Acer Aspire 1690 โน๊ตบุ๊คที่ใช้ Windows XP ไดร์เวอร์, โปรแกรม, คู่มือการใช้งาน


Acer Aspire 1690 โน๊ตบุ๊ค

ดาวน์โหลดเอเซอร์ Aspire 1690 โน๊ตบุ๊คไดรเวอร์ Windows XP, ยูทิลิตี้การปรับปรุงและคู่มือการใช้งาน


จำเป็นต้องรู้ฮาร์ดแวร์ในระบบของคุณที่จะเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่ ดาวน์โหลดฮาร์ดแวร์การตรวจสอบอาคารของผู้ขาย .
เสียง
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver เสียงConexant6.13.10.8335618.1 KB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
บลูทู ธ
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์บลูทู ธWIDCOMM3.0.1.90420.6 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
เครื่องอ่านบัตร
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver การ์ดรีดเดอร์TI1.0.2.12.7 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
ชิปเซ็ต
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล6.2.1.10012.9 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
แลน
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LANเอเอ็มดี8.27.0.029.3 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANBroadcom4.28.0.0.C18.4 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANBroadcom4.2327.7 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANBroadcom6.647.5 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
โมเด็ม
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ของโมเด็มConexant7.12.8.51.4 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
ทัชแพด
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ทัชแพดElantech5.0.1.85.8 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics7.12.35.2 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
VGA
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ VGAATI6.14.10.649027.1 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGA ATi X600ATI6.14.10.652121.8 MB03 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGA ATi X700ATI6.14.10.6421.9 MB03 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
LAN ไร้สาย
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล9.0.1.943.7 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายวง2.10.03.20041.6 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
ทั่วไป UG
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้งานทั่วไปเอเซอร์1.01.1 MB02 / 26 / 2010ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้เอเซอร์1.01.9 MB12 / 12 / 2008ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้เอเซอร์1.04.1 MB12 / 12 / 2008ดาวน์โหลด
ไบออส
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
BIOS สำหรับ ATI X300 การ์ดเอเซอร์3A454.2 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
BIOS สำหรับ ATI X600 การ์ดเอเซอร์3A454.2 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
BIOS สำหรับ ATI X700 การ์ดเอเซอร์3A451.7 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
BIOS สำหรับการ์ดจอ Intelเอเซอร์3A434.2 MB12 / 08 / 2008ดาวน์โหลด
เอเซอร์ GridVista
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์แอพลิเคชัน GridVistaเอเซอร์1.8.9243.5 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
ePower
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ประยุกต์ใช้การจัดการ ePowerเอเซอร์1.5.6.2577.6 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด
LaunchManager
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek1.0.34.0 MB12 / 02 / 2008ดาวน์โหลด
ผู้จัดการ NB
ลักษณะผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
โปรแกรมประยุกต์การจัดการ Acer NBเอเซอร์1.0.29.449.3 MB01 / 16 / 2009ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีแพทช์สำหรับระบบนี้ไม่มี