Acer Aspire E1-421 โน๊ตบุ๊ค Win7, ไดรเวอร์ Win8 โปรแกรมอัพเดท


Acer Aspire E1-421 โน๊ตบุ๊ค

Aspire E Series มอบประสบการณ์การใช้พีซีมือถือยอดเยี่ยมสำหรับมูลค่าที่แท้จริง การทำงานที่มั่นคงเครื่องมือมัลติมีเดียที่มีประโยชน์และการเชื่อมต่อความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันทำให้การคำนวณง่ายไปความสุข การออกแบบที่ทันสมัยยังปฏิบัติมาในขนาดหน้าจอที่แตกต่างกันเพื่อให้คุณสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณที่ดีที่สุด

ดาวน์โหลด Acer Aspire E1-421 โน๊ตบุ๊คของ Windows 7 32 / 64bit, ไดรเวอร์ Windows 8 64bit, ยูทิลิตี้และการสนับสนุนเอกสาร;

กรุณาเลือกระบบปฏิบัติการ Windows ที่สอดคล้องกัน:


จำเป็นต้องรู้ฮาร์ดแวร์ในระบบของคุณที่จะเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่ ดาวน์โหลดฮาร์ดแวร์การตรวจสอบอาคารของผู้ขาย .
เสียง
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver เสียงConexant8.54.30.058.7 MB04 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
Driver เสียงConexant8.54.44.065.7 MB10 / 02 / 2012ดาวน์โหลด
Driver เสียงConexant8.54.44.51108.9 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
เครื่องอ่านบัตร
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver การ์ดรีดเดอร์Alcor1.0.36.9710.1 MB04 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์Alcor3.7.42.6154110.7 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์Alcor1.0.36.11510.5 MB10 / 02 / 2012ดาวน์โหลด
แลน
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LANAtheros2.0.12.135.5 MB04 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANAtheros2.1.0.55.6 MB01 / 04 / 2013ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANAtheros2.1.0.55.6 MB10 / 02 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANAtheros2.1.0.55.6 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
คนอื่น ๆ
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์อื่น ๆ (ปุ่ม RF)Dritek2.02.2000.0801197.1 KB10 / 02 / 2012ดาวน์โหลด
ทัชแพด
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ทัชแพดElantech11.6.8.1181.1 MB10 / 02 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics15.3.41.5196.5 MB04 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดElantech11.6.2.1177.0 MB08 / 31 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดเทือกเขาแอลป์8.100.2020.11215.6 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดเทือกเขาแอลป์7.109.2020.20510.3 MB04 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics16.2.10.19128.5 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดElantech11.6.9.1180.4 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics16.2.9.6120.1 MB10 / 02 / 2012ดาวน์โหลด
VGA
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ VGAเอเอ็มดี8.930.13.0000203.6 MB04 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAเอเอ็มดี8.982.9.0000213.5 MB10 / 02 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAเอเอ็มดี8.982.9213.5 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
LAN ไร้สาย
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros9.2.0.48041.1 MB04 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom5.100.82.11259.2 MB04 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros10.0.0.6745.1 MB10 / 02 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายRealtek2007.2.0706.201218.6 MB10 / 19 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายRealtek1005.28.1006.201119.6 MB04 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros10.0.0.6745.1 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros10.0.0.6745.1 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายRealtek2007.2.0706.201218.6 MB10 / 02 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom6.30.59.2034.5 MB10 / 18 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom6.30.59.2034.5 MB10 / 02 / 2012ดาวน์โหลด
Wireless LAN ที่ไดร์เวอร์ (ใหม่)Atheros10.0.0.217.v3216.5 MB12 / 28 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012ดาวน์โหลด
ทั่วไป UG
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้งานทั่วไป (Windows 8)เอเซอร์01.01.0676.6 MB01 / 16 / 2013ดาวน์โหลด
QuickStartGuide
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการเริ่มต้นเอเซอร์1.0856.8 KB04 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
ไบออส
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไบออส - UEFI สำหรับ Windows 8 (ไม่สำหรับการอัพเกรด)เอเซอร์2.043.1 MB12 / 10 / 2012ดาวน์โหลด
ไบออสเอเซอร์1.044.3 MB05 / 29 / 2012ดาวน์โหลด
เฟิร์มแว
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
การปรับปรุงนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์WD9545174.9 KB01 / 21 / 2013ดาวน์โหลด
กล้อง
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
โปรแกรมเว็บแคมCyber​​link1.5.2624.0031.3 MB04 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
อุปกรณ์จานเลน
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
อุปกรณ์จานเลนแอพลิเคชันเอเซอร์1.00.30073.3 MB10 / 02 / 2012ดาวน์โหลด
ePower
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์7.00.300618.8 MB10 / 02 / 2012ดาวน์โหลด
ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์6.00.301011.0 MB04 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
LaunchManager
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek5.1.137.2 MB04 / 30 / 2012ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek7.0.420.8 MB10 / 02 / 2012ดาวน์โหลด
อัพเดตสด
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
อัพเดตแอพลิเคชันมีชีวิตอยู่เอเซอร์2.00.30042.4 MB10 / 02 / 2012ดาวน์โหลด
เฟิร์มแว
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เฟิร์มแวเอเซอร์1.0170.9 KB05 / 15 / 2012ดาวน์โหลด