Acer Aspire One Netbook D255E Windows XP, ไดรเวอร์ Win7, ยูทิลิตี้

Acer Aspire One AOD255E

ครอบครัวสินค้า: เน็ตบุ๊ค สายผลิตภัณฑ์: Aspire One รุ่นสินค้า: AOD255E

เอเซอร์ Aspire One D255E (AOD255E) เน็ตบุ๊ค Windows XP 32bit, Windows 7 32bit ไดร์เวอร์ยูทิลิตี้และการสนับสนุนเอกสาร;

กรุณาเลือกระบบปฏิบัติการ Windows ที่สอดคล้องกัน:

จำเป็นต้องรู้ฮาร์ดแวร์ในระบบของคุณที่จะเลือกไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่ ดาวน์โหลดฮาร์ดแวร์การตรวจสอบอาคารของผู้ขาย .
3G
ลักษณะ ผู้ขาย รุ่น ขนาด วันที่
ไดร์เวอร์ 3G โมดูล หัวเว่ย 2.0.6.702 3.8 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูล อีริคสัน 5.20.2.0 15.7 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูล อีริคสัน 6.3.1.3 16.2 MB 02 / 11 / 2011 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูล อีริคสัน 5.20.2.0 15.7 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูล หัวเว่ย 2.0.6.702 3.8 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ 3G โมดูล อีริคสัน 6.3.1.3 16.1 MB 02 / 11 / 2011 ดาวน์โหลด
AHCI
ลักษณะ ผู้ขาย รุ่น ขนาด วันที่
ไดร์เวอร์ SATA AHCI อินเทล 9.6.4.1002 19.0 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ SATA AHCI อินเทล 8.9.4.1004 21.4 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
เสียง
ลักษณะ ผู้ขาย รุ่น ขนาด วันที่
Driver เสียง Realtek 6.0.1.6246 104.1 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
Driver เสียง Realtek 6.0.1.6066 78.3 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
บลูทู ธ
ลักษณะ ผู้ขาย รุ่น ขนาด วันที่
ไดร์เวอร์บลูทู ธ Broadcom 6.3.0.5450 58.7 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ Atheros 6.31.0919.0301 64.2 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ (3.0) Broadcom 5.6.0.3800 241.6 MB 10 / 19 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ Broadcom 5.6.0.5301 92.5 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ (3.0) (AR3011) Atheros 6.04.004.1 104.3 MB 10 / 19 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ (AR3011 / BU12) Atheros 6.04.005.14 109.6 MB 01 / 24 / 2011 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ Atheros 16.0315.101.0 106.0 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ สำหรับ Windows 7 SP1 Atheros 6.18.0624.0302 199.9 MB 04 / 12 / 2011 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์บลูทู ธ (3.0) Atheros 6.18.0624.0302 63.6 MB 03 / 29 / 2011 ดาวน์โหลด
กล้อง
ลักษณะ ผู้ขาย รุ่น ขนาด วันที่
ไดรเวอร์กล้อง Liteon 4.0.2.9 5.8 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้อง Suyin 5.3.26.1 7.2 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้อง Chicony 1.1.192.810 3.7 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้อง Liteon 3.3.2.29 18.7 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้อง Suyin 5.8.54.008 8.4 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์กล้อง Chicony 5.8.54.008 12.1 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
เครื่องอ่านบัตร
ลักษณะ ผู้ขาย รุ่น ขนาด วันที่
Driver การ์ดรีดเดอร์ ENE 5.89.0.70 1.1 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
Driver การ์ดรีดเดอร์ ENE 5.89.0.70 1.1 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
ชิปเซ็ต
ลักษณะ ผู้ขาย รุ่น ขนาด วันที่
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต อินเทล 9.1.1.1025 2.3 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ชิปเซ็ต อินเทล 9.1.1.1025 2.3 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
แลน
ลักษณะ ผู้ขาย รุ่น ขนาด วันที่
ไดรเวอร์ LAN Atheros 1.0.0.40 4.6 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN Atheros 1.0.0.35 4.7 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
ประมวลผลสื่อ
ลักษณะ ผู้ขาย รุ่น ขนาด วันที่
