Lenovo IdeaPad Flex 14 แล็ปท็อปของ Windows 7, Windows 8.1, ไดรเวอร์ Windows 10, ซอฟแวร์

Lenovo IdeaPad Flex 14 แล็ปท็อป

ดาวน์โหลดเลอโนโว IdeaPad Flex 14 แล็ปท็อปของ Windows 7, Windows 8.1, ไดรเวอร์ Windows 10, ซอฟแวร์และการปรับปรุง

เลือกระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกันและประเภทคนขับเพื่อทำการผลลัพธ์ที่ได้

ระบบปฏิบัติการ:ประเภท:
ชื่อไดร์เวอร์ระบบปฏิบัติการปล่อยดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดรเวอร์เสียง Realtek ของ Flex 15 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดรเวอร์เสียง Realtek ของ Flex 15 Windows 10 64-bit 2015-07-02 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดรเวอร์เสียง Realtek ของ Flex 15 Windows 8 64-bit 2014-09-03 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex14, ไดรเวอร์เสียง Realtek ของ Flex 15 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดรเวอร์ Intel Bluetooth ของ Flex 15 Windows 8 64-bit 2013-08-13 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดร์เวอร์บลูทู ธ Flex 15 (Intel, CyberTan, Liteon) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดร์เวอร์บลูทู ธ Flex 15 (CyberTan, Intel, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-07-20 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex14, ไดร์เวอร์บลูทู ธ Flex 15 (Intel, CyberTan) Windows 8.1 64-bit 2015-06-02 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดร์เวอร์กล้อง HD Flex 15 (Bison, Liteon, Awazu, Chicony, AVC) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดรฟ์การ์ดรีดเดอร์ Flex 15 Genesys Windows 8 64-bit 2013-08-13 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์การ์ดรีดเดอร์ Genesys ของ IdeaPad Flex 14, ไดรฟ์เวอร์ของ Flex 15 Genesys Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์การ์ดรีดเดอร์ Genesys IdeaPad Flex14, ไดรฟ์เวอร์การ์ด Flex 15 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-02 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์กล้อง IdeaPad Flex14, Flex 15 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-06 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดร์เวอร์กล้อง Flex 15 (Liteon, Awazu, AVC) Windows 8 64-bit 2015-06-02 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Intel XIX ของ Flex 15 Windows 8 64-bit 2013-08-13 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Intel XIX ของ Flex 15 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-16 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, Flex 15 ไดร์เวอร์ Intel Management Engine Windows 8 64-bit 2013-08-13 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, Flex 15 อินเทอร์เฟซของ Intel Management Engine Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-16 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Intel IdeaPad Flex14, ไดรฟ์เวอร์ชิปเซ็ต Intel Flex 15 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-02 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex14, Flex 15 ไดร์เวอร์โปรแกรมควบคุมอินเทอร์เฟซสำหรับผู้บริหาร Intel Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-02 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดร์เวอร์ VGA Nvidia Flex 15 Windows 10 64-bit 2015-07-20 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดรเวอร์ Intel VGA VGA แบบ Flex 15 Windows 10 64-bit 2015-07-20 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดร์เวอร์จอแสดงผล Intel Wireless Display ของ Flex 15 Windows 8 64-bit 2013-08-13 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดร์เวอร์จอแสดงผล Intel Wireless Display ของ Flex 15 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดรเวอร์วิดีโอ Intel Flex 15 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดรเวอร์วิดีโอ Intel Flex 15 Windows 8 64-bit 2015-06-02 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex14, ไดรเวอร์ Intel VGA VGA แบบ Flex 15 Windows 8.1 64-bit 2015-06-02 ดาวน์โหลด
NVIDIA VGA Driver สำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดรฟ์ทัชแพด Flex 15 (Elan, Synaptics, ALPS) Windows 10 64-bit 2015-07-02 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex14, ไดร์เวอร์ทัชแพดแบบ Synaptics Flex 15 Windows 8.1 64-bit 2015-06-02 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดร์เวอร์ Touchpad แบบสัมผัส Flex 15 Windows 8 64-bit 2015-06-02 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดรฟ์ทัชแพด Flex 15 (Elan, Synaptics, Alps) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-05-29 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดร์เวอร์ Realtek LAN แบบ Flex 15 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดร์เวอร์ Realtek Lan แบบ Flex 15 Windows 8 64-bit 2013-08-13 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex14, ไดร์เวอร์ Realtek Lan แบบ Flex 15 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-02 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดรเวอร์ Flex 15 WLAN (CyberTan, Intel, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-07-20 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดรเวอร์ Intel WLAN ของ Flex 15 Windows 8 64-bit 2015-06-02 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex14, ไดรเวอร์ Flex 15 WLAN (Intel, CyberTan, CyberTan Liteon) Windows 8.1 64-bit 2015-06-02 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดรเวอร์ Flex 15 WLAN (Intel, CyterTan, Liteon) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-05-29 ดาวน์โหลด
การจัดการพลังงาน Lenovo โน๊ตบุ๊ค Windows 8 64-bit 2015-05-27 ดาวน์โหลด
การจัดการพลังงาน Lenovo โน๊ตบุ๊ค Windows 8.1 64-bit 2015-05-28 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, Flex 15 การจัดการด้านพลังงานของ Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-05-29 ดาวน์โหลด
เวอร์เลโนโวจัดการพลังงานสำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-08-05 ดาวน์โหลด
การกำหนดค่าขั้นสูงและการบริหารจัดการ Power Interface (ACPI) ไดร์เวอร์สำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 ดาวน์โหลด
การกู้คืน OneKey สำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 ดาวน์โหลด
การกู้คืน OneKey สำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 8 64-bit 2015-05-27 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, รายการบัญชีแยกประเภท Flex 15 Windows 8 64-bit 2013-08-13 ดาวน์โหลด
เครื่องมือ VeriFace สำหรับโน้ตบุ๊ค Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดร์เวอร์ Intel Smart Connect ของ Flex 15 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-08-01 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex14, ไดร์เวอร์ Intel Smart Connect ของ Flex 15 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-06 ดาวน์โหลด
เลอโนโว VeriFace โน๊ตบุ๊ค Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดร์เวอร์ Intel Smart Connect ของ Flex 15 Windows 8 64-bit 2015-06-02 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14 เทคโนโลยี Flex Storage ของ Intel Flex 15 Windows 8 64-bit 2013-08-13 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, Flex 15 โหมด Intel AHCI / RAID Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-16 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ IdeaPad Flex14, Flex 15 ไดร์เวอร์เทคโนโลยี Intel Rapid Storage Technology (IRST) Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-02 ดาวน์โหลด
IdeaPad Flex 14, ไดร์เวอร์ Intel 15 ของ Intel Flex 3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07 ดาวน์โหลด