เอเซอร์ TravelMate 4750, 4750G WinXP, Win7, Win8 ไดร์เวอร์ยูทิลิตี้


เอเซอร์ TravelMate 4750 โน๊ตบุ๊ค

ดาวน์โหลดเอเซอร์ TravelMate 4750, 4750G โน๊ตบุ๊คที่ใช้ Windows XP, Win7 32 / 64bit, ไดรเวอร์ Win8 32 / 64bit, สาธารณูปโภค Update และเอกสารสนับสนุน

กรุณาเลือกระบบปฏิบัติการ Windows ที่สอดคล้องกัน:


จำเป็นต้องรู้ฮาร์ดแวร์ในระบบของคุณที่จะเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่ ดาวน์โหลดฮาร์ดแวร์การตรวจสอบอาคารของผู้ขาย .
AHCI
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล11.5.0.120747.6 MB10 / 20 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล10.0.0.104610.6 MB03 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล10.1.5.100116.4 MB07 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล11.5.0.120747.6 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
AMT
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ขับ Intel iAMTอินเทล7.0.0.11184.0 MB03 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
ขับ Intel iAMTอินเทล7.0.0.11444.0 MB07 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
เสียง
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver เสียงRealtek6.0.1.6314108.3 MB03 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek5.10.0.6314108.3 MB07 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek6.0.1.6690166.9 MB10 / 20 / 2012ดาวน์โหลด
บลูทู ธ
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom12.0.0.2800165.6 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธAtheros8.0.0000.0206185.9 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ (4.0)Atheros7.4.0.96177.5 MB11 / 16 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ (4.0)Broadcom6.5.0.2200173.9 MB11 / 16 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธAtheros7.3.0000.0090106.4 MB07 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom5.6.0.3800241.6 MB07 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom6.3.0.730059.2 MB03 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธAtheros6.33.1123.0302102.3 MB03 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ (3.0)Broadcom6.3.0.730059.2 MB11 / 16 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ (3.0)Atheros7.2.0.60100.0 MB11 / 16 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธAtheros7.4.0000.0090111.2 MB11 / 16 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom6.1.0.4500245.1 MB11 / 16 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ สำหรับ Windows 7 SP1Atheros6.18.0624.0302199.9 MB04 / 12 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ สำหรับ Windows 7 SP1Atheros6.18.0624.0302100.0 MB04 / 12 / 2011ดาวน์โหลด
กล้อง
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์กล้องSuyin3.3.6.0111.0 MB07 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องChicony5.8.54.01028.0 MB07 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องLiteon2.17.13.03.9 MB07 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
เครื่องอ่านบัตร
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver การ์ดรีดเดอร์Broadcom1.0.0.24315.4 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์Broadcom1.0.0.21815.0 MB03 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์Broadcom1.0.0.21815.0 MB07 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์Broadcom1.0.0.24315.4 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
ชิปเซ็ต
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.3.0.10205.6 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.2.0.10215.0 MB03 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.2.0.10215.0 MB07 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
แลน
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LANBroadcom14.4.0.412.8 MB07 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANBroadcom14.4.0.412.7 MB03 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
ทัชแพด
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics16.2.10.12118.6 MB10 / 20 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดเทือกเขาแอลป์7.106.2015.120310.1 MB03 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดเทือกเขาแอลป์8.0.2020.10615.0 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics15.2.2.033.1 MB07 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดเทือกเขาแอลป์7.6.2015.120310.1 MB07 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics15.2.2.033.1 MB03 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดเทือกเขาแอลป์8.100.2020.10615.0 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
Turbo Boost ได้
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ Turbo Boostอินเทล2.0.82.058.0 MB03 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
VGA
