เลอโนโว LaVie Z แล็ปท็อปของ Windows 8.1, ไดรเวอร์ Windows 10, ซอฟแวร์

เลอโนโว LaVie Z แล็ปท็อป

ดาวน์โหลด Lenovo LaVie Z แล็ปท็อปของ Windows 8.1, ไดรเวอร์ Windows 10, ซอฟแวร์และการปรับปรุง

เลือกระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกันและประเภทคนขับเพื่อทำการผลลัพธ์ที่ได้

ระบบปฏิบัติการ:ประเภท:
ชื่อไดร์เวอร์ระบบปฏิบัติการปล่อยดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์เปลี่ยนฮาร์ดแวร์วิทยุ Lenovo LaVie Z Windows 8.1 64-bit 2015-06-04 ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ Lenovo LaVie Z Yamaha UMDF Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-06-03 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์กล้อง Lenovo LaVie Z Sunplus Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-06-03 ดาวน์โหลด
โปรแกรมอรรถประโยชน์การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมตัวฝังของ Lenovo LaVie Z Lenovo Windows 8.1 64-bit 2015-06-03 ดาวน์โหลด
โปรแกรมอัพเดต BIOS ของ Lenovo LaVie Z Lenovo Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2016-03-10 ดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์ Intel Bluetooth ของ Lenovo LaVie Z Windows 8.1 64-bit 2015-06-03 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์การ์ดไดร์เวอร์ Realtek ของ Lenovo LaVie Z Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-06-04 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Intel ของ Lenovo LaVie Z Windows 8.1 64-bit 2015-06-02 ดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์ Lenovo LaVie Z ของ Intel Management Engine 10.0 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-06-03 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ปุ่มเสมือนของ Intel Lenovo LaVie Z Windows 8.1 64-bit 2015-06-03 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์กราฟิก Intel HD ของ Lenovo LaVie Z Windows 8.1 64-bit 2015-06-03 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Lenovo LaVie Z WiDi Windows 8.1 64-bit 2015-06-04 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Pad ELAN Nano ของ Lenovo LaVie Z Windows 8.1 64-bit 2015-06-04 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Pad ELAN Nano ของ Lenovo LaVie Z Windows 10 64-bit 2015-08-27 ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ Lenovo LaVie Z WiFi และยูทิลิตี้ Windows 8.1 64-bit 2015-06-04 ดาวน์โหลด
ThinkPad LaVie Z, ซอฟท์แว X260 Sierra Wireless EM7340 Windows 10 64-bit 2017-03-09 ดาวน์โหลด
Lenovo LaVie Z เทคโนโลยี Intel Smart Connect (iSCT) 5.0 Windows 8.1 64-bit 2015-06-03 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์เทคโนโลยี Intel Rapid Storage Technology ของ Lenovo LaVie Z Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-06-03 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์เสียง Realtek HD Lenovo LaVie Z Windows 8.1 64-bit 2015-06-03 ดาวน์โหลด