เลอโนโวโยคะ 2 11 แล็ปท็อปของ Windows 8.1, ไดรเวอร์ Windows 10, ซอฟแวร์

เลอโนโวโยคะ 2 11 แล็ปท็อป

ดาวน์โหลดเลอโนโว โยคะ 2 11 โน๊ตบุ๊คของ Windows 8, Windows 8.1, ไดรเวอร์ Windows 10 ซอฟท์แวปรับปรุง

เลือกระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกันและประเภทคนขับเพื่อทำการผลลัพธ์ที่ได้

ระบบปฏิบัติการ:ประเภท:
ชื่อไดร์เวอร์ระบบปฏิบัติการปล่อยดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 เสียง Windows 8.1 64-bit 2015-03-19 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Conexant เสียงสำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 10 64-bit 2016-09-21 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 Conexant เสียง Windows 8 64-bit 2014-01-16 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 เสียง Windows 10 64-bit 2016-07-26 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
อัพเดต BIOS สำหรับโยคะ 2 11 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-09-17 ดาวน์โหลด
อัพเดต BIOS สำหรับโยคะ 2 11 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-09-17 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 บลูทู ธ (Atheros, Broadcom) Windows 10 64-bit 2016-07-26 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 บลูทู ธ (Broadcom, Qualcomm Atheros, Intel) Windows 8.1 64-bit 2015-03-19 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 บลูทู ธ (Broadcom, Atheros) Windows 8 64-bit 2014-01-16 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 บลูทู ธ (Broadcom, Qualcomm, Intel) Windows 10 64-bit 2017-09-14 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะ 2 11 ไดร์เวอร์กล้อง (กระทิง Liteon) Windows 8.1 64-bit 2014-08-12 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 Card Reader Windows 8.1 64-bit 2014-05-14 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะ 2 11 ไดร์เวอร์กล้อง (Realtek, Sunplus) Windows 10 64-bit 2016-07-26 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 Realtek Card Reader Windows 10 64-bit 2016-07-26 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะ 2 11 ไดร์เวอร์กล้อง Windows 8 64-bit 2014-01-16 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 Realtek Card Reader Windows 8 64-bit 2014-01-16 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะ 2 11 Intel Trusted Execution เครื่องยนต์ Interface (TXEI) ไดร์เวอร์ Windows 10 64-bit 2016-07-27 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะ 2 11 Intel แถบผ้าโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-20 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 ชิปเซ็ต Intel Windows 10 64-bit 2015-07-21 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 ชิปเซ็ต Windows 10 64-bit 2016-07-27 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 Intel เครื่องมือการจัดการการเชื่อมต่อ Windows 10 64-bit 2015-07-21 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 Intel MBI Windows 10 64-bit 2016-07-27 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะ 2 11 แพลตฟอร์มแบบไดนามิก Intel และไดร์เวอร์กรอบการระบายความร้อน Windows 8.1 64-bit 2016-07-26 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะ 2 11 แพลตฟอร์มแบบไดนามิก Intel และไดร์เวอร์กรอบการระบายความร้อน Windows 10 64-bit 2016-07-27 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 ชิปเซ็ต Intel Windows 8.1 64-bit 2016-07-26 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะ 2 11 Intel MEI และคนขับรถ TXE Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-20 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 TXEI Windows 8 64-bit 2014-01-16 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 Intel MBI Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-01-16 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะ 2 11 แพลตฟอร์มแบบไดนามิก Intel และไดร์เวอร์กรอบการระบายความร้อน Windows 10 64-bit 2015-07-21 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 ชิปเซ็ต Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-01-16 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 VGA Windows 8.1 64-bit 2014-05-14 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 Intel VGA Windows 10 64-bit 2016-07-26 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 วิดีโอ Windows 8 64-bit 2014-01-16 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะ 2 11 ทัชแพดไดร์เวอร์ (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2016-07-26 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะ 2 11 ทัชแพดไดร์เวอร์ (ELAN, Synaptics) Windows 8.1 64-bit 2015-03-19 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะ 2 11 ทัชแพดไดร์เวอร์ (Elan, Synaptics) Windows 8 64-bit 2014-01-16 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะ 2 11 WLAN ขับรถ (Broadcom, Qualcomm, Intel) Windows 10 64-bit 2016-08-09 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะ 2 11 WLAN ขับรถ (Broadcom, วอลคอมม์) Windows 10 64-bit 2016-08-09 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะ 2 11 WLAN ขับรถ (Broadcom, Atheros) Windows 8 64-bit 2014-01-16 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะ 2 11 WLAN ขับรถ (Broadcom, Qualcomm Atheros, Intel) Windows 8.1 64-bit 2014-05-14 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 อินเทลซีพีพีซีแพลตฟอร์ม Windows 8.1 64-bit 2015-07-20 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะบริหาร 2 11 Lenovo พลังงาน Windows 8.1 64-bit 2014-05-14 ดาวน์โหลด
Lenovo Yoga 2 11 การควบคุมประสิทธิภาพของโปรเซสเซอร์โปรเซสเซอร์ร่วมของ Intel (CPPC) Windows 10 64-bit 2016-07-22 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะบริหาร 2 11 Lenovo พลังงาน Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-01-16 ดาวน์โหลด
การกำหนดค่าขั้นสูงและการบริหารจัดการ Power Interface (ACPI) ไดร์เวอร์สำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 Intel DPTF Windows 8 64-bit 2014-01-16 ดาวน์โหลด
การกู้คืน OneKey สำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 8 64-bit 2015-05-27 ดาวน์โหลด
เฟิร์มแวแบตเตอรี่สำหรับโยคะ 2 11 Windows 8.1 64-bit 2014-09-26 ดาวน์โหลด
Lenovo App Explorer สำหรับเดสก์ทอปและแล็ปท็อป Windows 10 64-bit 2017-01-16 ดาวน์โหลด
เครื่องมือ VeriFace สำหรับโน้ตบุ๊ค Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 ดาวน์โหลด
เลอโนโวควบคุมโหมดโยคะสำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 10 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-08-08 ดาวน์โหลด
โหมดการบินไดร์เวอร์สำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 10 64-bit 2016-10-11 ดาวน์โหลด
อัพเดท Lenovo ปิดการใช้งานยูทิลิตี้สำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 8.1 64-bit 2017-03-22 ดาวน์โหลด
Lenovo ระบบมูลนิธิ Interface สำหรับ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 ดาวน์โหลด
เลอโนโวควบคุมโหมดโยคะสำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-12-30 ดาวน์โหลด
ยูทิลิตี้ของเลอโนโวโน๊ตบุ๊ค Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-08 ดาวน์โหลด
เลอโนโว VeriFace โน๊ตบุ๊ค Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 ดาวน์โหลด
บริการลูกค้ามีส่วนร่วม (CCSDK) - โน๊ตบุ๊ค Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 ดาวน์โหลด
โท Lenovo รูปภาพสำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 10 64-bit 2016-04-02 ดาวน์โหลด
โท Lenovo รูปภาพสำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 Intel Rapid Storage Technology Windows 8.1 64-bit 2014-05-14 ดาวน์โหลด
เลอโนโวโยคะไดร์เวอร์ 2 11 Intel Rapid Storage Technology Windows 10 64-bit 2016-07-22 ดาวน์โหลด