เลอโนโว ThinkPad T25 (ประเภท 20K7) ไดรเวอร์ Windows 10 สำหรับแล็ปท็อป, ซอฟต์แวร์

Lenovo ThinkPad T25 แล็ปท็อป

ดาวน์โหลด Lenovo ThinkPad T25 (ประเภท 20K7) ไดร์เวอร์แล็ปท็อป, การใช้งานและการปรับปรุง

เลือกระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกันและประเภทคนขับเพื่อทำการผลลัพธ์ที่ได้

ระบบปฏิบัติการ:ประเภท:
ชื่อไดร์เวอร์ระบบปฏิบัติการปล่อยดาวน์โหลด
ThinkPad T470 (ประเภท 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), ThinkPad 25 (ประเภท 20K7) Realtek Audio Driver Windows 10 64-bit 2017-10-04 ดาวน์โหลด
ThinkPad 25, T470 โปรแกรมอัพเดต BIOS Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-10-10 ดาวน์โหลด
ThinkPad 25, T470 อัพเดตไบออส (บูตซีดี) Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-10-10 ดาวน์โหลด
ThinkPad 25, T470 (ประเภท: 20HD, 20HE), T470 (ประเภท: 20HF, 20HG) ไดร์เวอร์บลูทู ธ Intel Windows 10 64-bit 2017-08-16 ดาวน์โหลด
ThinkPad T470 (ประเภทเครื่อง: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), ไดร์เวอร์กล้องในตัว ThinkPad T25 Windows 10 64-bit 2017-09-18 ดาวน์โหลด
ThinkPad 25, T470 (ประเภท: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE) ไดร์เวอร์การ์ดรีดเดอร์ Realtek Windows 10 64-bit 2017-09-06 ดาวน์โหลด
ThinkPad T470 (ประเภท 20HD, 20HE, 20JM, 20JN), ThinkPad T25 (ประเภท 20K7) ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Intel Windows 10 64-bit 2017-09-18 ดาวน์โหลด
ThinkPad T470 (ประเภท 20HD, 20HE, 20JM, 20JN), ThinkPad T25 (ประเภท 20K7) ซอฟต์แวร์ Intel Management Engine 11.7 Windows 10 64-bit 2017-09-07 ดาวน์โหลด
ThinkPad 25 (ประเภท: 20K7), T470 (ประเภท: 20HD, 20HE) ไดร์เวอร์ Intel IO แบบอนุกรม Windows 10 64-bit 2017-10-04 ดาวน์โหลด
ThinkPad 25, T470 (ประเภท: 20HD, 20HE, 20JM, 20JN) ซอฟต์แวร์สายฟ้าของอินเทล Windows 10 64-bit 2017-07-13 ดาวน์โหลด
ThinkPad T470, T25 ไดรเวอร์ ThinkPad Video Features (NVIDIA N16S) Windows 10 64-bit 2017-09-05 ดาวน์โหลด
ThinkPad 25 (ชนิด: 20K7), T470 (ประเภท: 20HD, 20HE, 20JM, 20JN) Intel Firmware Thunderbolt ของอัลไพน์ริดจ์ Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-05-08 ดาวน์โหลด
ThinkPad T470 (ประเภท 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), ThinkPad T25 ไดรเวอร์ Synaptics UltraNav Windows 10 64-bit 2017-09-12 ดาวน์โหลด
เลอโนโวคีย์บอร์ดปรับปรุงผลการดำเนินงาน USB และแป้นพิมพ์และเมาส์ไร้สาย - ไฟล์ Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-15 ดาวน์โหลด
การเปิดใช้งาน Wake on LAN จากสแตนด์บายสำหรับของ ENERGY STAR รุ่น 4.0 สำหรับ ThinkPad Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-08 ดาวน์โหลด
ThinkPad T470 (ประเภท: 20JM, 20JN, 20HD, 20HE), ThinkPad T25 (ประเภท 20K7) ไดร์เวอร์ Intel Gigabit Ethernet Windows 10 64-bit 2017-09-05 ดาวน์โหลด
ThinkPad 25, T470 (ประเภท: 20HD, 20HE), T470 (ประเภท: 20HF, 20HG) ไดร์เวอร์ LAN ไร้สาย Intel 8265 Windows 10 64-bit 2017-08-11 ดาวน์โหลด
ซอฟท์แว Sierra Wireless EM7455 สำหรับ ThinkPad Windows 10 64-bit 2017-08-09 ดาวน์โหลด
เวอร์เลโนโวการจัดการพลังงานสำหรับแล็ปท็อป Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เวอร์เลโนโวการจัดการพลังงานสำหรับแล็ปท็อป Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เวอร์เลโนโวการจัดการพลังงานสำหรับแล็ปท็อป Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ศูนย์การติดตั้ง Lenovo Message Center Plus - ThinkPad และ ThinkCentre Systems Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 ดาวน์โหลด
NXP NFC Driver สำหรับ T25, T470 (ประเภท: 20HD, 20HE, 20JM, 20JN) Windows 10 64-bit 2017-09-19 ดาวน์โหลด
ThinkPad T470 (ประเภท 20HD, 20HE), ThinkPad T25 (ประเภท 20K7) ไดรฟ์ NFC NFC Windows 10 64-bit 2017-10-04 ดาวน์โหลด
ฮอตบูรณาการอำนวยความสะดวกสำหรับ ThinkPad Windows 10 64-bit 2017-10-10 ดาวน์โหลด