เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต GIGABYTE M912X

GIGABYTE M912X บเล็ตพีซี Windows XP, Vista, ไดรเวอร์ Windows 7, โปรแกรม, คู่มือการใช้งาน

ดาวน์โหลด GIGABYTE M912X บเล็ตพีซี WinXP, Vista, ไดรเวอร์ Win7 32Bit, สาธารณูปโภค Update และคู่มือการใช้งาน ดาวน์โหลดซอฟท์แวชิปเซ็ต Intel, Intel Graphics Driver วิดีโอ, ไดร์เวอร์เสียง Realtek, ไดร์เวอร์บลูทู ธ , ไดร์เวอร์ Wireless LAN ที่คนขับ CardReader, ไดรเวอร์ LAN หน้าจอสัมผัสไดร์เวอร์