Lenovo ThinkPad X270 (ชนิด 20K6, 20K5) แล็ปท็อปของ Windows 7, ไดรเวอร์ 10, ซอฟแวร์

Lenovo ThinkPad X270 แล็ปท็อป

ดาวน์โหลด Lenovo ThinkPad X270 (ชนิด 20K6, 20K5) แล็ปท็อปของ Windows 7, ไดรเวอร์ Windows 10 การใช้งานและการปรับปรุง

เลือกระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกันและประเภทคนขับเพื่อทำการผลลัพธ์ที่ได้

ระบบปฏิบัติการ:ประเภท:
ชื่อไดร์เวอร์ระบบปฏิบัติการปล่อยดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20HM, 20HN) ไดร์เวอร์ Realtek HD Audio Windows 10 64-bit 2017-06-15 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ประเภทเครื่อง: 20K5, 20K6) ไดร์เวอร์เสียง Realtek HD Windows 8.1 64-bit 2017-06-21 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) ไดร์เวอร์ Realtek HD Audio Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-21 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 BIOS Update (บูต CD) Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-13 ดาวน์โหลด
ThinkPad การตั้งค่าการติดตั้งการจับภาพ / การเล่นยูทิลิตี้สำหรับ ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 ไบออสยูทิลิตี้การปรับปรุง Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-13 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ประเภท 20K5, 20K6) ซอฟต์แวร์ Intel Wireless สำหรับเทคโนโลยี Bluetooth (R) Windows 8.1 64-bit 2017-04-27 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) ซอฟต์แวร์ Intel 8260 ไร้สายบลูทู ธ (R) เทคโนโลยีไดร์เวอร์ Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-04-17 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) ซอฟต์แวร์ Intel 8260 ไร้สายบลูทู ธ (R) เทคโนโลยีไดร์เวอร์ Windows 10 64-bit 2017-03-07 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ประเภทเครื่อง: 20K5, 20K6) ไดร์เวอร์การ์ดสำหรับอ่านการ์ด Alcor Windows 8.1 64-bit 2017-04-26 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ประเภทเครื่อง: 20K5, 20K6) ไดร์เวอร์การ์ดรีดเดอร์ Realtek Windows 8.1 64-bit 2017-04-26 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ ThinkPad X270 Alcor Smart Card Reader Windows 10 64-bit 2017-05-16 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) Alcor Smart Card Reader ไดร์เวอร์ Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-07 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Realtek ThinkPad X270 Card Reader Windows 10 64-bit 2017-02-07 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) Realtek Card Reader ไดร์เวอร์ Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-07 ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้อง ThinkPad X270 แบบบูรณาการ Windows 10 64-bit 2017-09-27 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ประเภท: 20K5, 20K6) ไดร์เวอร์กล้องในตัว Windows 8.1 64-bit 2017-09-27 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) บูรณาการไดร์เวอร์กล้อง Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-27 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ประเภทเครื่อง: 20K5, 20K6) ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Intel Windows 8.1 64-bit 2017-04-26 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ประเภทเครื่อง: 20K5, 20K6) ซอฟต์แวร์ Intel Management Engine 11.6 ซอฟต์แวร์ Windows 8.1 64-bit 2017-04-26 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ประเภทเครื่อง: 20K5, 20K6) ไดร์เวอร์ Intel IO แบบอนุกรม Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-16 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ประเภทเครื่อง: 20K5, 20K6) ไดร์เวอร์ Intel IO แบบอนุกรม Windows 8.1 64-bit 2017-06-14 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ ThinkPad X270 ชิปเซ็ต Intel Windows 10 64-bit 2017-02-06 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) ชิปเซ็ต Intel ไดร์เวอร์ Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-07 ดาวน์โหลด
ซอฟท์แว ThinkPad X270 Intel จัดการเครื่องยนต์ 11.6 Windows 10 64-bit 2017-02-23 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) ซอฟต์แวร์ Intel จัดการเครื่องยนต์ 11.7 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-21 ดาวน์โหลด
