Lenovo ThinkPad T470s (ชนิด 20JS, 20JT) แล็ปท็อปของ Windows 7, ไดรเวอร์ 10, ซอฟแวร์

Lenovo ThinkPad T470s แล็ปท็อป

ดาวน์โหลด Lenovo ThinkPad T470s (ชนิด 20JS, 20JT) แล็ปท็อปของ Windows 7, ไดรเวอร์ Windows 10 การใช้งานและการปรับปรุง

เลือกระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกันและประเภทคนขับเพื่อทำการผลลัพธ์ที่ได้

ระบบปฏิบัติการ:ประเภท:
ชื่อไดร์เวอร์ระบบปฏิบัติการปล่อยดาวน์โหลด
ThinkPad T470s (ประเภทเครื่อง: 20JS, 20JT) ไดร์เวอร์ Realtek HD Audio Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-08-29 DOWNLOAD
ThinkPad T470s (ประเภทเครื่อง: 20JS, 20JT, 20HF, 20HG) ไดร์เวอร์ Realtek HD Audio Windows 10 64-bit 2017-10-25 DOWNLOAD
ThinkPad การตั้งค่าการติดตั้งการจับภาพ / การเล่นยูทิลิตี้ (SRSETUP) สำหรับ UEFI - ThinkPad DOS 2017-08-03 DOWNLOAD
ThinkPad T470s BIOS Update (บูต CD) Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-10-31 DOWNLOAD
ThinkPad การตั้งค่าการติดตั้งการจับภาพ / การเล่นยูทิลิตี้สำหรับ ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-08-03 DOWNLOAD
ThinkPad T470s ไบออสยูทิลิตี้การปรับปรุง Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-10-31 DOWNLOAD
ThinkPad T470 (ชนิด 20JM, 20JN) ThinkPad T470s (ชนิด 20JS, 20JT) ซอฟแวร์ไร้สาย Intel 8260 บลูทู ธ (R) เทคโนโลยีไดร์เวอร์ Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-21 DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Type 20JM, 20JN), T470s (Type 20JS, 20JT) ซอฟต์แวร์ไร้สาย Intel 8260 สำหรับเทคโนโลยี Bluetooth (R) Windows 8.1 64-bit 2017-04-28 DOWNLOAD
ThinkPad T470 (ประเภท 20JM, 20JN), T470 (ประเภท 20JS, 20JT) ไดร์เวอร์บลูทู ธ Intel Windows 10 64-bit 2018-01-29 DOWNLOAD
ไดร์เวอร์ ThinkPad T470s Alcor Smart Card Reader Windows 10 64-bit 2017-09-05 DOWNLOAD
ไดร์เวอร์กล้องแบบรวมสำหรับ T470 (ประเภทเครื่อง: 20JS, 20JT) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-06 DOWNLOAD
ThinkPad T470s (ประเภทเครื่อง: 20JS, 20JT) ไดร์เวอร์ Realtek Card Reader Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-04-28 DOWNLOAD
ไดร์เวอร์ Realtek MultiCard Windows 10 64-bit 2018-02-02 DOWNLOAD
ThinkPad T470s (ประเภท 20JS, 20JT, 20HF, 20HG) ไดร์เวอร์กล้อง Sunplus / Realtek Windows 10 64-bit 2017-12-13 DOWNLOAD
ThinkPad T470s (ชนิดของเครื่อง: 20JS, 20JT) ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-04-28 DOWNLOAD
ThinkPad T470 (แบบ 20HF, 20HG, 20JS, 20JT) ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Intel Windows 10 64-bit 2017-09-05 DOWNLOAD
ThinkPad T470 (ประเภทเครื่อง: 20JS, 20JT) ซอฟต์แวร์ Intel Management Engine 11.7 ซอฟต์แวร์ Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-10-30 DOWNLOAD
ซอฟต์แวร์ Intel Management Engine 11.7 สำหรับ ThinkPad T470 (ประเภท 20HF, 20HG, 20JS, 20JT) Windows 10 64-bit 2017-10-30 DOWNLOAD
ThinkPad T470, T470s, T25 เครื่องมือการจัดการ Intel 11.8 ของเฟิร์มแวร์ Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-09 DOWNLOAD
ThinkPad T470s Intel อัลไพน์ริดจ์ Thunderbolt Firmware Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-05-23 DOWNLOAD
ThinkPad T470, T470s ThinkPad การตรวจสอบไฟล์ Inf Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-29 DOWNLOAD
ซอฟต์แวร์ Intel Thunderbolt สำหรับ T470 (ประเภทเครื่อง: 20JS, 20JT) Windows 8.1 64-bit 2017-04-28 DOWNLOAD
ThinkPad T470s (ประเภทเครื่อง: 20JS, 20JT) ซอฟต์แวร์ Intel สายฟ้า Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-03-17 DOWNLOAD
