Acer Aspire One Netbook AOP531h WinXP, Vista, Win7 ไดร์เวอร์ยูทิลิตี้


Acer Aspire One Netbook AOP531h

ดาวน์โหลด Acer Aspire One AOP531h โน๊ตบุ๊คที่ใช้ Windows XP, Vista 32bit, ไดรเวอร์ Win7 32bit, สาธารณูปโภค Update และคู่มือการใช้งาน

กรุณาเลือกระบบปฏิบัติการ Windows ที่สอดคล้องกัน:


จำเป็นต้องรู้ฮาร์ดแวร์ในระบบของคุณที่จะเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่ ดาวน์โหลดฮาร์ดแวร์การตรวจสอบอาคารของผู้ขาย .
3G
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ 3G โมดูลตัวเลือก5.1.28.0322.0 KB12 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูลวอลคอมม์1.00.14623.3 MB07 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูลตัวเลือก5.0.12.031.6 MB07 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูลตัวเลือก5.0.20.031.2 MB05 / 15 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูลตัวเลือก5.0.12.031.6 MB04 / 20 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูลวอลคอมม์1.0.14104.1 MB04 / 20 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูลวอลคอมม์1.0.1973.8 MB07 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูลวอลคอมม์1.0.146.4 MB07 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูลวอลคอมม์1.0.14105.3 MB04 / 20 / 2009ดาวน์โหลด
AHCI
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล8.0.0.10396.1 MB07 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล8.9.0.10236.2 MB12 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATA AHCIอินเทล8.8.0.100943.2 MB03 / 29 / 2012ดาวน์โหลด
เสียง
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver เสียงRealtek5.10.0.580956.4 MB07 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek6.0.1583758.9 MB05 / 15 / 2009ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek5.10.0.580956.4 MB04 / 20 / 2009ดาวน์โหลด
Driver เสียงRealtek6.0.1.588058.3 MB12 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
บลูทู ธ
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom6.2.0.800056.7 MB03 / 29 / 2012ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom6.2.0.940057.4 MB12 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธBroadcom5.5.0.7400102.5 MB07 / 27 / 2009ดาวน์โหลด
กล้อง
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์กล้องSuyin2.2.2.23.3 MB07 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องLiteon0.734.6 MB07 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องSuyin1.9.1.017.3 MB09 / 14 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องLiteon5.8.52.00412.8 MB09 / 14 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องChicony1.0.0.316.5 MB09 / 14 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้องChicony1.1.81.4022.8 MB07 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
เครื่องอ่านบัตร
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Driver การ์ดรีดเดอร์JMicron1.00.24.12897.4 KB04 / 20 / 2009ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์JMicron1.00.24.12898.5 KB03 / 29 / 2012ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์Realtek6.1.7100.300947.2 MB12 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์JMicron1.00.29.02965.0 KB12 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์Realtek6.0.6000.201309.7 MB03 / 29 / 2012ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์Realtek6.0.6000.847.0 MB07 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ชิปเซ็ต
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล8.3.0.10182.0 MB07 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล9.1.1.10142.3 MB12 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ตอินเทล8.3.0.10182.0 MB03 / 29 / 2012ดาวน์โหลด
แลน
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LANAtheros1.0.0.144.5 MB08 / 03 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANAtheros1.0.0.54.4 MB12 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LANAtheros1.0.0.164.5 MB07 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
SATA
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ SATAอินเทล8.0.0.10396.1 MB04 / 20 / 2009ดาวน์โหลด
