เอเซอร์ TravelMate 6553 โน๊ตบุ๊คที่ใช้ Windows XP, Vista, Win7 ไดร์เวอร์ยูทิลิตี้


เอเซอร์ TravelMate 6553 โน๊ตบุ๊ค

ดาวน์โหลดเอเซอร์ TravelMate 6553 โน้ตบุ๊ค Windows XP, Vista 32 / 64bit, ไดรเวอร์ 7 / 32bit ของ Windows 64, ยูทิลิตีอัพเดตและเอกสารสนับสนุน

กรุณาเลือกระบบปฏิบัติการ Windows ที่สอดคล้องกัน:


จำเป็นต้องรู้ฮาร์ดแวร์ในระบบของคุณที่จะเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่ ดาวน์โหลดฮาร์ดแวร์การตรวจสอบอาคารของผู้ขาย .
3G
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ 3G โมดูลตัวเลือก4.0.5.034.7 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
3G โมดูลขับรถ (GTM380E)ตัวเลือก4.0.17.010.1 MB10 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูลตัวเลือก4.0.5.034.7 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูลตัวเลือก4.0.5.034.7 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
AHCI
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
SATA AHCI ขับรถ (F6 ฟลอปปี้)อินเทล9.6.0.1014600.0 KB10 / 05 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล8.2.0.100153.8 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
AMT
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ขับ Intel iAMTอินเทล5.4.0.107472.0 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ขับ Intel iAMTอินเทล5.4.0.107472.0 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ขับ Intel iAMTอินเทล5.4.0.107472.0 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
Intel iAMT ขับรถ (MEI)อินเทล4.2.0.10081.5 MB10 / 26 / 2009ดาวน์โหลด
ขับ Intel iAMTอินเทล5.4.1.10164.6 MB10 / 26 / 2009ดาวน์โหลด
เสียง
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver เสียงRealtek6.0.1.564842.7 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek6.0.1.591158.5 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek6.0.1.564842.7 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek6.0.1.564842.7 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
บลูทู ธ
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์บลูทู ธFoxconn5.1.0.330096.6 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom5.5.0.7000102.4 MB07 / 01 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom6.2.0.880056.7 MB07 / 01 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธFoxconn6.0.1.630049.1 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom6.2.0.970057.5 MB10 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธFoxconn6.0.1.630049.0 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
กล้อง
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์กล้องChicony1.1.57.4092.7 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin2.0.82.8 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin5.8.33.5015.6 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin2.0.82.8 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin5.8.52.46.6 MB11 / 26 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องChicony1.1.57.4092.7 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin2.0.82.8 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องChicony5.8.33.4026.3 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin5.2.7.13.3 MB10 / 26 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องChicony1.1.82.4162.8 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องChicony1.1.57.4092.7 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
เครื่องอ่านบัตร
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver การ์ดรีดเดอร์O23.31.0215.3 MB12 / 18 / 2009ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์O23.24.18.5 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์O23.24.18.5 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์O23.24.18.5 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ชิปเซ็ต
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล8.7.0.10072.1 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.1.1.10154.7 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล8.7.0.10072.1 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล8.7.0.10072.1 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ลายนิ้วมือ
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือUPEK6.2.56117.8 MB02 / 24 / 2010ดาวน์โหลด
แลน
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LANอินเทล9.50.14.07.1 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANอินเทล9.50.14.07.1 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANอินเทล10.0.6.08.1 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANอินเทล9.50.14.07.1 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
MgmtEngine
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ME (การจัดการเครื่องยนต์) ไดร์เวอร์อินเทล4.0.1.10741.6 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ME (การจัดการเครื่องยนต์) ไดร์เวอร์อินเทล4.0.1.10741.6 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ME (การจัดการเครื่องยนต์) ไดร์เวอร์อินเทล4.0.1.10741.6 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
โมเด็ม
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ของโมเด็มConexant7.62.0.02.1 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็มConexant7.62.0.01.7 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็มConexant7.62.0.02.6 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
SATA
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล8.9.0.102321.4 MB10 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
SmartCard
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ Samrt บัตรO23.0.1.62.3 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Samrt บัตรO23.0.1.62.3 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์มาร์ทการ์ดO23.0.1.64.8 MB10 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Samrt บัตรO23.0.1.62.4 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ทัชแพด
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics11.0.2.025.1 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics11.0.2.025.1 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics11.0.2.025.1 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics13.2.2.028.2 MB10 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
TPM
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
TPM (Trusted Platform Module ภายใน) ไดร์เวอร์Infineon3.657.7 MB10 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
VGA
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล6.14.10.496419.2 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล7.15.10.150816.9 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
VGA Driver สำหรับ M82 M86ATI8.633110.9 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAATI8.479.1.0165.7 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล7.15.10.150819.1 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAATI8.479.1.0112.6 MB07 / 15 / 2009ดาวน์โหลด
LAN ไร้สาย
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล12.0.0.73202.7 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล13.3.0.24264.9 MB08 / 17 / 2010ดาวน์โหลด
Wireless LAN ที่ขับรถ (5100 / 5300 / 5150 / 5350)อินเทล12.4.1.114.8 MB10 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล12.0.0.73202.7 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
Wireless LAN ที่ขับรถ (XB63_ HB93_HB95_AR5B91)Atheros8.0.0.1715.4 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล12.0.0.73202.7 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
ทั่วไป UG
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้งานทั่วไปเอเซอร์1.0640.4 KB03 / 15 / 2010ดาวน์โหลด
QuickStartGuide
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการเริ่มต้นเอเซอร์1.0932.4 KB12 / 11 / 2008ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ก่อนติดตั้ง Driver Intel® AHCI สำหรับระบบที่ใช้ Windows XP®ปฏิบัติการเอเซอร์1.084.7 KB10 / 05 / 2010ดาวน์โหลด
ไบออส
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไบออสเอเซอร์v1.046.2 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
ไบออสเอเซอร์1.208.8 MB07 / 12 / 2012ดาวน์โหลด
ไบออสเอเซอร์1.169.1 MB12 / 30 / 2009ดาวน์โหลด
ไบออสเอเซอร์1.138.6 MB11 / 17 / 2009ดาวน์โหลด
ไบออสเอเซอร์1.1112.1 MB06 / 03 / 2009ดาวน์โหลด
การใช้งาน
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ Updaterเอเซอร์1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012ดาวน์โหลด
eDataSecurity
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eDataSecurityเอเซอร์3.0.306547.4 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
eFramework
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
กรอบเทคโนโลยี Acer Empoweringเอเซอร์3.0.30108.6 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ePower
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์2.0.50067.7 MB08 / 18 / 2009ดาวน์โหลด
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์3.0.301510.8 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
eRecovery
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Acer eRecovery การบริหารงานเอเซอร์3.0.301418.0 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
eSetting
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eSettingเอเซอร์3.0.301111.6 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
LaunchManager
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek3.0.024.1 MB10 / 01 / 2009ดาวน์โหลด
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek2.0.013.4 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek2.0.013.4 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek2.0.013.4 MB12 / 03 / 2008ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีแพทช์สำหรับระบบนี้ไม่มี


เขียนความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมายให้ครบถ้วน *