Intel Thunderbolt สำหรับ Windows 10 64-bit - ThinkPad T470s (ประเภทเครื่อง: 20HF, 20HG, 20JS, 20JT) Windows 10 64-bit 2017-07-12 DOWNLOAD
ThinkPad T470s (Type 20JS, 20JT) ไดร์เวอร์กราฟิก Intel HD Windows 8.1 64-bit 2017-04-28 DOWNLOAD
ThinkPad T470s (ชนิดของเครื่อง: 20JS, 20JT) ไดร์เวอร์ Intel HD Graphics Windows 7 32-bit 2017-06-15 DOWNLOAD
ThinkPad T470s (ชนิดของเครื่อง: 20JS, 20JT) ไดร์เวอร์ Intel HD Graphics Windows 7 64-bit 2017-06-15 DOWNLOAD
ThinkPad T470 (ประเภทเครื่อง: 20HF, 20HG, 20JS, 20JT) ไดร์เวอร์กราฟิก Intel HD Windows 10 64-bit 2017-11-13 DOWNLOAD
ThinkPad 25, T470, T470s ไฟล์ ThinkPad Monitor INF Windows 10 64-bit 2017-09-18 DOWNLOAD
ThinkPad T470s (ประเภทเครื่อง: 20JS, 20JT) แพคเกจ SCCM Windows 7 32-bit 2017-08-02 DOWNLOAD
ThinkPad T470s (ประเภทเครื่อง: 20JS, 20JT) แพคเกจ SCCM Windows 7 64-bit 2017-10-11 DOWNLOAD
ThinkPad T470 (ประเภทเครื่อง: 20JS, 20JT) แพคเกจ SCCM Windows 8.1 64-bit 2017-05-11 DOWNLOAD
ThinkPad T470 (ประเภทเครื่อง: 20JS, 20JT, 20HF, 20HG) แพคเกจ SCCM Windows 10 64-bit 2017-12-06 DOWNLOAD
Windows Utility เพื่ออ่านและเขียนข้อมูลรหัสข้อมูลสินทรัพย์สำหรับ Window 10 (64-bit), 8.1 (64-bit), 8 (64-bit), 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-02-23 DOWNLOAD
ซอฟท์แวร์ลายนิ้วมือ Lenovo Touch ของ ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-29 DOWNLOAD
DOWNLOAD
ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือ Synaptics Metallica MOC Touch สำหรับ ThinkPad Windows 8.1 64-bit 2017-06-30 DOWNLOAD
ไดร์เวอร์ ThinkPad Synaptics ตื้อ MOC แตะลายนิ้วมือ Windows 10 64-bit 2017-11-09 DOWNLOAD
ThinkPad T470s (ประเภทเครื่อง: 20JS, 20JT) Synaptics ThinkPad UltraNav ไดร์เวอร์ Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-12-20 DOWNLOAD
ไดร์เวอร์ Synaptics UltraNav ของ ThinkPad T470S Windows 10 64-bit 2017-12-19 DOWNLOAD
เลอโนโวคีย์บอร์ดปรับปรุงผลการดำเนินงาน USB และแป้นพิมพ์และเมาส์ไร้สาย - ไฟล์ Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-12-08 DOWNLOAD
การเปิดใช้งาน Wake on LAN จากสแตนด์บายสำหรับของ ENERGY STAR รุ่น 4.0 สำหรับ ThinkPad Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-08 DOWNLOAD
ThinkPad T470s (ประเภทเครื่อง: 20JS, 20JT) Intel PRO / 1000 LAN Adapter ซอฟต์แวร์ (ไดร์เวอร์ Gigabit Ethernet) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-04-28 DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad T470s Intel PRO ซอฟท์แว 1000 LAN Windows 10 64-bit 2017-09-05 DOWNLOAD
ThinkPad T470s (ประเภทเครื่อง: 20JS, 20JT) ไดร์เวอร์ Alcor Smart Card Reader Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-13 DOWNLOAD
ไดร์เวอร์ Gigabit แบบไร้สายของ ThinkPad T470, T470S Windows 10 64-bit 2017-11-16 DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Type 20JM, 20JN), T470s (Type 20JS, 20JT) ไดร์เวอร์ LAN ไร้สาย Intel 8260 Windows 8.1 64-bit 2017-12-28 DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Type 20JM, 20JN), T470s (Type 20JS, 20JT) ไดร์เวอร์ LAN ไร้สาย Intel 8260 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-28 DOWNLOAD
ThinkPad T470 (Type 20JM, 20JN), T470s (Type 20JS, 20JT) ไดร์เวอร์ Intel Wireless LAN Windows 10 64-bit 2018-01-29 DOWNLOAD
ThinkPad T470s (ประเภทเครื่อง: 20JS, 20JT) เซีย EM7430 WAN ไร้สายไดร์เวอร์ Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-21 DOWNLOAD
