Acer Aspire 7730ZG โน๊ตบุ๊ค WinXP, Vista, Win7 ไดร์เวอร์ยูทิลิตี้


Acer Aspire 7730ZG โน๊ตบุ๊ค

ดาวน์โหลดเอเซอร์ Aspire 7730ZG โน๊ตบุ๊คที่ใช้ Windows XP, Vista 32 / 64bit, ไดรเวอร์ Windows 7 32 / 64bit, สาธารณูปโภค Update และคู่มือการใช้งาน

กรุณาเลือกระบบปฏิบัติการ Windows ที่สอดคล้องกัน:


จำเป็นต้องรู้ฮาร์ดแวร์ในระบบของคุณที่จะเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่ ดาวน์โหลดฮาร์ดแวร์การตรวจสอบอาคารของผู้ขาย .
AHCI
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล8.0.0.103921.2 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล8.9.0.102321.4 MB09 / 29 / 2009ดาวน์โหลด
เสียง
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver เสียงRealtek6.0.1.588868.0 MB09 / 29 / 2009ดาวน์โหลด
Driver Audio HDMI รวมRealtek5.10.0.592868.4 MB10 / 17 / 2009ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek6.0.1.590167.3 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek5.10.0.561842.5 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek6.0.1.561242.4 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek6.0.1.561242.4 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
บลูทู ธ
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom5.1.0.330095.1 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom6.0.1.530049.0 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom6.0.1.530049.0 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
กล้อง
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์กล้องวัวกระทิง2.0.0.172.2 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin2.8.32.5002.8 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องChicony5.8.33.40210.4 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin2.0.8.12.8 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin5.2.7.13.3 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องChicony5.9.5282.7 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องวัวกระทิง2.0.0.1711.2 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin2.8.32.5009.8 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องChicony5.8.33.4022.7 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin2.0.8.12.8 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องวัวกระทิง2.0.0.102.2 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
เครื่องอ่านบัตร
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver การ์ดรีดเดอร์JMicron1.00.10.042.9 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์JMicron1.00.08.032.9 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์JMicron1.00.29.02970.1 KB10 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์JMicron1.00.29.02968.4 KB09 / 29 / 2009ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์JMicron1.00.11.023.1 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ชิปเซ็ต
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.1.1.10142.3 MB10 / 01 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล8.7.0.10072.1 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล8.7.0.10072.1 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล8.7.0.10072.2 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.1.1.10142.3 MB10 / 01 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.1.1.10154.7 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
CIR
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
CIR (Consumer IR) ไดร์เวอร์Nuvoton8.60.10007.6 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
CIR (Consumer IR) ไดร์เวอร์Winbond8.60.10004.7 MB10 / 01 / 2009ดาวน์โหลด
CIR (Consumer IR) ไดร์เวอร์Winbond7.1.64.10117.3 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
CIR (Consumer IR) ไดร์เวอร์Winbond7.1.62.20127.3 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
CIR (Consumer IR) ไดร์เวอร์Winbond7.1.62.20127.3 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ลายนิ้วมือ
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือเอเซอร์6.0.00.15102.6 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือเอเซอร์6.0.00.1394.7 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือAuthenTec6.2.56108.8 MB10 / 01 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือAuthenTec6.2.60110.4 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือAuthenTec6.2.3985.9 MB09 / 10 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือเอเซอร์6.0.00.1371.2 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือเอเซอร์6.0.00.1394.7 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือเอเซอร์6.0.00.1882.1 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือเอเซอร์6.0.00.1394.7 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
แลน
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LANBroadcom10.78.0.062.5 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANBroadcom10.78.0.062.5 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANBroadcom6.0.1.630060.2 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
โมเด็ม
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ของโมเด็มFoxconn2.1.871.4 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็มLiteon7.70.00.522.8 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็มAgere2.1.87.01.4 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็มFoxconn2.1.87742.5 KB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็มAgere2.2.95765.5 KB10 / 05 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็มConexant7.73.0.01.8 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็มLiteon7.70.00.522.3 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็มAgere2.2.95720.2 KB10 / 05 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็มAgere2.2.971.5 MB10 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
SATA
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ SATAอินเทล8.0.0.103920.8 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATAอินเทล8.0.0.103920.8 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ทัชแพด
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics13.2.4.1228.2 MB03 / 04 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics10.2.425.0 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics10.2.425.0 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics10.2.425.0 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
จูนเนอร์ทีวี
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ทีวีจูนเนอร์ (A310)เอเวอร์มีเดีย1.1.0.23411.8 KB03 / 04 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทีวีจูนเนอร์ (A310)เอเวอร์มีเดีย1.1.64.23514.9 KB03 / 04 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทีวีจูนเนอร์ (A310)เอเวอร์มีเดีย1.1.x.301.3 MB03 / 04 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทีวีจูนเนอร์เอเวอร์มีเดีย1.1.0.2388.8 KB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
VGA
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล14.34.4.496419.2 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล7.15.10.150819.1 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAATI8.512113.2 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.180826.0 MB10 / 05 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA7.15.11.760760.5 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.189224.5 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.184025.1 MB10 / 05 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAATI8.512.0.0000112.9 MB07 / 15 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAATI8.512.0.0000112.9 MB07 / 15 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA8.15.11.865292.8 MB10 / 05 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA8.15.11.865276.5 MB10 / 05 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA8.15.11.866476.5 MB10 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA6.14.11.760970.8 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.184026.0 MB10 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGANVIDIA7.15.11.749060.9 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล7.15.10.150816.9 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.189225.3 MB03 / 04 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.189224.5 MB03 / 04 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล7.15.10.152716.9 MB03 / 04 / 2010ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล7.15.10.152719.1 MB03 / 04 / 2010ดาวน์โหลด
LAN ไร้สาย
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล12.0.0.73202.7 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายFoxconn7.6.0.2395.3 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายFoxconn7.4.2.1519.2 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom4.170.64.54.4 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายFoxconn7.4.2.1514.4 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายQMI7.6.0.1264.9 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายQMI7.6.0.1264.9 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายQMI7.6.0.2243.6 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom4.17.0.25.1911.9 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom4.17.0.25.1911.9 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล12.0.0.73202.7 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล12.0.0.73202.7 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ทั่วไป UG
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้งานทั่วไปเอเซอร์1.0850.0 KB09 / 05 / 2011ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้เอเซอร์1.01.5 MB12 / 12 / 2008ดาวน์โหลด
ไบออส
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไบออสเอเซอร์36366.3 MB09 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ใบสมัคร
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ Updaterเอเซอร์1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012ดาวน์โหลด
eDataSecurity
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eDataSecurityเอเซอร์3.0.306547.4 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
eFramework
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
กรอบเทคโนโลยี Acer Empoweringเอเซอร์3.0.30108.6 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
ePower
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์3.0.301510.8 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
eRecovery
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Acer eRecovery การบริหารงานเอเซอร์3.0.301418.0 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
eSetting
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eSettingเอเซอร์3.0.301111.6 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
LaunchManager
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek2.1.093.2 MB10 / 01 / 2009ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek3.0.043.0 MB10 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek2.0.133.3 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek2.0.143.4 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek2.0.133.3 MB12 / 04 / 2008ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีแพทช์สำหรับระบบนี้ไม่มี