ไดรเวอร์ Lenovo Miix 2 8 แท็บเล็ตที่ใช้ Windows 8.1, ซอฟแวร์

Lenovo MIIX 2 8 แท็บเล็ต

ดาวน์โหลดเลอโนโว PC Lenovo Miix 2 8 แท็บเล็ต หน้าต่าง 8.1 32bit ไดรเวอร์การใช้งานและการปรับปรุง ..

เลือกระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกันและประเภทคนขับเพื่อทำการผลลัพธ์ที่ได้

ระบบปฏิบัติการ:ประเภท:
ชื่อไดร์เวอร์ระบบปฏิบัติการปล่อยดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์เสียง Realtek ของ Lenovo Miix 2 8 Windows 8.1 32-bit 2014-01-05 ดาวน์โหลด
Miix 2 8 อัพเดต BIOS Windows 8.1 32-bit 2015-05-05 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูธูทบลูทู ธ Lenovo Miix 2 8 Windows 8.1 32-bit 2014-05-06 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ TXEI Hiking ของ Lenovo Miix 2 8 Windows 8.1 32-bit 2014-04-14 ดาวน์โหลด
ไดรฟ์เวอร์แพลตฟอร์มไต่เขา Lenovo Miix 2 8 Windows 8.1 32-bit 2014-05-06 ดาวน์โหลด
ไดรฟ์เวอร์ WLAN ของ Lenovo Miix 2 8 Windows 8.1 32-bit 2014-05-06 ดาวน์โหลด
Lenovo Miix 2 8 ติดตั้งไดรเวอร์ WWAN Windows 8.1 32-bit 2014-05-06 ดาวน์โหลด
เครื่องมือ VeriFace สำหรับโน้ตบุ๊ค Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 ดาวน์โหลด
โปรแกรมควบคุม GPS สำหรับธุดงค์ Lenovo Miix 2 8 Windows 8.1 32-bit 2014-05-06 ดาวน์โหลด
เลอโนโว VeriFace โน๊ตบุ๊ค Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 ดาวน์โหลด