Acer Aspire 3660 โน๊ตบุ๊ค WinXP ไดร์เวอร์, โปรแกรม, คู่มือการใช้งาน


Acer Aspire 3660 โน๊ตบุ๊ค

ดาวน์โหลดเอเซอร์ Aspire 3660 โน๊ตบุ๊คไดรเวอร์ Windows XP, สาธารณูปโภค Update และเอกสารสนับสนุน


จำเป็นต้องรู้ฮาร์ดแวร์ในระบบของคุณที่จะเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่ ดาวน์โหลดฮาร์ดแวร์การตรวจสอบอาคารของผู้ขาย .
เสียง
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver เสียงRealtek5.10.0.522123.1 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
บลูทู ธ
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์บลูทู ธWIDCOMM5.0.1.150071.3 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
กล้อง
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์กล้องวัวกระทิง5.0.0.53.5 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
เครื่องอ่านบัตร
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver การ์ดรีดเดอร์TI2.0.0.23.5 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
ชิปเซ็ต
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตATI8.241.0.077.7 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
แลน
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LANMarvell8.46.4.3172.4 KB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
โมเด็ม
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ของโมเด็มAgere2.1.63.0697.2 KB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
ทัชแพด
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics7.12.135.1 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
VGA
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ VGAATI8.241.0.077.7 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
LAN ไร้สาย
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom3.100.46.06.5 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros4.2.2.71.6 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
ทั่วไป UG
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้งานทั่วไปเอเซอร์1.01.1 MB02 / 26 / 2010ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้เอเซอร์1.02.5 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
ไบออส
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไบออสเอเซอร์33101.8 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์ GridVista
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์แอพลิเคชัน GridVistaเอเซอร์2.53.0209640.1 KB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์วีซีเอ็ม
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ VCM (จัดการการเชื่อมต่อเสียง) แอพลิเคชันเอเซอร์1.2.1.13.5 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
eFramework
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
กรอบเทคโนโลยี Acer Empoweringเอเซอร์2.03.201516.6 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
ePerformance
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ ePerformance การจัดการโปรแกรมประยุกต์เอเซอร์2.00.20073.6 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
ePower
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์2.00.20176.1 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
ePresentation
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ ePresentationเอเซอร์2.00.20083.0 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
eSetting
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ eSettingเอเซอร์2.03.20154.6 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
LaunchManager
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek1.00.11.9 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีแพทช์สำหรับระบบนี้ไม่มี