ไดร์เวอร์ตัวประมวลผลสื่อ Quartics 3.1.0059.0 5.9 MB 08 / 02 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ตัวประมวลผลสื่อ Broadcom 03.07.00.00 12.6 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ตัวประมวลผลสื่อ Broadcom 03.07.00.00 12.6 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ตัวประมวลผลสื่อ Quartics 3.1.0058.0 5.9 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
โมเด็ม
ลักษณะ ผู้ขาย รุ่น ขนาด วันที่
ไดรเวอร์ของโมเด็ม LSI 2.2.99 2.0 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ของโมเด็ม Liteon 2.2.99 2.0 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
ทัชแพด
ลักษณะ ผู้ขาย รุ่น ขนาด วันที่
ไดร์เวอร์ทัชแพด Synaptics 15.0.7.0 29.7 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพด Synaptics 15.0.7.0 29.7 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพด Elantech 7.0.6.6 25.5 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพด เทือกเขาแอลป์ 7.5.2002.1115 9.5 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพด เทือกเขาแอลป์ 7.5.2002.1115 9.5 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ทัชแพด Elantech 8.0.6.0 61.0 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
VGA
ลักษณะ ผู้ขาย รุ่น ขนาด วันที่
ไดร์เวอร์ VGA อินเทล 6.14.10.5260 15.3 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดร์เวอร์ VGA อินเทล 8.14.10.2117 21.8 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
WiMax
ลักษณะ ผู้ขาย รุ่น ขนาด วันที่
ไดร์เวอร์ WiMax อินเทล 5.20.1002.3 61.6 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
LAN ไร้สาย
ลักษณะ ผู้ขาย รุ่น ขนาด วันที่
ไดรเวอร์ LAN ไร้สาย Realtek 1090.2.0504.2010 18.4 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สาย Broadcom 5.60.350.6 30.3 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สาย อินเทล 5.20.1002.3 3.5 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สาย Atheros 7.7.0.456 31.5 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สาย อินเทล 13.2.1.5 6.1 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สาย Realtek 2016.2.0521.2010 17.3 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สาย Atheros 9.1.0.209 35.3 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
ไดรเวอร์ LAN ไร้สาย Broadcom 5.100.249.2 23.1 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
ทั่วไป UG
ลักษณะ ผู้ขาย รุ่น ขนาด วันที่
คู่มือผู้ใช้ทั่วไป (สำหรับ Android) เอเซอร์ 1.0 165.7 KB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานทั่วไป เอเซอร์ 1.0 16.0 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
QuickStartGuide
ลักษณะ ผู้ขาย รุ่น ขนาด วันที่
คู่มือการเริ่มต้น เอเซอร์ 1.0 46.1 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
เอกสารการจัดส่งสินค้า
ลักษณะ ผู้ขาย รุ่น ขนาด วันที่
MSDS, UN38.3, CNAS ของแบตเตอรี่สำหรับการขนส่ง ซันโย 1.0 2.7 MB 03 / 04 / 2011 ดาวน์โหลด
MSDS, UN38.3, CNAS, ซีโอโอของชุดแบตเตอรี่สำหรับ transporttion (AL10B31) ซันโย 1.0 2.1 MB 12 / 27 / 2011 ดาวน์โหลด
MSDS, UN38.3, CNAS แบตเตอรี่แพ็คสำหรับการขนส่ง (AL10A31 AL10B31) ซันโย 1.0 2.7 MB 12 / 19 / 2011 ดาวน์โหลด
MSDS, UN38.3, CNAS, ซีโอโอของชุดแบตเตอรี่สำหรับ transporttion (AL10A31) ซันโย 1.0 1.8 MB 12 / 27 / 2011 ดาวน์โหลด
3G
ลักษณะ ผู้ขาย รุ่น ขนาด วันที่
แอพลิเคชัน 3G เอเซอร์ 2.00.3007 14.1 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน 3G หัวเว่ย 1.00.3005 12.2 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
กล้อง
ลักษณะ ผู้ขาย รุ่น ขนาด วันที่
โปรแกรมเว็บแคม Chicony 1.1.184.610 3.6 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
โปรแกรมเว็บแคม Liteon 4.0.2.1 9.3 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
โปรแกรมเว็บแคม Suyin 2.2.14.3 3.4 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด
ePower
ลักษณะ ผู้ขาย รุ่น ขนาด วันที่
ประยุกต์ใช้การจัดการ ePower เอเซอร์ 5.00.3005 9.7 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
LaunchManager
ลักษณะ ผู้ขาย รุ่น ขนาด วันที่
แอพลิเคชัน LaunchManager Dritek 4.0.14 6.1 MB 12 / 23 / 2010 ดาวน์โหลด
แอพลิเคชัน LaunchManager Dritek 4.0.12 6.1 MB 07 / 30 / 2010 ดาวน์โหลด

