เลอโนโวโยคะ 920-13IKB แล็ปท็อปของ Windows 10 ไดร์เวอร์ซอฟท์แว

เลอโนโวโยคะ 920-13IKB แล็ปท็อป

ดาวน์โหลด Lenovo Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass แล็ปท็อปของ Windows 10 ไดรเวอร์การใช้งานและการปรับปรุง

เลือกระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกันและประเภทคนขับเพื่อทำการผลลัพธ์ที่ได้

ระบบปฏิบัติการ:ประเภท:
ชื่อไดร์เวอร์ระบบปฏิบัติการปล่อยดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์เสียง Realtek โยคะ 920-13IKB, โยคะ 920-13IKB กระจก Windows 10 64-bit 2017-09-11 ดาวน์โหลด
ปรับปรุงไบออสโยคะ 920-13IKB, โยคะ 920-13IKB กระจก Windows 10 64-bit 2017-10-09 ดาวน์โหลด
Qualcomm Bluetooth Driver for Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 ดาวน์โหลด
Intel Bluetooth Driver for Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์กล้องสำหรับโยคะ 920-13IKB, โยคะ 920-13IKB กระจก Windows 10 64-bit 2017-09-11 ดาวน์โหลด
ชิปเซ็ต Intel Driver สำหรับโยคะ 920-13IKB, โยคะ 920-13IKB กระจก Windows 10 64-bit 2017-09-11 ดาวน์โหลด
แพลตฟอร์มอินเทลแบบไดนามิกและคนขับรถกรอบความร้อนโยคะ 920-13IKB, โยคะ 920-13IKB กระจก Windows 10 64-bit 2017-09-11 ดาวน์โหลด
อินเทลเครื่องมือการจัดการการเชื่อมต่อไดร์เวอร์สำหรับโยคะ 920-13IKB, โยคะ 920-13IKB กระจก Windows 10 64-bit 2017-09-11 ดาวน์โหลด
Intel Integrated GFX Driver for Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 ดาวน์โหลด
Finger Print Driver for Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 ดาวน์โหลด
Modify PTP Mouse Speed for Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 ดาวน์โหลด
Qualcomm WLAN Driver for Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 ดาวน์โหลด
Intel WLAN Driver for Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Energy Manager พร้อมการควบคุมโหมดโยคะสำหรับ Notebook Windows 10 64-bit 2017-08-28 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ส่วนขยายของ Intel Software Guard Extension สำหรับโยคะ 920-13IKB, กระจกโยคะ 920-13IKB Windows 10 64-bit 2017-09-11 ดาวน์โหลด
Intel Online Connect for Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 ดาวน์โหลด
ยูทิลิตี้ของเลอโนโวโน๊ตบุ๊ค Windows 10 64-bit 2017-08-28 ดาวน์โหลด
Intel อนุกรม-IO Driver สำหรับโยคะ 920-13IKB, โยคะ 920-13IKB กระจก Windows 10 64-bit 2017-09-11 ดาวน์โหลด
USB Ethernet Adapter Driver for Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 ดาวน์โหลด
Intel Thunderbolt Driver for Yoga 920-13IKB, Yoga 920-13IKB Glass Windows 10 64-bit 2017-09-11 ดาวน์โหลด