เลอโนโว G410s สัมผัสแล็ปท็อปของ Windows 7, Windows 8.1, ไดรเวอร์ Windows 10, ซอฟแวร์

เลอโนโว G410s สัมผัสแล็ปท็อป

ดาวน์โหลดเลอโนโว เลอโนโว G410s สัมผัส โน๊ตบุ๊คของ Windows 7, Windows 8.1, ไดรเวอร์ Windows 10, ซอฟแวร์และการปรับปรุง

เลือกระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกันและประเภทคนขับเพื่อทำการผลลัพธ์ที่ได้

ระบบปฏิบัติการ:ประเภท:
ชื่อไดร์เวอร์ระบบปฏิบัติการปล่อยดาวน์โหลด
สัมผัสไดร์เวอร์ Realtek Audio ของเลโนโว G410S Touch, G510S Windows 8.1 64-bit 2014-05-06 ดาวน์โหลด
สัมผัสไดร์เวอร์ Realtek Audio ของเลโนโว G410S Touch, G510S Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 ดาวน์โหลด
สัมผัสไดร์เวอร์ Realtek Audio ของเลโนโว G410S Touch, G510S Windows 10 64-bit 2015-07-16 ดาวน์โหลด
สัมผัส BIOS Update ของ G410 Touch ของ Lenovo G510s Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-11-27 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูธูท Touch Bluetooth ของ Lenovo G410S Touch, G510S (Atheros, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-16 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, ไดร์เวอร์บลูทู ธ G510s Touch (CyberTan / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูธูท Touch Bluetooth ของ Lenovo G410S Touch, G510S (Atheros, Broadcom) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510S กล้องไดร์เวอร์แบบสัมผัส (AVC, Bison, Chicony, Lite-On) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510S ไดร์เวอร์กล้องถ่ายรูประบบสัมผัส (AVC, Bison, Chicony) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510S สัมผัสไดร์เวอร์ Realtek Card Reader Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510S สัมผัสไดร์เวอร์ Realtek Card Reader Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์กล้องสัมผัสของ Lenovo G410S, G510S Windows 10 64-bit 2015-07-16 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Touch Card Reader ของ Lenovo G410S Touch, G510S Windows 10 64-bit 2015-06-30 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510S สัมผัสไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Intel Windows 10 64-bit 2015-07-16 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510S สัมผัสไดร์เวอร์อินเทอร์เฟส Intel Management Engine Interface Windows 10 64-bit 2015-07-16 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510S สัมผัสอินเทอร์เฟซของ Intel Management Engine Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510S สัมผัสไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510S สัมผัสไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Intel Windows 8.1 64-bit 2014-05-06 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510S สัมผัสอินเทอร์เฟซของ Intel Management Engine Windows 8.1 64-bit 2014-05-06 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510S สัมผัสไดร์เวอร์วิดีโอของ Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510S สัมผัสไดร์เวอร์วิดีโอของ Intel Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510S สัมผัสไดร์เวอร์ VGA ของ Intel Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-05 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510s สัมผัสไดร์เวอร์ VGA ของ Nvidia Windows 10 64-bit 2015-07-16 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510S สัมผัสไดร์เวอร์ VGA ของ Intel Windows 10 64-bit 2015-07-16 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510s สัมผัสไดร์เวอร์วิดีโอ Nvidia Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
NVIDIA VGA Driver สำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510S Touch ทัชไดร์เวอร์ (Elan, Synaptics) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510S Touch ทัชไดร์เวอร์ (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2015-07-16 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510S Touchpad Driver ((Synaptics, ElanTECH) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510s สัมผัสไดร์เวอร์ Atheros LAN Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510s สัมผัสไดร์เวอร์ Atheros LAN Windows 8.1 64-bit 2014-05-06 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510S Touch Driver WLAN (Liteon / Atheros, Liteon / Realtek, CyberTan / Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510S สัมผัสไดรเวอร์ WLAN (Atheros, Broadcom, Realtek) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06 ดาวน์โหลด
สัมผัสไดร์เวอร์ WLAN ของ Lenovo G410S Touch, G510s (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-16 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510S สัมผัสไดร์เวอร์ของ Cisco Realtek 8188 Windows 10 64-bit 2015-06-30 ดาวน์โหลด
Lenovo G410s Touch, G510s สัมผัสการจัดการพลังงานของเลอโนโว Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06 ดาวน์โหลด
การกำหนดค่าขั้นสูงและการบริหารจัดการ Power Interface (ACPI) ไดร์เวอร์สำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 ดาวน์โหลด
การจัดการพลังงาน Lenovo โน๊ตบุ๊ค Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04 ดาวน์โหลด
เลอโนโว Pro โยคะ 2 เลอโนโว G410s Touch, G510s สัมผัส Lenovo Onekey กู้คืน Windows 8.1 64-bit 2014-06-04 ดาวน์โหลด
เครื่องมือ VeriFace สำหรับโน้ตบุ๊ค Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 ดาวน์โหลด
เลอโนโว VeriFace โน๊ตบุ๊ค Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510 สัมผัสเทคโนโลยี Intel Rapid Storage Technology Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510 สัมผัสเทคโนโลยี Intel Rapid Storage Technology Windows 8.1 64-bit 2014-05-06 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510S สัมผัสไดร์เวอร์เทคโนโลยีIntel® Rapid Storage Technology Windows 10 64-bit 2015-07-16 ดาวน์โหลด
Lenovo G410S Touch, G510S สัมผัสไดร์เวอร์ Intel USB 3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24 ดาวน์โหลด