Lenovo ThinkPad E465, E565 แล็ปท็อปของ Windows 7, Windows 8.1, ไดรเวอร์ Windows 10, ซอฟแวร์

Lenovo ThinkPad E465 แล็ปท็อป

ดาวน์โหลด Lenovo ThinkPad E465, E565 โน๊ตบุ๊คของ Windows 7, Windows 8.1, ไดรเวอร์ Windows 10, ซอฟแวร์และการปรับปรุง

เลือกระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกันและประเภทคนขับเพื่อทำการผลลัพธ์ที่ได้

ระบบปฏิบัติการ:ประเภท:
ชื่อไดร์เวอร์ระบบปฏิบัติการปล่อยดาวน์โหลด
ThinkPad E460, E560, E465 ขับ E565 Conexant เสียง Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-03-04 ดาวน์โหลด
ThinkPad E460, E465, E560 ขับ E565 Conexant เสียง Windows 10 64-bit 2017-06-02 ดาวน์โหลด
ThinkPad E465, E565 อัพเดต BIOS ยูทิลิตี้ Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-02 ดาวน์โหลด
ThinkPad E465, E565 BIOS Update (บูต CD) Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-02 ดาวน์โหลด
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Qualcomm Atheros บลูทู ธ 4.1 ไดร์เวอร์ Windows 10 64-bit 2016-08-30 ดาวน์โหลด
ThinkPad E460, E560, E465 ขับ E565 Broadcom 43162 บลูทู ธ Windows 8.1 64-bit 2015-11-03 ดาวน์โหลด
ThinkPad E460, E560, E465 ขับ E565 Broadcom 43162 บลูทู ธ SUSE Linux Enterprise Server 10 64-bit 2015-11-03 ดาวน์โหลด
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Qualcomm Atheros บลูทู ธ 4.0 ไดร์เวอร์ Windows 8.1 64-bit 2016-05-27 ดาวน์โหลด
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Qualcomm Atheros บลูทู ธ 4.0 ไดร์เวอร์ Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-05-27 ดาวน์โหลด
ThinkPad E460, E465, E560 ขับ E565 Broadcom 43162 บลูทู ธ Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2015-11-03 ดาวน์โหลด
ThinkPad E460, E465, E560, E565 แบบบูรณาการโปรแกรมควบคุมกล้อง Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-03 ดาวน์โหลด
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Realtek PCIE Card Reader ไดร์เวอร์ Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-03 ดาวน์โหลด
ThinkPad E460, E465, E560, E565 แบบบูรณาการโปรแกรมควบคุมกล้อง Windows 10 64-bit 2016-09-30 ดาวน์โหลด
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Realtek PCIE Card Reader ไดร์เวอร์ Windows 10 64-bit 2016-08-30 ดาวน์โหลด
ThinkPad E465, E565 เอเอ็มดี GPIO ไดร์เวอร์ Windows 8.1 64-bit 2015-11-10 ดาวน์โหลด
ThinkPad E465, E565 เอเอ็มดี GPIO ไดร์เวอร์ Windows 10 64-bit 2016-08-30 ดาวน์โหลด
ThinkPad E465, E565 AMD SMBus ไดร์เวอร์ Windows 10 64-bit 2016-08-30 ดาวน์โหลด
ThinkPad E465, E565 AMD SMBus ไดร์เวอร์ Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-10 ดาวน์โหลด
ThinkPad E465 ขับ E565 AMD วิดีโอ Windows 8.1 64-bit 2015-11-10 ดาวน์โหลด
ThinkPad E465 ขับ E565 AMD วิดีโอ Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-08 ดาวน์โหลด
ThinkPad E465 ขับ E565 AMD วิดีโอ Windows 10 64-bit 2017-03-01 ดาวน์โหลด
ThinkPad E460, E560, E465, E565 (ประเภทเครื่อง: 20ET, 20EU, 20EX, 20EV, 20EW, 20EY) แพคเกจ SCCM Windows 10 64-bit 2017-07-03 ดาวน์โหลด
ตั้งแต่วันที่ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือทั่วไปสำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-01-13 ดาวน์โหลด
ผู้จัดการ Lenovo ลายนิ้วมือสำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-13 ดาวน์โหลด
ตั้งแต่วันที่ไดร์เวอร์ลายนิ้วมือทั่วไปสำหรับแล็ปท็อปและเวิร์กสเตชัน Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-06-21 ดาวน์โหลด
ThinkPad E460, E465, E560, E565 ALPS ThinkPad UltraNav ไดร์เวอร์ Windows 10 64-bit 2016-08-29 ดาวน์โหลด
ThinkPad E460, E465, E560, E565 ALPS ThinkPad UltraNav ไดร์เวอร์ Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-28 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Realtek อีเธอร์เน็ตสำหรับ ThinkPad E465, E565 Windows 10 64-bit 2016-08-30 ดาวน์โหลด