ขณะนี้มีแพทช์สำหรับระบบนี้ไม่มี

ดาวน์โหลด Acer Aspire One AOD255E โน๊ตบุ๊คเน็ตบุ๊ค / มินิ Windows XP 32bit, Win7 32bit ไดร์เวอร์ซอฟท์แว, คู่มือผู้ใช้และเอกสารสนับสนุน Acer Aspire One D255E ไดรเวอร์ Netbook เสียง, 3G โมดูลขับ WiMax ไดร์เวอร์, ไดร์เวอร์บลูทู ธ , ไดร์เวอร์กล้องเว็บ, Card Reader ขับรถขับชิปเซ็ต, LAN ไดร์เวอร์, ไดร์เวอร์โมเด็ม, ทัชแพดไดร์เวอร์วิดีโอ VGA Driver Display Card, Wireless LAN ที่ไดร์เวอร์ Acer LaunchManager แอพลิเคชันเอเซอร์ Updater แอพลิเคชันอัพเดท BIOS, คู่มือการเริ่มต้น

 • ฉันมักจะส่งอีเมลหน้าเว็บหน้านี้โพสต์ไปยังรายชื่อทั้งหมดของฉันด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าต้องการ
  อ่านมันหลังจากนั้นการเชื่อมโยงของฉันจะเกินไป

 • ดักลาส Ozorio

  Adorei o เว็บไซต์ esta เด Parabens finalmente consegui OS ไดรฟ์ que eu tanto proucurava.vlw

 • Спасибозадрайверы !!!
  Вездечерезчёртовыфайлообменники, атутнапрямую
  ขอบคุณ

 • ทันย่า

  спасибовсеработаетскажитекакопределитьтипвебкамерыкакиедрайвераскачать

 • ขอบคุณมาก

 • Derick

  ขอบคุณมาก…

 • จอห์น

  ขอบคุณมาก!

 • เดนิส

  ребятспасибовамбольшое.навашемсайтенашелдрайвердлясетевойкартыионнашелсетевую.хотяинемогупоказайтискомпа :-) простоспасибовамзаточтоувастутрабочиедрайвера.желаювампроцветанияиростаконечноглобального.еще разспасибовам

 • เดนิส

  всезаработало ... ..нетсловуменячтобсказатьвсюсвоюблагодарностьвам

 • Ali

  ขอขอบคุณคุณ

 • แม็กซ์

  Гребанныевыдебилынедоразвитые !!! МатьвашуЗаебали !!! засератьблятьинтернетдерьмомвсяким Выкладываетедрайвератаквыкладывайте--Суказатрахалидерьмовсякоезаливать Неинетаклоакаужеиз-затакихеблановкакВЫ !!!!!!!