ซอฟท์แว Sierra Wireless EM7430 สำหรับ ThinkPad Windows 10 64-bit 2017-10-23 DOWNLOAD
ซอฟท์แว Sierra Wireless EM7455 สำหรับ ThinkPad Windows 10 64-bit 2017-10-16 DOWNLOAD
ซอฟท์แว Sierra Wireless EM7430 สำหรับ ThinkPad Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-01-29 DOWNLOAD
ซอฟท์แว Sierra Wireless EM7455 สำหรับ ThinkPad Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-12 DOWNLOAD
ไดร์เวอร์การจัดการพลังงานของ Lenovo สำหรับแล็ปท็อป Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-14 DOWNLOAD
DOWNLOAD
จัดการการใช้พลังงานสำหรับแล็ปท็อป Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08 DOWNLOAD
ยูทิลิตี้อัพเดตเฟิร์มแวร์ TPM-ThinkPad Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11 DOWNLOAD
Intel Online Connect สำหรับ ThinkPad Windows 10 64-bit 2017-09-27 DOWNLOAD
ศูนย์การติดตั้ง Lenovo Message Center Plus - ThinkPad และ ThinkCentre Systems Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 DOWNLOAD
Lenovo ระบบมูลนิธิ Interface สำหรับ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-12-15 DOWNLOAD
เลื่อนยูทิลิตี้รถยนต์สำหรับแล็ปท็อป Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 DOWNLOAD
การตั้งค่าของเลอโนโวพึ่งพาแพคเกจสำหรับแล็ปท็อป Windows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06 DOWNLOAD
ฮอตบูรณาการอำนวยความสะดวกสำหรับแล็ปท็อป Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-07 DOWNLOAD
ฮอตบูรณาการอำนวยความสะดวกสำหรับแล็ปท็อป Windows 10 64-bit 2017-11-16 DOWNLOAD
ไดร์เวอร์ Samsung NVM express สำหรับ ThinkPad Windows 7 32-bit 2017-06-08 DOWNLOAD
ยูทิลิตีลบไดรฟ์ของ ThinkPad สำหรับการรีเซ็ตคีย์เข้ารหัสลับและการลบไดรฟ์ Solid State - ThinkPad DOS
EFI Shell
2015-12-30 DOWNLOAD
DOWNLOAD
ThinkPad T470s (ประเภทเครื่อง: 20JS, 20JT) Intel Rapid Storage Technology ไดร์เวอร์ Windows 7 32-bit 2017-03-13 DOWNLOAD
ThinkPad T470s (ประเภทเครื่อง: 20JS, 20JT) Intel Rapid Storage Technology ไดร์เวอร์ Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-13 DOWNLOAD
ThinkPad T470 (ประเภทเครื่อง: 20HF, 20HG, 20JS, 20JT) ไดร์เวอร์เทคโนโลยี Intel Rapid Storage Technology Windows 10 64-bit 2017-09-16 DOWNLOAD
ยูทิลิตี้การปรับปรุง NVMe ไดรฟ์โซลิดสเตเฟิร์มแวสำหรับ ThinkPad Windows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-10 DOWNLOAD
ยูทิลิตี้การปรับปรุงไดรฟ์โซลิดสเตเฟิร์มแวสำหรับ ThinkPad Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-01-21 DOWNLOAD
Lenovo ระบบป้องกันการใช้งานแล็ปท็อป Windows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2017-11-21 DOWNLOAD
Lenovo ระบบป้องกันการใช้งานแล็ปท็อป Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2017-11-21 DOWNLOAD
เลอโนโวสื่อสารโปรแกรมยูทิลิตี้สำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13 DOWNLOAD
ThinkVantage Password Manager 4.7 สำหรับ ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18 DOWNLOAD
การปรับปรุงระบบ Lenovo สำหรับเดสก์ท็อปโน้ตบุ๊กเวิร์คสเตชั่น Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-01-25 DOWNLOAD
การเชื่อมต่อการเข้าถึง ThinkVantage สำหรับแล็ปท็อป Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15 DOWNLOAD
ThinkPad T470 (ประเภทเครื่อง: 20JS, 20JT) ไดร์เวอร์ปรับตัวควบคุมโฮสต์ USB ของ Intel USB3.0 Windows 8.1 64-bit 2017-04-28 DOWNLOAD
ThinkPad T470 (ประเภทเครื่อง: 20JS, 20JT) ไดร์เวอร์ตัวควบคุมโฮสต์ USB eXtensible Intel USB3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-11 DOWNLOAD