คนขับอีเธอร์เน็ต (Intel PRO / 1000 ซอฟต์แวร์ LAN อะแดปเตอร์) สำหรับ Windows Vista (32 บิต 63 บิต) - ThinkPadชื่อระบบปฏิบัติการรุ่นปล่อยดาวน์โหลด
Intel PRO / 1000 LAN Adapter ซอฟต์แวร์ (32 บิต Windows)
7vrv22ww_v32.exe
26.08 MB
Windows Vista 32bit10.1.9.004 2011 กรกฎาคมดาวน์โหลด
Intel PRO / 1000 LAN Adapter ซอฟต์แวร์ (64 บิต Windows)
7vrv22ww_v64.exe
26.08 MB
Windows Vista 64bit10.1.9.004 2011 กรกฎาคมดาวน์โหลด
README สำหรับ Intel PRO / 1000 ซอฟต์แวร์ LAN Adapter
7vrv22ww.txt
12.63 KB
Windows Vista 32bit,
Windows Vista 64bit
10.1.9.004 2011 กรกฎาคมดาวน์โหลด

แพคเกจนี้จะติดตั้งซอฟแวร์ (คนขับ Ethernet) เพื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

  • การเชื่อมต่อ Intel Gigabit 82567LM เครือข่าย
  • การเชื่อมต่อ Intel Gigabit 82567LF เครือข่าย

แพคเกจนี้ยังติดตั้ง Intel PROSet สำหรับจัดการอุปกรณ์ Windows ซึ่งจะเป็นส่วนขยายไปจัดการอุปกรณ์ของ Windows

หลังจากที่ซอฟต์แวร์ Intel PROSet มีการติดตั้งแท็บเพิ่มเติมเพิ่มโดยอัตโนมัติไปที่ Device Manager