เอเซอร์ TravelMate 8481T แล็ปท็อป WinXP, Win7, ไดรเวอร์ Win8, โปรแกรม, คู่มือการใช้งาน


เอเซอร์ TravelMate 8481T โน๊ตบุ๊ค

ดาวน์โหลดเอเซอร์ TravelMate 8481T โน๊ตบุ๊คที่ใช้ Windows XP, ไดรเวอร์ Windows 7 8 ของ Windows, สาธารณูปโภค Update และเอกสารสนับสนุน

กรุณาเลือกระบบปฏิบัติการ Windows ที่สอดคล้องกัน:


จำเป็นต้องรู้ฮาร์ดแวร์ในระบบของคุณที่จะเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่ ดาวน์โหลดฮาร์ดแวร์การตรวจสอบอาคารของผู้ขาย .
อุปกรณ์
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ USB แท่นวางรวม DisplayLink, LAN, ผู้จัดการฝ่ายการเปิดตัว TravelMateกู๊ดเวย์1.032.5 MB08 / 20 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ USB แท่นวางรวม DisplayLink, LAN, ผู้จัดการฝ่ายการเปิดตัว TravelMateกู๊ดเวย์1.032.5 MB08 / 20 / 2012ดาวน์โหลด
AHCI
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล11.6.0.103011.9 MB12 / 05 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล10.1.5.100110.8 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล11.5.0.120711.8 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
AMT
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ขับ Intel iAMTอินเทล7.0.0.11444.0 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
ขับ Intel iAMTอินเทล7.0.0.11444.0 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
เสียง
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver เสียงRealtek6.0.1.6657239.6 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek6.0.1.6339146.5 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
บลูทู ธ
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom12.0.0.2800165.6 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom6.5.0.2002173.8 MB01 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธAtheros7.4.0000.0096177.5 MB01 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธAtheros7.3.0000.0125111.2 MB01 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom5.6.0.7200245.1 MB01 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธAtheros8.0.0000.0209186.6 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
กล้อง
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์กล้องSunplusIT3.3.6.072.1 MB05 / 07 / 2012ดาวน์โหลด
เครื่องอ่านบัตร
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver การ์ดรีดเดอร์Realtek6.1.7600.749.1 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์Realtek6.2.9200.2812717.2 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
ชิปเซ็ต
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.2.0.10302.5 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.3.0.10212.9 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ลายนิ้วมือ
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือAuthenTec9.0.8.3910.9 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือAuthenTec9.0.8.3910.9 MB07 / 28 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือAuthenTec9.0.8.2110.9 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
แลน
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LANBroadcom14.6.0.75.5 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANBroadcom14.8.0.511.2 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANBroadcom14.6.1.35.6 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
MgmtEngine
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ME (การจัดการเครื่องยนต์) ไดร์เวอร์อินเทล8.1.0.126347.9 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ทัชแพด
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics15.2.14.084.0 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดElantech8.0.6.461.6 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics16.2.10.19128.5 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
TPM
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
TPM (Trusted Platform Module ภายใน) ไดร์เวอร์STMicro1.0.4.154.3 MB10 / 24 / 2011ดาวน์โหลด
USB
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ USB (3.0)NEC2.0.34.06.8 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
VGA
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล9.17.10.2843151.9 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA9.18.13.0630183.1 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.2361120.6 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA8.17.12.9555330.9 MB03 / 12 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ VGA (PhyX)NVIDIA9.10.051424.6 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล6.14.10.536152.8 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA9.18.13.0630237.1 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล9.17.10.2843112.1 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA8.17.12.6883263.1 MB01 / 09 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA6.14.12.6883209.9 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
LAN ไร้สาย
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros10.0.0.7537.2 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom5.100.235.1931.7 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros9.1.0.33443.7 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom5.100.82.3532.2 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล14.1.1.314.4 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros7.7.0.45631.5 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros9.2.0.31622.1 MB07 / 28 / 2011ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom5.100.82.6332.2 MB07 / 28 / 2011ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล14.1.1.398.1 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
ทั่วไป UG
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้งานทั่วไปเอเซอร์1.0978.3 KB01 / 06 / 2012ดาวน์โหลด
QuickStartGuide
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการเริ่มต้นเอเซอร์1.01002.3 KB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
เอกสารการจัดส่งสินค้า
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
MSDS, UN38.3, CNAS, ซีโอโอของชุดแบตเตอรี่สำหรับการขนส่ง (AS09B3E)ซันโย1.01.2 MB01 / 12 / 2012ดาวน์โหลด
MSDS, UN38.3, CNAS, ซีโอโอของชุดแบตเตอรี่สำหรับการขนส่ง (AS10I5E)พานาโซนิค1.01.2 MB01 / 12 / 2012ดาวน์โหลด
ไบออส
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไบออสเอเซอร์1.166.6 MB12 / 17 / 2012ดาวน์โหลด
ไบออสเอเซอร์1.146.3 MB11 / 13 / 2012ดาวน์โหลด
เพิ่มฟังก์ชั่นตรวจจับ TPM จีน SKUเอเซอร์1.136.1 MB09 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
ไบออสเอเซอร์1.126.0 MB09 / 13 / 2011ดาวน์โหลด
ตารางอัพเดท OEM SLIC สำหรับที่ไม่ใช่ Windowsเอเซอร์1.116.1 MB08 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
ไบออสเอเซอร์1.056.0 MB08 / 04 / 2011ดาวน์โหลด
การใช้งาน
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ Updaterเอเซอร์1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน (เอผู้จัดการสำนักงาน)เอเซอร์1.00.300925.9 MB11 / 09 / 2012ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน (เอผู้จัดการสำนักงาน)เอเซอร์1.00.300925.9 MB11 / 09 / 2012ดาวน์โหลด
กล้อง
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
โปรแกรมเว็บแคมCyber​​link1.0.190423.5 MB01 / 30 / 2013ดาวน์โหลด
ePower
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์6.00.300811.1 MB09 / 06 / 2011ดาวน์โหลด
LaunchManager
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek6.0.77.4 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek6.2.17.9 MB01 / 09 / 2013ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek6.0.9DA7.5 MB12 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek6.2.17.9 MB01 / 09 / 2013ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek6.0.147.5 MB03 / 29 / 2012ดาวน์โหลด
ผู้จัดการ PowerSmart
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
แอพลิเคชัน PowerSmart ผู้จัดการเอเซอร์6.01.300213.5 MB09 / 06 / 2011ดาวน์โหลด
Turbo Boost ได้
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
แอพลิเคชัน Turbo Boostอินเทล2.1.23.021.4 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
ไร้สายแสดง
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ใช้จอแสดงไร้สายอินเทล2.1.38.0133.3 MB07 / 05 / 2011ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีแพทช์สำหรับระบบนี้ไม่มี


เขียนความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมายให้ครบถ้วน *