Acer Aspire One Netbook D255E Windows XP, ไดรเวอร์ Win7, ยูทิลิตี้


Acer Aspire One AOD255E

ครอบครัวสินค้า: เน็ตบุ๊ค สายผลิตภัณฑ์: Aspire One รุ่นสินค้า: AOD255E

เอเซอร์ Aspire One D255E (AOD255E) เน็ตบุ๊ค Windows XP 32bit, Windows 7 32bit ไดร์เวอร์ยูทิลิตี้และการสนับสนุนเอกสาร;

กรุณาเลือกระบบปฏิบัติการ Windows ที่สอดคล้องกัน:


จำเป็นต้องรู้ฮาร์ดแวร์ในระบบของคุณที่จะเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่ ดาวน์โหลดฮาร์ดแวร์การตรวจสอบอาคารของผู้ขาย .
3G
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ 3G โมดูลหัวเว่ย2.0.6.7023.8 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูลอีริคสัน5.20.2.015.7 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูลอีริคสัน6.3.1.316.2 MB02 / 11 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูลอีริคสัน5.20.2.015.7 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูลหัวเว่ย2.0.6.7023.8 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูลอีริคสัน6.3.1.316.1 MB02 / 11 / 2011ดาวน์โหลด
AHCI
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล9.6.4.100219.0 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล8.9.4.100421.4 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
เสียง
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver เสียงRealtek6.0.1.6246104.1 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek6.0.1.606678.3 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
บลูทู ธ
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom6.3.0.545058.7 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธAtheros6.31.0919.030164.2 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ (3.0)Broadcom5.6.0.3800241.6 MB10 / 19 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom5.6.0.530192.5 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ (3.0) (AR3011)Atheros6.04.004.1104.3 MB10 / 19 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ (AR3011 / BU12)Atheros6.04.005.14109.6 MB01 / 24 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธAtheros16.0315.101.0106.0 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ สำหรับ Windows 7 SP1Atheros6.18.0624.0302199.9 MB04 / 12 / 2011ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ (3.0)Atheros6.18.0624.030263.6 MB03 / 29 / 2011ดาวน์โหลด
กล้อง
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์กล้องLiteon4.0.2.95.8 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin5.3.26.17.2 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องChicony1.1.192.8103.7 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องLiteon3.3.2.2918.7 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin5.8.54.0088.4 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องChicony5.8.54.00812.1 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
เครื่องอ่านบัตร
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver การ์ดรีดเดอร์ENE5.89.0.701.1 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์ENE5.89.0.701.1 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
ชิปเซ็ต
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.1.1.10252.3 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.1.1.10252.3 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
แลน
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LANAtheros1.0.0.404.6 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANAtheros1.0.0.354.7 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
ประมวลผลสื่อ
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ตัวประมวลผลสื่อQuartics3.1.0059.05.9 MB08 / 02 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ตัวประมวลผลสื่อBroadcom03.07.00.0012.6 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ตัวประมวลผลสื่อBroadcom03.07.00.0012.6 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ตัวประมวลผลสื่อQuartics3.1.0058.05.9 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
โมเด็ม
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ของโมเด็มLSI2.2.992.0 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็มLiteon2.2.992.0 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
ทัชแพด
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics15.0.7.029.7 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics15.0.7.029.7 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดElantech7.0.6.625.5 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดเทือกเขาแอลป์7.5.2002.11159.5 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดเทือกเขาแอลป์7.5.2002.11159.5 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดElantech8.0.6.061.0 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
VGA
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล6.14.10.526015.3 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.14.10.211721.8 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
WiMax
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ WiMaxอินเทล5.20.1002.361.6 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
LAN ไร้สาย
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายRealtek1090.2.0504.201018.4 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom5.60.350.630.3 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล5.20.1002.33.5 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros7.7.0.45631.5 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล13.2.1.56.1 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายRealtek2016.2.0521.201017.3 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros9.1.0.20935.3 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom5.100.249.223.1 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
ทั่วไป UG
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือผู้ใช้ทั่วไป (สำหรับ Android)เอเซอร์1.0165.7 KB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานทั่วไปเอเซอร์1.016.0 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
QuickStartGuide
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการเริ่มต้นเอเซอร์1.046.1 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
เอกสารการจัดส่งสินค้า
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
MSDS, UN38.3, CNAS ของแบตเตอรี่สำหรับการขนส่งซันโย1.02.7 MB03 / 04 / 2011ดาวน์โหลด
MSDS, UN38.3, CNAS, ซีโอโอของชุดแบตเตอรี่สำหรับ transporttion (AL10B31)ซันโย1.02.1 MB12 / 27 / 2011ดาวน์โหลด
MSDS, UN38.3, CNAS แบตเตอรี่แพ็คสำหรับการขนส่ง (AL10A31 AL10B31)ซันโย1.02.7 MB12 / 19 / 2011ดาวน์โหลด
MSDS, UN38.3, CNAS, ซีโอโอของชุดแบตเตอรี่สำหรับ transporttion (AL10A31)ซันโย1.01.8 MB12 / 27 / 2011ดาวน์โหลด
3G
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
แอพลิเคชัน 3Gเอเซอร์2.00.300714.1 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน 3Gหัวเว่ย1.00.300512.2 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
กล้อง
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
โปรแกรมเว็บแคมChicony1.1.184.6103.6 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
โปรแกรมเว็บแคมLiteon4.0.2.19.3 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
โปรแกรมเว็บแคมSuyin2.2.14.33.4 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด
ePower
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์5.00.30059.7 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
LaunchManager
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek4.0.146.1 MB12 / 23 / 2010ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek4.0.126.1 MB07 / 30 / 2010ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีแพทช์สำหรับระบบนี้ไม่มี

ดาวน์โหลด Acer Aspire One AOD255E โน๊ตบุ๊คเน็ตบุ๊ค / มินิ Windows XP 32bit, Win7 32bit ไดร์เวอร์ซอฟท์แว, คู่มือผู้ใช้และเอกสารสนับสนุน Acer Aspire One D255E ไดรเวอร์ Netbook เสียง, 3G โมดูลขับ WiMax ไดร์เวอร์, ไดร์เวอร์บลูทู ธ , ไดร์เวอร์กล้องเว็บ, Card Reader ขับรถขับชิปเซ็ต, LAN ไดร์เวอร์, ไดร์เวอร์โมเด็ม, ทัชแพดไดร์เวอร์วิดีโอ VGA Driver Display Card, Wireless LAN ที่ไดร์เวอร์ Acer LaunchManager แอพลิเคชันเอเซอร์ Updater แอพลิเคชันอัพเดท BIOS, คู่มือการเริ่มต้น