ทัชแพด
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics13.2.2.028.3 MB12 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดเทือกเขาแอลป์7.5.2002.1029.1 MB07 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดSynaptics12.2.2.020.7 MB07 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพดเทือกเขาแอลป์7.5.2002.11019.2 MB12 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
VGA
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล7.15.10.158717.5 MB07 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล6.14.10.492617.3 MB07 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGAอินเทล8.15.10.182547.0 MB12 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
LAN ไร้สาย
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros7.7.0.3485.7 MB07 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros7.6.1.2445.3 MB04 / 20 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros8.0.0.1445.4 MB03 / 27 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros7.6.1.19428.5 MB04 / 20 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายอินเทล12.2.0.11229.4 MB03 / 29 / 2012ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายAtheros7.7.0.3195.2 MB07 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สายBroadcom5.10.79.1419.2 MB07 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
QuickStartGuide
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการเริ่มต้นเอเซอร์1.01.6 MB05 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
คู่มือการใช้เอเซอร์1.0909.1 KB05 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไบออส
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
ไบออสเอเซอร์1.242.6 MB01 / 24 / 2011ดาวน์โหลด
แก้ไขปัญหาที่แบตเตอรี่ล้มเหลวในการเติมเต็มหลังจากที่บางจำนวนรอบของการชาร์จเอเซอร์1.232.6 MB07 / 19 / 2010ดาวน์โหลด
ปรับเปลี่ยนสตริงข้อความป๊อปอัพของหน้าจบการทำงานและสตริงเมื่อกด ESC, F9, F10 ในเมนูตั้งค่าเอเซอร์1.222.6 MB03 / 15 / 2010ดาวน์โหลด
ความถี่ของ CPU Atom แก้ไข N280 ที่ไม่ถูกต้องใน Windows OS 7เอเซอร์1.212.5 MB02 / 08 / 2010ดาวน์โหลด
ไบออสเอเซอร์1.202.5 MB12 / 08 / 2009ดาวน์โหลด
ไบออสเอเซอร์1.192.5 MB12 / 02 / 2009ดาวน์โหลด
ไบออสเอเซอร์1.182.5 MB11 / 17 / 2009ดาวน์โหลด
ไบออสเอเซอร์1.132.4 MB09 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
ไบออสเอเซอร์1.101.5 MB07 / 13 / 2009ดาวน์โหลด
ไบออสเอเซอร์1.091.5 MB06 / 10 / 2009ดาวน์โหลด
ไบออสเอเซอร์1.071.5 MB05 / 15 / 2009ดาวน์โหลด
ไบออสเอเซอร์1.061.5 MB04 / 23 / 2009ดาวน์โหลด
การใช้งาน
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
เอเซอร์ Updaterเอเซอร์1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012ดาวน์โหลด
กล้อง
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
โปรแกรมเว็บแคมChicony1.1.81.4022.8 MB03 / 04 / 2010ดาวน์โหลด
โปรแกรมเว็บแคมChicony1.1.81.4022.8 MB12 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
โปรแกรมเว็บแคมSuyin2.2.0.22.7 MB03 / 04 / 2010ดาวน์โหลด
เอเซอร์โปรแกรมเว็บแคมSuyin2.2.0.22.7 MB05 / 15 / 2009ดาวน์โหลด
โปรแกรมเว็บแคมSuyin2.2.2.23.3 MB12 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
โปรแกรมเว็บแคมLiteon0.734.6 MB12 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
เอเซอร์โปรแกรมเว็บแคมLiteonv0.724.6 MB05 / 15 / 2009ดาวน์โหลด
โปรแกรมเว็บแคมLiteon0.74.5 MB03 / 04 / 2010ดาวน์โหลด
เอเซอร์โปรแกรมเว็บแคมChicony1.1.81.4022.8 MB05 / 15 / 2009ดาวน์โหลด
eRecovery
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
Acer eRecovery การบริหารงานเอเซอร์4.00.300610.4 MB07 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
Acer eRecovery การบริหารงานเอเซอร์4.00.301010.7 MB07 / 21 / 2009ดาวน์โหลด
LaunchManager
รายละเอียดผู้ขายรุ่นขนาดวันที่
แอพลิเคชัน LaunchManagerเอเซอร์2.1.11.w72.6 MB12 / 22 / 2009ดาวน์โหลด
เอเซอร์แอพลิเคชัน LaunchManagerDritek2.0.073.3 MB07 / 21 / 2009ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีแพทช์สำหรับระบบนี้ไม่มี


เขียนความคิดเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมายให้ครบถ้วน *