Acer Aspire E1-522 แล็ปท็อปของ Windows 8, ไดรเวอร์ Windows 8.1, โปรแกรม, คู่มือการใช้งาน


Acer Aspire E1-522 แล็ปท็อป

ดาวน์โหลดเอเซอร์ Aspire E1-522 แล็ปท็อปของ Windows 8 64bit, ไดรเวอร์ Windows 8.1 64bit, สาธารณูปโภค Update และคู่มือการใช้งาน


กรุณาเลือกระบบปฏิบัติการ Windows ที่สอดคล้องกัน:

จำเป็นต้องรู้ฮาร์ดแวร์ในระบบของคุณที่จะเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่

ดาวน์โหลดประเภทผู้ขายเนื้อไม่มีมันรุ่นขนาดวันที่
หน้านี้แสดงให้เห็นว่าคนขับรถเท่านั้นที่ไม่ได้มีอยู่ในระบบปฏิบัติการนี้
ดาวน์โหลดเสียงRealtekDriver เสียง6.0.1.6865191.4 MB2013 / 05 / 08
ดาวน์โหลดเครื่องอ่านบัตรAtherosDriver การ์ดรีดเดอร์1.00.01.344.7 MB2013 / 05 / 08
ดาวน์โหลดแลนAtherosไดรเวอร์ LAN2.1.0.135.7 MB2013 / 05 / 08
ดาวน์โหลดทัชแพดElantechไดร์เวอร์ทัชแพด11.6.21.202107.7 MB2013 / 05 / 08
ดาวน์โหลดทัชแพดSynapticsไดร์เวอร์ทัชแพด16.3.12.1108.1 MB2013 / 05 / 08
ดาวน์โหลดVGAเอเอ็มดีไดร์เวอร์ VGA12.102.1.0000260.7 MB2013 / 05 / 08
ดาวน์โหลดLAN ไร้สายBroadcomไดรเวอร์ LAN ไร้สาย6.30.59.10464.4 MB2013 / 05 / 08
ดาวน์โหลดประเภทผู้ขายเนื้อไม่มีมันรุ่นขนาดวันที่
ดาวน์โหลดอุปกรณ์จานเลนเอเซอร์อุปกรณ์จานเลนแอพลิเคชัน1.00.30113.2 MB2013 / 05 / 08
ดาวน์โหลดePowerเอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ ePower7.00.301321.4 MB2013 / 05 / 08
ดาวน์โหลดLaunchManagerเอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManager8.00.30035.6 MB2013 / 05 / 08
ดาวน์โหลดอัพเดตสดเอเซอร์อัพเดตแอพลิเคชันมีชีวิตอยู่2.00.30102.5 MB2013 / 05 / 08
ดาวน์โหลดประเภทผู้ขายเนื้อไม่มีมันรุ่นขนาดวันที่
การอัปเดต BIOS ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอันตรายต่อระบบของคุณ เราขอแนะนำว่าคุณจะทำเช่นนี้หลังจากที่ถูกสั่งการโดยหนึ่งในตัวแทนดูแลลูกค้าของเรา โดยใช้การปรับปรุงเหล่านี้คุณตกลงที่จะยอมรับความเป็นไปได้ของความล้มเหลวสินค้า
ดาวน์โหลดประเภทผู้ขายเนื้อไม่มีมันรุ่นขนาดวันที่
ดาวน์โหลดQuickStartGuideเอเซอร์คู่มือการเริ่มต้น1.02.2 MB2013 / 05 / 08
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้เอเซอร์คู่มือการใช้1.04.0 MB2013 / 05 / 08
ดาวน์โหลดประเภทผู้ขายเนื้อไม่มีมันรุ่นขนาดวันที่