ACER EXTENSA 4630G โน๊ตบุ๊ค WinXP, Vista, Win7 ไดร์เวอร์ยูทิลิตี้


ACER EXTENSA 4630G โน๊ตบุ๊ค

ดาวน์โหลดเอเซอร์ Extensa 4630G โน๊ตบุ๊คของ Windows XP, Windows Vista 32bit, ไดรเวอร์ Windows 7 32 / 64bit, สาธารณูปโภค Update และคู่มือการใช้งาน

กรุณาเลือกระบบปฏิบัติการ Windows ที่สอดคล้องกัน:


จำเป็นต้องรู้ฮาร์ดแวร์ในระบบของคุณที่จะเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่ ดาวน์โหลดฮาร์ดแวร์การตรวจสอบอาคารของผู้ขาย .
AHCI
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
SATA AHCI ขับรถ (F6 ฟลอปปี้)อินเทล9.6.0.1014600.0 KB10 / 05 / 2010ดาวน์โหลด
เสียง
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver เสียงRealtek5.10.0.563142.8 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek6.0.1.560542.8 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
Driver Audio (ALC268)Realtek6.0.1.590167.2 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
บลูทู ธ
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom6.0.1.640049.1 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom5.1.0.450098.5 MB07 / 13 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom6.2.1.50057.9 MB02 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธAtheros6.04.002.3263.3 MB01 / 18 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom5.5.0.7000102.5 MB08 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ (2045 & 2046)Broadcom6.2.1.50057.7 MB10 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
กล้อง
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์กล้องChicony5.8.33.40211.4 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin5.8.32.50036.7 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องวัวกระทิง2.0.0.162.2 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องChicony1.1.62.6232.7 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin2.0.714.3 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องChicony1.1.64.8012.7 MB10 / 26 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin2.0.9.12.8 MB10 / 26 / 2009ดาวน์โหลด
เครื่องอ่านบัตร
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver การ์ดรีดเดอร์JMicron1.00.14.033.2 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Card Reader (JMB385)JMicron1.00.32.01953.6 KB10 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์JMicron1.00.14.033.2 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์JMicron1.00.29.02968.4 KB09 / 29 / 2009ดาวน์โหลด
ชิปเซ็ต
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล8.7.0.10072.1 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล8.7.0.10072.1 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต (GM45)อินเทล9.1.1.10202.4 MB10 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ลายนิ้วมือ
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือUPEK6.2.48113.7 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือUPEK6.0.0.27114.0 MB01 / 13 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือUPEK6.2.56117.8 MB10 / 01 / 2009ดาวน์โหลด
แลน
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LANBroadcom10.82.0.062.6 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANBroadcom10.78.0.062.5 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANBroadcom12.2.0.384.8 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
โมเด็ม
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ของโมเด็มLiteon7.70.525.0 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็มLiteon7.70.0.521.8 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็มConexant7.80.4.565.2 MB10 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
SATA
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ SATAอินเทล8.0.0.10396.1 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATAอินเทล8.9.0.1023336.4 KB10 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATAอินเทล8.9.0.1023285.3 KB10 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ทัชแพด
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics11.0.225.1 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics11.0.2.034.2 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดเทือกเขาแอลป์7.0.1101.1834.2 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดเทือกเขาแอลป์7.0.1101.189.0 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดเทือกเขาแอลป์7.102.2002.2089.1 MB10 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดเทือกเขาแอลป์7.2.2002.2098.7 MB03 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics14.0.4.029.1 MB10 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
VGA
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA8.15.11.865292.8 MB10 / 05 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA8.15.11.865276.5 MB10 / 05 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA175.9775.5 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.184025.1 MB10 / 05 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล15.9.9.152717.1 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล6.14.10.496419.3 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล7.15.10.152719.3 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA175.9760.4 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
VGA Driver สำหรับจีเอ็มส่วนตัวอินเทล8.15.10.189249.8 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA8.15.11.8652169.3 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.180826.0 MB10 / 05 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA6.14.11.760970.8 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
LAN ไร้สาย
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล12.0.0.785.5 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom4.170.25.1911.9 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros7.6.0.2395.3 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล12.0.0.787.0 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros7.6.0.1645.0 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายRalink1.1.5.03.0 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
Wireless LAN ที่ขับรถ (4312)Broadcom5.30.21.015.9 MB03 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
Wireless LAN ที่ขับรถ (XB63 XB91 HB93)Atheros8.0.0.23821.1 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom4.170.25.124.1 MB01 / 13 / 2011ดาวน์โหลด
Wireless LAN ที่ขับรถ (CondorPeak)อินเทล12.5.0.597.1 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
Wireless LAN ที่ขับรถ (5100 / 5300 / 5150 / 5350)อินเทล12.4.1.114.8 MB10 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายRalink3.0.2.07.7 MB10 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
Wireless LAN ที่ขับรถ (43225)Broadcom5.60.18.816.3 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายRalink2.0.8.07.3 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ทั่วไป UG
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้งานทั่วไปเอเซอร์1.0642.6 KB03 / 01 / 2010ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้เอเซอร์1.0957.1 KB12 / 12 / 2008ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้เอเซอร์1.01.2 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
ก่อนติดตั้ง Driver Intel® AHCI สำหรับระบบที่ใช้ Windows XP®ปฏิบัติการเอเซอร์1.084.7 KB10 / 05 / 2010ดาวน์โหลด
เอเซอร์ GridVista
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์แอพลิเคชัน GridVistaเอเซอร์2.68.6221.8 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
AcerMC
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ Mobility Center Add-on แอพลิเคชันเอเซอร์1.0.30036.6 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
การใช้งาน
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ Updaterเอเซอร์1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012ดาวน์โหลด
eDataSecurity
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eDataSecurityเอเซอร์3.0.306547.4 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
eFramework
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
กรอบเทคโนโลยี Acer Empoweringเอเซอร์3.0.30108.6 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ePower
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์3.0.301510.8 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์3.0.301910.8 MB03 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
eRecovery
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Acer eRecovery การบริหารงานเอเซอร์3.0.301418.0 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
eSetting
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eSettingเอเซอร์3.0.301111.6 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
LaunchManager
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek2.0.053.4 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek2.0.053.4 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek2.1.173.0 MB10 / 01 / 2009ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek2.1.173.0 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีแพทช์สำหรับระบบนี้ไม่มี


เขียนความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมายให้ครบถ้วน *