ThinkPad E465 ขับ E565 Realtek อีเธอร์เน็ต Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-10 ดาวน์โหลด
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Qualcomm Atheros QCA61x4 Wireless LAN ไดร์เวอร์ Windows 8.1 64-bit 2016-06-02 ดาวน์โหลด
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Qualcomm Atheros QCA61x4 Wireless LAN ไดร์เวอร์ Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-06-02 ดาวน์โหลด
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Qualcomm Atheros QCA61x4 Wireless LAN ไดร์เวอร์ Windows 10 64-bit 2016-11-30 ดาวน์โหลด
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Broadcom 43162 Wireless LAN ไดร์เวอร์ Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-03 ดาวน์โหลด
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Broadcom 43162 Wireless LAN ไดร์เวอร์ Windows 8.1 64-bit 2015-11-03 ดาวน์โหลด
ThinkPad E460, E465, E560, E565 Broadcom 43162 Wireless LAN ไดร์เวอร์ Windows 10 64-bit 2016-05-12 ดาวน์โหลด
เลอโนโวเปิดใช้งานบรอดแบนด์มือถือโน๊ตบุ๊ค Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-06 ดาวน์โหลด
เวอร์เลโนโวการจัดการพลังงานสำหรับแล็ปท็อป Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-09-21 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เวอร์เลโนโวการจัดการพลังงานสำหรับแล็ปท็อป Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
เวอร์เลโนโวการจัดการพลังงานสำหรับแล็ปท็อป Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-09-21 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
จัดการการใช้พลังงานสำหรับแล็ปท็อป Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08 ดาวน์โหลด
ยูทิลิตี้อัพเดตเฟิร์มแวร์ TPM-ThinkPad Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-10-11 ดาวน์โหลด
ThinkPad E465, E565 เอเอ็มพีเอสไดร์เวอร์ Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-10 ดาวน์โหลด
ThinkPad E465, E565 เอเอ็มพีเอสไดร์เวอร์ Windows 10 64-bit 2016-08-30 ดาวน์โหลด
Lenovo ระบบมูลนิธิ Interface สำหรับ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 ดาวน์โหลด
ศูนย์การติดตั้ง Lenovo Message Center Plus - ThinkPad และ ThinkCentre Systems Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 ดาวน์โหลด
เลื่อนยูทิลิตี้รถยนต์สำหรับแล็ปท็อป Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 ดาวน์โหลด
การตั้งค่าของเลอโนโวพึ่งพาแพคเกจสำหรับแล็ปท็อป Windows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06 ดาวน์โหลด
Connect2 สำหรับแล็ปท็อปเดสก์ท็เวิร์คสเตชั่ Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 ดาวน์โหลด
ฮอตบูรณาการอำนวยความสะดวกสำหรับแล็ปท็อป Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13 ดาวน์โหลด
ฮอตบูรณาการอำนวยความสะดวกสำหรับแล็ปท็อป Windows 10 64-bit 2017-10-10 ดาวน์โหลด
ThinkPad Edge E465, E565 เอเอ็มดี AHCI ไดร์เวอร์ Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2015-11-10 ดาวน์โหลด
Lenovo ระบบป้องกันการใช้งานแล็ปท็อป Windows 10 32-bit 2017-07-26 ดาวน์โหลด
Lenovo ระบบป้องกันการใช้งานแล็ปท็อป Windows 10 64-bit 2017-07-26 ดาวน์โหลด
Lenovo ระบบป้องกันการใช้งานแล็ปท็อป Windows 7 32-bit 2017-09-29 ดาวน์โหลด
Lenovo ระบบป้องกันการใช้งานแล็ปท็อป Windows 7 64-bit 2017-09-29 ดาวน์โหลด
Lenovo ระบบป้องกันการใช้งานแล็ปท็อป Windows 8.1 64-bit 2017-09-29 ดาวน์โหลด
เลอโนโวสื่อสารโปรแกรมยูทิลิตี้สำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13 ดาวน์โหลด
ThinkVantage Password Manager 4.7 สำหรับ ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-18 ดาวน์โหลด
การปรับปรุงระบบ Lenovo สำหรับเดสก์ท็อปโน้ตบุ๊กเวิร์คสเตชั่น Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31 ดาวน์โหลด
การเชื่อมต่อการเข้าถึง ThinkVantage สำหรับแล็ปท็อป Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-06-15 ดาวน์โหลด
ThinkPad E465, E565 เอเอ็มดีคนขับ 3.0 USB Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-10 ดาวน์โหลด