ThinkPad L470, X270 Intel Management Engine 11.6 เฟิร์มแวร์ Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-15 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ประเภทเครื่อง: 20K5, 20K6) ไดร์เวอร์กราฟิก Intel HD Windows 8.1 64-bit 2017-04-26 ดาวน์โหลด
ThinkPad E470, E570, L470, T470p, X270 ThinkPad การตรวจสอบไฟล์ Inf Windows 10 64-bit 2017-03-23 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) ThinkPad จอภาพ INF ไฟล์ Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-06 ดาวน์โหลด
ThinkPad E470, E570, L470 (ประเภท 20JV, 20JU), X270 (ประเภท 20K5, 20K6) ไฟล์ INF ของ ThinkPad Monitor Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-04-20 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) Intel HD Graphics Driver Windows 7 32-bit 2017-08-07 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) Intel HD Graphics Driver Windows 7 64-bit 2017-07-04 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ ThinkPad X270 Intel HD Graphics Windows 10 64-bit 2017-07-04 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ประเภทเครื่อง 20K6, 20K5) แพคเกจ SCCM Windows 10 64-bit 2017-03-13 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) แพคเกจ SCCM Windows 7 32-bit 2017-06-27 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ประเภท 20K5, 20K6) แพคเกจ SCCM Windows 8.1 64-bit 2017-06-27 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ประเภท 20HM, 20HN, 20K5, 20K6) แพคเกจ SCCM Windows 10 64-bit 2017-09-27 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) แพคเกจ SCCM Windows 7 64-bit 2017-08-24 ดาวน์โหลด
Windows Utility เพื่ออ่านและเขียนข้อมูลรหัสข้อมูลสินทรัพย์สำหรับ Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23 ดาวน์โหลด
ThinkPad T470, T470s, T570, P51s, X270, X1 ซอฟต์แวร์ลายนิ้วมือคาร์บอนเลโนโวสัมผัส Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-03 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือ Synaptics Metallica MOC Touch สำหรับ ThinkPad Windows 8.1 64-bit 2017-06-30 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ ThinkPad Synaptics ตื้อ MOC แตะลายนิ้วมือ Windows 10 64-bit 2017-07-06 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ ThinkPad X270 Synaptics ThinkPad UltraNav Windows 10 64-bit 2017-05-23 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ประเภทเครื่อง: 20K5, 20K6) ไดร์เวอร์ Synaptics ThinkPad UltraNav Windows 8.1 64-bit 2017-05-16 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) Synaptics ThinkPad UltraNav ไดร์เวอร์ Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-16 ดาวน์โหลด
เลอโนโวคีย์บอร์ดปรับปรุงผลการดำเนินงาน USB และแป้นพิมพ์และเมาส์ไร้สาย - ไฟล์ Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-15 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ประเภทเครื่อง: 20K5, 20K6) ซอฟต์แวร์อะแดปเตอร์ Intel PRO / 1000 LAN Windows 8.1 64-bit 2017-04-26 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) Intel PRO Software / 1000 LAN Adapter Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-06 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 Intel PRO / ซอฟแว 1000 LAN Adapter Windows 10 64-bit 2017-05-16 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) Intel Wireless LAN 8260 ไดร์เวอร์ Windows 8.1 64-bit 2017-04-27 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) Intel Wireless LAN 8260 ไดร์เวอร์ Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-04-21 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) Intel Wireless LAN 8260 ไดร์เวอร์ Windows 10 64-bit 2017-04-18 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ประเภทเครื่อง: 20K5, 20K6) ซอฟต์แวร์ Wireless WAN Sierra EM7455 Windows 8.1 64-bit 2017-04-27 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ประเภทเครื่อง: 20K5, 20K6) ซอฟต์แวร์ Wireless WAN Sierra EM7430 Windows 8.1 64-bit 2017-04-27 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) ซอฟแวร์เซีย EM7455 WAN ไร้สาย Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-04-18 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) ซอฟแวร์เซีย EM7430 WAN ไร้สาย Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-04-17 ดาวน์โหลด
