Acer Aspire 9500 โน๊ตบุ๊คไดรเวอร์ Windows XP, ประโยชน์, คู่มือการใช้งาน


Acer Aspire 9500 โน๊ตบุ๊ค

ดาวน์โหลดเอเซอร์ Aspire 9500 โน๊ตบุ๊คไดรเวอร์ Windows XP 32bit สาธารณูปโภคและคู่มือการใช้งานเทคโนโลยีเอกสารสนับสนุน ดาวน์โหลด Aspire 9500 แล็ปท็อปไดร์เวอร์วิดีโอ VGA ขับเสียง, ไดร์เวอร์บลูทู ธ , ไดร์เวอร์กล้องเว็บ, Card Reader ขับรถขับชิปเซ็ต, ไดร์เวอร์ LAN, ทัชแพดไดร์เวอร์, ปรับปรุงไบออส, ไดร์เวอร์ทีวีจูนเนอร์

กรุณาเลือกระบบปฏิบัติการ Windows ที่สอดคล้องกัน:


จำเป็นต้องรู้ฮาร์ดแวร์ในระบบของคุณที่จะเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่ ดาวน์โหลดฮาร์ดแวร์การตรวจสอบอาคารของผู้ขาย .
เสียง
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver เสียงRealtek5.10.0.512919.2 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
บลูทู ธ
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom4.0.1.230139.5 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
เครื่องอ่านบัตร
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver การ์ดรีดเดอร์ENE1.06.04344.7 KB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
ชิปเซ็ต
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล6.3.0.10073.0 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
FIR
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ FIRSMC5.1.3600.53.0 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
แลน
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LANRealtek5.623.6152.2 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
โมเด็ม
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ของโมเด็มConexant7.24.0.501.4 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
ทัชแพด
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics8.0.5.05.1 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
จูนเนอร์ทีวี
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ทีวีจูนเนอร์เอเวอร์มีเดีย1.0.1.24374.5 KB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทีวีจูนเนอร์เอเวอร์มีเดีย1.0.1.32456.2 KB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทีวีจูนเนอร์เอเวอร์มีเดีย3.3.23.102.0 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
VGA
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ VGAATI6.14.10.655324.7 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล6.14.10.43324.4 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
LAN ไร้สาย
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายFoxconn4.0.0.140015.8 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล9.0.1.929.2 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้เอเซอร์1.01.8 MB12 / 12 / 2008ดาวน์โหลด
ไบออส
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไบออสเอเซอร์v1.701.5 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์ GridVista
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์แอพลิเคชัน GridVistaเอเซอร์2.29.0728539.2 KB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
eDataSecurity
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eDataSecurityเอเซอร์1.00.2123.6 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
eFramework
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
กรอบเทคโนโลยี Acer Empoweringเอเซอร์2.1.9.256.1 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
eLock
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eLockเอเซอร์1.7.6.175.5 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
eNet
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eNetเอเซอร์1.0.0.1038.9 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
ePerformance
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ ePerformance การจัดการโปรแกรมประยุกต์เอเซอร์1.0.7.174.3 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
ePower
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์1.6.1.2686.9 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
ePresentation
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ ePresentationเอเซอร์1.1.3.630788.6 KB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
eSetting
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eSettingเอเซอร์1.2.11.225.3 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
LaunchManager
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek1.08.12.0 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีแพทช์สำหรับระบบนี้ไม่มี