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA9.18.13.0546183.1 MB10 / 20 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ VGA (PhysX)NVIDIA9.10.051324.5 MB07 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล9.17.10.2792150.4 MB10 / 20 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล9.17.10.2792111.6 MB10 / 20 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA9.18.13.0546237.0 MB10 / 20 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA8.17.12.6696112.5 MB03 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.234557.4 MB11 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.234563.1 MB11 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA8.17.12.6800149.5 MB04 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGA (PhysX)NVIDIA9.10.051324.5 MB03 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA8.17.12.6696148.7 MB03 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล6.14.10.536122.9 MB07 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA6.14.12.680097.4 MB07 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.228764.9 MB03 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.228779.9 MB03 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
LAN ไร้สาย
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล15.5.0.42143.4 MB10 / 20 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros10.0.0.7537.1 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom6.30.59.2034.6 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros9.1.0.20934.6 MB03 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros9.2.0.41244.5 MB07 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom5.100.235.1232.2 MB07 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom5.100.235.1931.6 MB02 / 21 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล15.5.0.42143.4 MB10 / 20 / 2012ดาวน์โหลด
ทั่วไป UG
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้งานทั่วไปเอเซอร์1.0978.3 KB01 / 06 / 2012ดาวน์โหลด
QuickStartGuide
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการเริ่มต้นเอเซอร์1.033.8 MB03 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
เอกสารการจัดส่งสินค้า
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
MSDS, UN38.3, CNAS, ซีโอโอของชุดแบตเตอรี่สำหรับการขนส่ง (AS10D41)โซนี่1.02.4 MB01 / 02 / 2012ดาวน์โหลด
MSDS, UN38.3, CNAS, ซีโอโอของชุดแบตเตอรี่สำหรับการขนส่ง (AS10D75)Simplo1.01.3 MB12 / 30 / 2011ดาวน์โหลด
MSDS, UN38.3, CNAS, ซีโอโอของชุดแบตเตอรี่สำหรับการขนส่ง (AS10D61)ซัมซุง1.01.5 MB12 / 30 / 2011ดาวน์โหลด
MSDS, UN38.3, CNAS, ซีโอโอของชุดแบตเตอรี่สำหรับการขนส่ง (AS10D51)พานาโซนิค1.01.0 MB12 / 30 / 2011ดาวน์โหลด
MSDS, UN38.3, CNAS, ซีโอโอของชุดแบตเตอรี่สำหรับการขนส่ง (AS10D73)Simplo1.01.3 MB12 / 30 / 2011ดาวน์โหลด
MSDS, UN38.3, CNAS, ซีโอโอของชุดแบตเตอรี่สำหรับการขนส่ง (AS10D31)ซันโย1.01.1 MB12 / 30 / 2011ดาวน์โหลด
MSDS, UN38.3, CNAS, ซีโอโอของชุดแบตเตอรี่สำหรับการขนส่ง (AS10D81)เอเซอร์1.01.3 MB01 / 02 / 2012ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้เอเซอร์1.026.0 MB03 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
ไบออส
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไบออสเอเซอร์1.238.4 MB04 / 24 / 2012ดาวน์โหลด
ไบออสเอเซอร์1.228.3 MB04 / 11 / 2012ดาวน์โหลด
รองรับ NVIDIA GeForce GT 630M กราฟฟิคเอเซอร์1.2111.6 MB02 / 14 / 2012ดาวน์โหลด
ไบออสเอเซอร์1.157.8 MB09 / 14 / 2011ดาวน์โหลด
ไบออสเอเซอร์1.107.6 MB05 / 30 / 2011ดาวน์โหลด
การใช้งาน
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
แอพลิเคชัน (เอผู้จัดการสำนักงาน)เอเซอร์1.00.300925.9 MB11 / 09 / 2012ดาวน์โหลด
เอเซอร์ Updaterเอเซอร์1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน (เอผู้จัดการสำนักงาน)เอเซอร์1.00.300925.9 MB11 / 09 / 2012ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน (เอผู้จัดการสำนักงาน)เอเซอร์1.00.300925.9 MB11 / 09 / 2012ดาวน์โหลด
กล้อง
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
โปรแกรมเว็บแคมCyber​​link1.0.151023.6 MB07 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
โปรแกรมเว็บแคมCyber​​link1.0.130623.4 MB03 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
ePower
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์6.00.300110.5 MB03 / 15 / 2011ดาวน์โหลด
LaunchManager
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek6.2.17.9 MB01 / 09 / 2013ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek6.0.77.4 MB07 / 26 / 2011ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek6.0.117.5 MB03 / 21 / 2012ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek6.2.18.0 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek6.2.17.9 MB01 / 09 / 2013ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek6.0.27.1 MB03 / 15 / 2011ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีแพทช์สำหรับระบบนี้ไม่มี


เขียนความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมายให้ครบถ้วน *