขับรถ (EP5150)อินเทล1.4.0.132.8 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ WiMaxอินเทล1.1.239.9 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
LAN ไร้สาย
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล12.4.1.5332.8 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
Wireless LAN ที่ขับรถ (5100 / 5300 / 5150 / 5350)อินเทล12.4.1.114.8 MB10 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
Wireless LAN ที่ขับรถ (XB63 XB91 HB93 HB95)Atheros8.0.0.2255.5 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ระบบ Wireless LAN Driver สำหรับ INT1000Hอินเทล12.5.0.597.1 MB09 / 07 / 2009ดาวน์โหลด
ระบบ Wireless LAN Driver สำหรับ SP1x2HABGอินเทล12.4.1.114.9 MB09 / 07 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros8.0.0.1715.4 MB09 / 07 / 2009ดาวน์โหลด
Wireless LAN ที่ขับรถ (Link1000)อินเทล12.5.0.597.1 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายFoxconn7.7.0.3485.7 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายFoxconn7.7.0.3435.2 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล12.2.0.11189.6 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
ทั่วไป UG
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้งานทั่วไปเอเซอร์1.0640.4 KB05 / 18 / 2010ดาวน์โหลด
QuickStartGuide
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการเริ่มต้นเอเซอร์1.035.3 MB06 / 21 / 2010ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ก่อนติดตั้ง Driver Intel® AHCI สำหรับระบบที่ใช้ Windows XP®ปฏิบัติการเอเซอร์1.084.7 KB10 / 05 / 2010ดาวน์โหลด
3G
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
แอพลิเคชัน 3Gหัวเว่ย13.001.08.04.52312.7 MB01 / 29 / 2010ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน 3Gวอลคอมม์2.14.9929.6 MB01 / 29 / 2010ดาวน์โหลด
การใช้งาน
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ Updaterเอเซอร์1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012ดาวน์โหลด
ePower
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์4.02.300710.0 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์4.07.300811.2 MB01 / 29 / 2010ดาวน์โหลด
eRecovery
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Acer eRecovery การบริหารงานเอเซอร์4.00.300810.4 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
LaunchManager
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek2.0.094.2 MB07 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek3.0.044.7 MB09 / 07 / 2009ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek3.0.054.7 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีแพทช์สำหรับระบบนี้ไม่มี


เขียนความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมายให้ครบถ้วน *