เลอโนโว Flex 10 แล็ปท็อปของ Windows 8, Windows 8.1, ไดรเวอร์ Windows 10, ซอฟแวร์

เลอโนโว Flex 10 สองโหมดโน๊ตบุ๊ค

ดาวน์โหลด เลอโนโว Flex 10 สองโหมดโน๊ตบุ๊คของ Windows 8, Windows 8.1, ไดรเวอร์ Windows 10, ซอฟแวร์และการปรับปรุง

เลือกระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกันและประเภทคนขับเพื่อทำการผลลัพธ์ที่ได้

ระบบปฏิบัติการ:ประเภท:
ชื่อไดร์เวอร์ระบบปฏิบัติการปล่อยดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์เสียง Lenovo Flex 10 Windows 10 32-bit
Windows 8 32-bit
2015-07-20 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์เสียง Realtek สำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 10 64-bit 2015-07-02 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์เสียง Lenovo Flex 10 Windows 8 64-bit 2015-07-20 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์เสียง Lenovo Flex 10 Windows 8.1 64-bit 2014-02-16 ดาวน์โหลด
อัพเดต BIOS Flex 10 Windows 8 32-bit 2015-04-22 ดาวน์โหลด
อัพเดต BIOS Flex 10 Windows 8.1 64-bit 2015-07-09 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ Lenovo Flex 10 (Atheros, Broadcom) Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-17 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ Lenovo Flex 10 (Broadcom, Atheros) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ (Broadcom, Atheros) สำหรับ Windows 8.1 (32 บิต 64 บิต) - เลอโนโว Flex 10 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-02-16 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Intel TXEI ของ Lenovo Flex 10 Windows 10 32-bit 2015-07-17 ดาวน์โหลด
Intel TXEI ไดร์เวอร์สำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 10 64-bit 2015-07-15 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Intel โน๊ตบุ๊ค Windows 10 64-bit 2015-07-15 ดาวน์โหลด
Intel MBI ไดร์เวอร์สำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 10 64-bit 2015-07-15 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Lenovo Flex 10 TXEI Windows 8.1 64-bit 2014-02-16 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Lenovo Flex 10 TXEI Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Intel MBI ของ Lenovo Flex 10 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Intel MBI ของ Lenovo Flex 10 Windows 8.1 64-bit 2014-02-16 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Lenovo Flex 10 Windows 8.1 64-bit 2014-02-16 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต Lenovo Flex 10 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30 ดาวน์โหลด
Intel VGA Driver สำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 10 64-bit 2015-07-15 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Intel Video ของ Lenovo Flex 10 Windows 8 32-bit 2013-10-30 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGA Intel VGA ของ Lenovo Flex 10 Windows 8.1 64-bit 2014-05-26 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพด (อีแลน Synaptics) สำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 10 64-bit 2015-07-02 ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ทัชแพดของ Lenovo Flex 10 (Elan, Synaptics) Windows 10 32-bit 2015-07-17 ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ทัชแพดของ Lenovo Flex 10 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30 ดาวน์โหลด
ทัชแพดไดร์เวอร์ (Synaptics, Elan) สำหรับ Windows 8.1 (32 บิต 64 บิต) - เลอโนโว Flex 10 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-02-16 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ WLAN ของ Lenovo Flex 10 (Atheros, Broadcom) Windows 10 64-bit
Windows 10 32-bit
2015-07-17 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ WLAN ของ Lenovo Flex 10 (Atheros, Broadcom) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ WLAN (Atheros, Broadcom) สำหรับ Windows 8.1 (32 บิต 64 บิต) - เลอโนโว Flex 10 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-02-16 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Intel DPTF ของ Lenovo Flex 10 Windows 10 32-bit 2015-07-17 ดาวน์โหลด
Intel DPTF ไดร์เวอร์สำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 10 64-bit 2015-07-15 ดาวน์โหลด
Lenovo Flex 10 การจัดการด้านพลังงานของ Lenovo Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30 ดาวน์โหลด
การกำหนดค่าขั้นสูงและการบริหารจัดการ Power Interface (ACPI) ไดร์เวอร์สำหรับโน๊ตบุ๊ค Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Intel DPTF ของ Lenovo Flex 10 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-30 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ Intel DPTF ของ Lenovo Flex 10 Windows 8.1 64-bit 2014-02-16 ดาวน์โหลด
เครื่องมือ VeriFace สำหรับโน้ตบุ๊ค Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 ดาวน์โหลด
เลอโนโว VeriFace โน๊ตบุ๊ค Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 ดาวน์โหลด
บริการลูกค้ามีส่วนร่วม (CCSDK) - โน๊ตบุ๊ค Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 ดาวน์โหลด