ซอฟท์แว Sierra Wireless EM7430 สำหรับ ThinkPad Windows 10 64-bit 2017-08-09 ดาวน์โหลด
ซอฟท์แว Sierra Wireless EM7455 สำหรับ ThinkPad Windows 10 64-bit 2017-08-09 ดาวน์โหลด
เวอร์เลโนโวการจัดการพลังงานสำหรับแล็ปท็อป Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เวอร์เลโนโวการจัดการพลังงานสำหรับแล็ปท็อป Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เวอร์เลโนโวการจัดการพลังงานสำหรับแล็ปท็อป Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 เฟิร์มแวร์สำหรับฟังก์ชั่น TypeWP PDFW Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-23 ดาวน์โหลด
จัดการการใช้พลังงานสำหรับแล็ปท็อป Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08 ดาวน์โหลด
ยูทิลิตี้อัพเดตเฟิร์มแวร์ TPM-ThinkPad Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11 ดาวน์โหลด
Lenovo ระบบมูลนิธิ Interface สำหรับ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 ดาวน์โหลด
ศูนย์การติดตั้ง Lenovo Message Center Plus - ThinkPad และ ThinkCentre Systems Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 ดาวน์โหลด
เลื่อนยูทิลิตี้รถยนต์สำหรับ ThinkPad Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2017-05-15 ดาวน์โหลด
ฮอตบูรณาการอำนวยความสะดวกสำหรับ ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-12 ดาวน์โหลด
ฮอตบูรณาการอำนวยความสะดวกสำหรับ ThinkPad Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-12 ดาวน์โหลด
ฮอตบูรณาการอำนวยความสะดวกสำหรับ ThinkPad Windows 10 64-bit 2017-10-10 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ประเภทเครื่อง: 20K5, 20K6) ไดร์เวอร์เทคโนโลยี Intel Rapid Storage Technology Windows 8.1 64-bit 2017-04-26 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Samsung NVM express สำหรับ ThinkPad Windows 7 32-bit 2017-06-08 ดาวน์โหลด
ไดรฟ์ลบยูทิลิตี้สำหรับการรีเซ็ตการเข้ารหัสลับที่สำคัญและการลบไดรฟ์โซลิดสเต - ThinkPad DOS
EFI Shell
2015-12-30 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) Intel Rapid Storage Technology ไดร์เวอร์ Windows 7 32-bit 2017-03-03 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) Intel Rapid Storage Technology ไดร์เวอร์ Windows 7 64-bit 2017-03-07 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ ThinkPad X270 Intel Rapid Storage Technology Windows 10 64-bit 2017-05-11 ดาวน์โหลด
ยูทิลิตี้การปรับปรุง NVMe ไดรฟ์โซลิดสเตเฟิร์มแวสำหรับ ThinkPad Windows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-10 ดาวน์โหลด
ยูทิลิตี้การปรับปรุงไดรฟ์โซลิดสเตเฟิร์มแวสำหรับ ThinkPad Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-13 ดาวน์โหลด
Lenovo ระบบป้องกันการใช้งานแล็ปท็อป Windows 10 32-bit 2017-07-26 ดาวน์โหลด
Lenovo ระบบป้องกันการใช้งานแล็ปท็อป Windows 10 64-bit 2017-07-26 ดาวน์โหลด
Lenovo ระบบป้องกันการใช้งานแล็ปท็อป Windows 8.1 32-bit 2017-09-29 ดาวน์โหลด
Lenovo ระบบป้องกันการใช้งานแล็ปท็อป Windows 8.1 64-bit 2017-09-29 ดาวน์โหลด
เลอโนโวสื่อสารโปรแกรมยูทิลิตี้สำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13 ดาวน์โหลด
ThinkVantage Password Manager 4.7 สำหรับ ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18 ดาวน์โหลด
การปรับปรุงระบบ Lenovo สำหรับเดสก์ท็อปโน้ตบุ๊กเวิร์คสเตชั่น Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31 ดาวน์โหลด
การเชื่อมต่อการเข้าถึง ThinkVantage สำหรับแล็ปท็อป Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ประเภทเครื่อง: 20K5, 20K6) ไดรเวอร์ TI USB Type-C / Power Delivery Controller Windows 7 32-bit 2017-06-16 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ประเภทเครื่อง: 20K5, 20K6) ไดรเวอร์ TI USB Type-C / Power Delivery Controller Windows 7 64-bit 2017-06-14 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ประเภทเครื่อง: 20K5, 20K6) ไดร์เวอร์ปรับแต่ง Intel USB 3.0 Windows 8.1 64-bit 2017-04-26 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ ThinkPad X270 TI USB Type-C / Power Delivery Controller Windows 10 64-bit 2017-05-12 ดาวน์โหลด
ThinkPad X270 (ชนิด 20K5, 20K6) Intel USB3.0 eXtensible โฮสต์ไดรเวอร์คอนโทรลเลอร์ Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-25 ดาวน์โหลด